HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Philippines về phụ gia thực phẩm
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PHL/276 ngày 06/12/2021, Philippines thông báo Quy định hành chính về Hướng dẫn sử dụng Cylamat thay thế Quy định số 122 năm 1970 có t?...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ bảy - 12/02/2022 23:34
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PHL/276 ngày 06/12/2021, Philippines thông báo Quy định hành chính về Hướng dẫn sử dụng Cylamat thay thế Quy định số 122 năm 1970 có tựa đề “Quy định chung về việc cấm sử dụng axit xyclamic và muối của nó (B-6.3. Phụ gia thực phẩm và chất bảo quản)” (7 trang) , bằng tiếng Anh)

Quy định hành chính nhằm mục đích:

1) cho phép sử dụng axit xyclamic và các muối của nó làm phụ gia thực phẩm bằng cách thực hiện lệnh cấm theo Quy định hành chính N0. 122 Dòng năm 1970

2) cung cấp hướng dẫn quy định cho các nhà chế biến thực phẩm, nhà nhập khẩu, thương nhân, nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà sản xuất và các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm khác về việc sử dụng an toàn và thích hợp cyclamates làm phụ gia thực phẩm với việc thiết lập mức sử dụng tối đa trong một số loại thực phẩm hoặc từng mặt hàng thực phẩm .

3) đảm bảo sự tuân thủ quy định của ngành và thực thi hiệu quả bằng cách cung cấp cho các cơ quan quản lý tiêu chuẩn tham chiếu khoa học và kỹ thuật về an toàn của các loại cyclamate khi sử dụng đúng cách.

Mục đích của Thông báo: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Philippines về phụ gia thực phẩm
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PHL/276 ngày 06/12/2021, Philippines thông báo Quy định hành chính về Hướng dẫn sử dụng Cylamat thay thế Quy định số 122 năm 1970 có tựa đề “Quy định chung về việc cấm sử dụng axit xyclamic và muối của nó (B-6.3. Phụ gia thực phẩm và chất bảo quản)” (7 trang) , bằng tiếng Anh)

Quy định hành chính nhằm mục đích:

1) cho phép sử dụng axit xyclamic và các muối của nó làm phụ gia thực phẩm bằng cách thực hiện lệnh cấm theo Quy định hành chính N0. 122 Dòng năm 1970

2) cung cấp hướng dẫn quy định cho các nhà chế biến thực phẩm, nhà nhập khẩu, thương nhân, nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà sản xuất và các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm khác về việc sử dụng an toàn và thích hợp cyclamates làm phụ gia thực phẩm với việc thiết lập mức sử dụng tối đa trong một số loại thực phẩm hoặc từng mặt hàng thực phẩm .

3) đảm bảo sự tuân thủ quy định của ngành và thực thi hiệu quả bằng cách cung cấp cho các cơ quan quản lý tiêu chuẩn tham chiếu khoa học và kỹ thuật về an toàn của các loại cyclamate khi sử dụng đúng cách.

Mục đích của Thông báo: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Philippines về phụ gia thực phẩm
Ngày xuất bản: Thứ bảy - 12/02/2022 23:34
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PHL/276 ngày 06/12/2021, Philippines thông báo Quy định hành chính về Hướng dẫn sử dụng Cylamat thay thế Quy định số 122 năm 1970 có tựa đề “Quy định chung về việc cấm sử dụng axit xyclamic và muối của nó (B-6.3. Phụ gia thực phẩm và chất bảo quản)” (7 trang) , bằng tiếng Anh)

Quy định hành chính nhằm mục đích:

1) cho phép sử dụng axit xyclamic và các muối của nó làm phụ gia thực phẩm bằng cách thực hiện lệnh cấm theo Quy định hành chính N0. 122 Dòng năm 1970

2) cung cấp hướng dẫn quy định cho các nhà chế biến thực phẩm, nhà nhập khẩu, thương nhân, nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà sản xuất và các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm khác về việc sử dụng an toàn và thích hợp cyclamates làm phụ gia thực phẩm với việc thiết lập mức sử dụng tối đa trong một số loại thực phẩm hoặc từng mặt hàng thực phẩm .

3) đảm bảo sự tuân thủ quy định của ngành và thực thi hiệu quả bằng cách cung cấp cho các cơ quan quản lý tiêu chuẩn tham chiếu khoa học và kỹ thuật về an toàn của các loại cyclamate khi sử dụng đúng cách.

Mục đích của Thông báo: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây