HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Trung Quốc về sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1627 ngày 14/10/2021, Trung Quốc thông báo Quy định về các Biện pháp của Tổng cục Hải quan (viết tắt là GAC) chấp nhận kết qu?...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ ba - 07/12/2021 21:32
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1627 ngày 14/10/2021, Trung Quốc thông báo Quy định về các Biện pháp của Tổng cục Hải quan (viết tắt là GAC) chấp nhận kết quả kiểm tra của phòng thí nghiệm trong việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (17 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Các biện pháp này sẽ được áp dụng để kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của Hải quan Trung Quốc trong việc chấp nhận kết quả kiểm tra của các Phòng thí nghiệm. Và GAC sẽ xây dựng, điều chỉnh và công bố Danh sách các phòng thử nghiệm được GAC chấp nhận.

Mục đích ban hành thông báo này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo việc ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Trung Quốc về sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1627 ngày 14/10/2021, Trung Quốc thông báo Quy định về các Biện pháp của Tổng cục Hải quan (viết tắt là GAC) chấp nhận kết quả kiểm tra của phòng thí nghiệm trong việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (17 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Các biện pháp này sẽ được áp dụng để kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của Hải quan Trung Quốc trong việc chấp nhận kết quả kiểm tra của các Phòng thí nghiệm. Và GAC sẽ xây dựng, điều chỉnh và công bố Danh sách các phòng thử nghiệm được GAC chấp nhận.

Mục đích ban hành thông báo này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo việc ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Trung Quốc về sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng
Ngày xuất bản: Thứ ba - 07/12/2021 21:32
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1627 ngày 14/10/2021, Trung Quốc thông báo Quy định về các Biện pháp của Tổng cục Hải quan (viết tắt là GAC) chấp nhận kết quả kiểm tra của phòng thí nghiệm trong việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (17 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Các biện pháp này sẽ được áp dụng để kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của Hải quan Trung Quốc trong việc chấp nhận kết quả kiểm tra của các Phòng thí nghiệm. Và GAC sẽ xây dựng, điều chỉnh và công bố Danh sách các phòng thử nghiệm được GAC chấp nhận.

Mục đích ban hành thông báo này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo việc ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây