HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Đặc san KHXH&NV số 1/2022
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 13 tháng 01 năm 2022
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
 
SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ
Đỗ Thanh Hải
Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về con người là mục tiêu của sự phát triển
1
KHXHNV & ĐỜI SỐNG  
Nguyễn Ngọc Chu
Chuyển đổi số trong giáo dục: Thách thức và kỳ vọng năm 2022
7
Phan Mậu Cảnh
Người Nghệ - Từ truyền thống hiếu học đến đạo học
12
Tử Quang
Phục nguyên câu đối Văn miếu Nghệ An
19
Thu Vân
Đời sống văn hóa người Mông ở Nghệ An
23
KHXH&NV VỚI HỌC ĐƯỜNG  
Lê Văn Tùng
Xuân - Một ký hiệu thi pháp trong thơ Việt… đến Phan Bội Châu
28
DIỄN ĐÀN KHXH&NV  
Hồ Bất Khuất
Đạo học xứ Nghệ: Làm sao biến lập ngôn, lập danh thành lập nghiệp?
35
Hoàng Anh
Tuổi trẻ xứ Nghệ và ước mơ thế hệ mới
40
Nguyễn Đình Chú
Với đời sống tâm linh đôi điều tôi muốn nói
45
Hoàng Việt
Tìm hiểu ý nghĩa của cúng, khấn, vái, lạy
50
ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN  
Phạm Xuân Cần
Vợ chồng nhà giáo Nguyễn Đức Bính - Nguyễn Thị Du
53
Phước Huệ
Văn Như Cương - Ông “đồ Nghệ” với tư tưởng giáo dục người tử tế
58
THÔNG TIN - TƯ LIỆU  
Đỗ Thị Bích Tuyển
Chợ Lý Trai (chợ Sy) trong không gian văn hóa chợ - văn chỉ - đình: Tìm hiểu từ tư liệu bi kí Hán Nôm
63
TIN KHXH&NV 68 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Đặc san KHXH&NV số 1/2022
Nội dung:
 
SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ
Đỗ Thanh Hải
Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về con người là mục tiêu của sự phát triển
1
KHXHNV & ĐỜI SỐNG  
Nguyễn Ngọc Chu
Chuyển đổi số trong giáo dục: Thách thức và kỳ vọng năm 2022
7
Phan Mậu Cảnh
Người Nghệ - Từ truyền thống hiếu học đến đạo học
12
Tử Quang
Phục nguyên câu đối Văn miếu Nghệ An
19
Thu Vân
Đời sống văn hóa người Mông ở Nghệ An
23
KHXH&NV VỚI HỌC ĐƯỜNG  
Lê Văn Tùng
Xuân - Một ký hiệu thi pháp trong thơ Việt… đến Phan Bội Châu
28
DIỄN ĐÀN KHXH&NV  
Hồ Bất Khuất
Đạo học xứ Nghệ: Làm sao biến lập ngôn, lập danh thành lập nghiệp?
35
Hoàng Anh
Tuổi trẻ xứ Nghệ và ước mơ thế hệ mới
40
Nguyễn Đình Chú
Với đời sống tâm linh đôi điều tôi muốn nói
45
Hoàng Việt
Tìm hiểu ý nghĩa của cúng, khấn, vái, lạy
50
ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN  
Phạm Xuân Cần
Vợ chồng nhà giáo Nguyễn Đức Bính - Nguyễn Thị Du
53
Phước Huệ
Văn Như Cương - Ông “đồ Nghệ” với tư tưởng giáo dục người tử tế
58
THÔNG TIN - TƯ LIỆU  
Đỗ Thị Bích Tuyển
Chợ Lý Trai (chợ Sy) trong không gian văn hóa chợ - văn chỉ - đình: Tìm hiểu từ tư liệu bi kí Hán Nôm
63
TIN KHXH&NV 68 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Đặc san KHXH&NV số 1/2022
Ngày xuất bản: ngày 13 tháng 01 năm 2022
Nội dung:
 
SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ
Đỗ Thanh Hải
Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về con người là mục tiêu của sự phát triển
1
KHXHNV & ĐỜI SỐNG  
Nguyễn Ngọc Chu
Chuyển đổi số trong giáo dục: Thách thức và kỳ vọng năm 2022
7
Phan Mậu Cảnh
Người Nghệ - Từ truyền thống hiếu học đến đạo học
12
Tử Quang
Phục nguyên câu đối Văn miếu Nghệ An
19
Thu Vân
Đời sống văn hóa người Mông ở Nghệ An
23
KHXH&NV VỚI HỌC ĐƯỜNG  
Lê Văn Tùng
Xuân - Một ký hiệu thi pháp trong thơ Việt… đến Phan Bội Châu
28
DIỄN ĐÀN KHXH&NV  
Hồ Bất Khuất
Đạo học xứ Nghệ: Làm sao biến lập ngôn, lập danh thành lập nghiệp?
35
Hoàng Anh
Tuổi trẻ xứ Nghệ và ước mơ thế hệ mới
40
Nguyễn Đình Chú
Với đời sống tâm linh đôi điều tôi muốn nói
45
Hoàng Việt
Tìm hiểu ý nghĩa của cúng, khấn, vái, lạy
50
ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN  
Phạm Xuân Cần
Vợ chồng nhà giáo Nguyễn Đức Bính - Nguyễn Thị Du
53
Phước Huệ
Văn Như Cương - Ông “đồ Nghệ” với tư tưởng giáo dục người tử tế
58
THÔNG TIN - TƯ LIỆU  
Đỗ Thị Bích Tuyển
Chợ Lý Trai (chợ Sy) trong không gian văn hóa chợ - văn chỉ - đình: Tìm hiểu từ tư liệu bi kí Hán Nôm
63
TIN KHXH&NV 68 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây