Thông tin tìm kiếm
Đi đến trang (1/7)pp1234567pp
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
16/09/2019
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2
14/05/2019
Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
3
07/05/2019
Thông báo về việc thực hiện quy định tại thông tư số 08/2018/TT-BKHCN
4
06/05/2019
Kết luận thanh tra về thanh tra hành chính Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
5
15/05/2018
Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học công nghệ và phân công thu thập, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học công nghệ
6
17/07/2017
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các nhà máy nước
7
25/05/2017
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
8
25/05/2017
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
9
22/05/2017
Thông tư sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
10
28/04/2017
Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia
11
28/04/2017
Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
12
26/04/2017
Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ
13
14/04/2017
Nghị định về nhãn hàng hóa
14
28/03/2017
Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
15
15/03/2017
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 213/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN
16
15/03/2017
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 213/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
17
07/03/2017
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
18
20/02/2017
Hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP
19
30/12/2016
Quyết định phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 và định hướng đến năm 2020
20
22/12/2016
Thông báo thông tư số 22/2016/TT - BKHCN
Thông tin chi tiết

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.