« Quay lại

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Các yêu cầu về bao gói và nhãn mác của Phần Lan

 

Mục đích chính của đóng gói là để bảo vệ chất lượng ban đầu và vệ sinh của sản phẩm cho tới khi chúng đến tay người tiêu dùng. Có nhiều yêu cầu pháp lý khác nhau đối với đóng gói và nhãn mác cho các loại hàng khác nhau, tùy theo nó được dùng cho sản xuất công nghiệp hay cho con người. Mục đích, vẫn là, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe người tiêu dùng, và cung cấp đầy đủ những thông tin có liên quan đến sản phẩm.

  1. Các qui định về bao gói

Các yêu cầu về bao gói đối với các sản phẩm bán trên thị trường Phần Lan dựa trên các qui định của châu Âu và qui định của Phần Lan. Mục đích chính của đóng gói là để bảo vệ chất lượng ban đầu và vệ sinh của sản phẩm cho tới khi chúng đến tay người tiêu dùng. Có nhiều yêu cầu pháp lý khác nhau đối với đóng gói cho các loại hàng khác nhau, tùy theo nó được dùng cho sản xuất công nghiệp hay cho con người. Mục đích, vẫn là, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Một nhóm những Chỉ thị của EU qui định loại chất liệu bao gói được dùng khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Chỉ thị Đóng gói có những điều khoản về ngăn chặn chất thải bao gói, về tái sử dụng, và về thu gom và tái chế chất thải bao gói.

Theo các yêu cầu cơ bản bao gói các sản phẩm được tiêu thụ ở thị trường Phần Lan phải đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản sau:

– Càng nhỏ và càng nhẹ càng tốt;

– Bảo đảm an toàn, vệ sinh và có thể tái sử dụng và phục hồi;

– Chứa nồng độ các chất độc hại càng thấp càng tốt;

– Chịu đựng nhiều vòng vận chuyển và sử dụng;

– Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường;

– Không gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên xử lý bao bì;

– Đáp ứng các yêu cầu phục hồi, bao gồm một tỷ lệ nhất định của vật liệu có thể tái chế;

– Có giá trị nhiệt lượng tối thiểu;

– Có thể phân hủy sinh học.

Cỏ khô, than bùn và rơm có thể không được sử dụng trong bao gói nếu không được phép của Bộ Nông nghiệp Phần Lan.

Trung Tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Phần Lan có thẩm quyền liên quan đến kích thước bao gói. Liên hệ:

 Teknologian tutkimuskeskus VTT (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd)

Tekniikantie 1, 02150 Espoo

P.O.Box 1000, 02044 VTT

(+358) 20 722 111

info@vtt.fi

Cơ quan Thực phẩm Phần Lan có thẩm quyền liên quan đến vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Liên hệ:

Ruokavirasto (Finnish Food Authority)

Elintarviketurvallisuus Osasto (Control Department, Product Safety Unit)

PL 100, 00027 Ruokavirasto

(+358) 29 530 4290 / 50 557 6414

kirjaamo@ruokavirasto.fi

  1. Các qui định về nhãn mác

Những yêu cầu về nhãn mác và ký mã hiệu tại Phần Lan dựa trên Luật An toàn Thực phẩm (Act on Product Safety) có hiệu lực cùng với chỉ thị của EU về vấn đề an toàn thực phẩm.

Các danh mục sản phẩm được liệt kê dưới đây phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn của EU nhằm đảm bảo người tiêu dùng có được tất cả các thông tin cần thiết để đưa ra lựa chọn sáng suốt khi mua hàng.

– Thuỷ sản;

– Thực phẩm;

– Giày dép;

– Các sản phẩm liên quan đến năng lượng;

– Các sản phẩm thịt;

– Các sản phẩm dệt;

– Săm lốp;

– Rượu vang.

Chi tiết qui định về bao gói, nhãn mác các sản phẩm này, xem tại website của EU.

Ngoài việc tuân thủ các qui định chung của EU, các sản phẩm tiêu dùng phải có nhãn bằng tiếng Phần Lan hoặc Thuỵ Điển.

Những thông tin phải có trên bao gói bán lẻ: tên sản phẩm (chỉ rõ thành phần bao gói), tên nhà sản xuất, trọng lượng và khối lượng của các thành phần trong sản phẩm, đơn vị đo bằng hệ mét.

Các mặt hàng nhập khẩu được ký hiệu theo bất kỳ cách nào dẫn đến việc hiểu nhầm nước xuất xứ hàng hóa hoặc nhãn hiệu sẽ bị cấm nhập khẩu vào Phần Lan.

Tất cả các thùng chứa hàng bên ngoài phải có ký hiệu và số hiệu xác định giống như ghi trên vận đơn. Thông tin về chất phụ gia và chất cặn/bã của thực phẩm phải bao gồm trên nhãn mác. Những thông tin liên quan đến vấn đề dinh dưỡng của thực phẩm như vitamin, khoáng chất, chất béo và axit amin cùng các hợp chất khác (nếu có trong sản phẩm) cũng cần được đề cập tại nhãn mác sản phẩm.

Các sản phẩm sơn phải tuân thủ những qui định và yêu cầu đặc biệt về phân loại sản phẩm độc hại được nêu trên nhãn mác.

Thông tin cảnh báo đối với vấn đề sức khoẻ phải có trên vỏ bao thuốc lá bán tại các điểm bán lẻ.

Nếu các vấn đề về an toàn và an ninh kinh tế của sản phẩm thuộc diện quan tâm của người tiêu dùng thì trên bao gói bán lẻ của sản phẩm phải bao gồm các thông tin sau: các thành phần có trong sản phẩm, hướng dẫn cảnh báo về việc sử dụng, hướng dẫn vận hành, cách bảo quản hoặc thải hồi sản phẩm.

Thông tin chi tiết về bao gói, nhãn mác, xem tại website của Cơ quan Hoá chất và An toàn Phần Lan.

 

 

 

Quy định về tiêu chuẩn sản phẩm của Phần Lan

 

Một số sản phẩm khi tiêu thụ tại thị trường Phần Lan cũng như thị trường Châu Âu yêu cầu phải được dán nhãn CE.

  1. An toàn sản phẩm

Hàng hoá tiêu dùng nhập khẩu vào Phần Lan phải đáp ứng các yêu cầu của EU về an toàn sản phẩm. EU có qui định chung về sự an toàn sản phẩm, đưa ra các qui định về:

– An toàn chung;

– Nghĩa vụ của nhà sản xuất và nhà phân phối;

– Giám sát thị trường.

An toàn sản phẩm được qui định trong Chỉ thị 2001/95/EC cấm việc bán những sản phẩm nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng gây ra bởi chất liệu nguy hiểm hay sản xuất không an toàn. Chỉ thị này được áp dụng cho tất cả sản phẩm trên thị trường hàng tiêu dùng. Đây là chỉ thị khung, và nó được bổ sung thêm bởi những chỉ thị cụ thể hơn cho từng nhóm hàng cụ thể như là chỉ thị an toàn cho nhóm hàng thực phẩm, đồ chơi và đồ dùng cho trẻ em, dụng cụ điện, v.v.

Nếu trong khâu sản xuất hàng hóa có sử dụng hóa chất, cần nghiên cứu quy định của EU về hóa chất và cách sử dụng chúng an toàn. Chỉ thị EC 1907/2006 được gọi là REACH (Đăng ký, đánh giá, cho phép, và hạn chế đối với hóa chất) có mục đích chính là tăng cường bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Những nhà sản xuất và nhập khẩu có trách nhiệm lớn hơn để quản lý những nguy cơ từ hóa chất và để đăng ký những thông tin được yêu cầu ở một cơ sở dữ liệu trung tâm do ECHA (Cơ quan Hóa chất châu Âu) đặt ở Helsinki, Phần Lan, điều hành.

Những nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối phải hợp tác để cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin cần thiết về an toàn sản phẩm bằng cách gắn nhãn hiệu cảnh báo lên sản phẩm hay có bản hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Người nhập khẩu và phân phối cần kiểm tra mức độ an toàn của sản phẩm mà họ bán, và tiến hành những biện pháp cần thiết để tránh những nguy cơ tiềm ẩn. Điều này có thể là thu hồi sản phẩm còn trên thị trường, thông báo cho người tiêu dùng, thu hồi sản phẩm đã bán cho người tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm có lỗi. Các cơ quan theo dõi thị trường quốc gia của các nước EU đã thành lập ở châu Âu một mạng lưới RAPEX, Hệ thống cảnh báo nhanh đối với tất cả hàng hóa nguy hiểm trừ thực phẩm, thuốc và dụng cụ y tế.

An toàn sản phẩm luôn được kiểm tra trước khi hàng được nhập để tránh những vụ kiện về trách nhiệm sản phẩm. Nếu người mua có thể chứng minh là họ bị tổn thương về con người hay tài sản do hàng kém chất lượng gây ra, họ có thể đòi bồi thường tài chính, trước hết, từ người phân phối theo Chỉ thị về Trách nhiệm Sản phẩm của EU. Nhà phân phối, sau đó, có quyền chuyển khiếu nại cho nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, hay bất kỳ ai tham gia trước đó trong dây chuyền phân phối. Chỉ thị này chi phối tất cả sản phẩm công nghiệp, nhưng trừ hàng nông nghiệp, sản phẩm này có luật pháp riêng.

  1. An toàn thực phẩm

Vì thực phẩm là vấn đề rất quan trọng ở châu Âu nên nó được chi phối bởi nhiều quy định. Quy định khung mới nhất được các nước EU áp dụng và dẫn đến sự hài hòa hoàn toàn là Điều luật thực phẩm EC178/20027. Luật này nhằm bảo vệ, ở mức độ cao, sinh mạng và sức khỏe con người, và đúng mức đối với sự an toàn và sức khỏe động vật, thực vật và môi trường. Cách tiếp cận tổng hợp "từ trangtrại đến bàn-ăn" được xem là nguyên tắc chung cho chính sách an toàn thực phẩm của EU.

Pháp luật về thực phẩm liên tục thay đổi. Những yêu cầu về thực phẩm bao gồm chất gây ô nhiễm, mức dư lượng tối đa, điều kiện vệ sinh (Quy định vệ sinh thực phẩm của EU: EC852, 853 và 854/2004 và những nhãn mác, hay nhiều hơn nữa tùy theo loại hàng. Thí dụ, thực phẩm có nguồn gốc động vật phải được nuôi trong những cơ sở được EC công nhận, phải có chứng chỉ về sức khỏe, và phải được kiểm tra và thử trước khi nhập, và phải được phê duyệt trước khi bán. Thực phẩm được bán dưới dạng "hữu cơ" phải tuân thủ quy định của EU (EEC2092/91) và phải được cấp chứng chỉ bởi một tổ chức độc lập và được dán nhãn mác phù hợp. Những yêu cầu đặc biệt đối với việc xuất khẩu mặt hàng này từ các nước đang phát triển được đề cập trong Quy định của Hội Đồng EC1788/20018.

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu thụ ở Phần Lan là rất cao.

Thực phẩm được sản xuất tại Phần Lan không chứa các chất hóa học ở mức gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm cũng có tỷ lệ rất thấp. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm cũng được qui định rất chặt chẽ tại Phần Lan.

Một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa Phần Lan có thể chỉ được phép chứa một số chất phụ gia nếu được Bộ Thương mại và Công nghiệp Phần Lan chấp thuận.

  1. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Ở Phần Lan, có một số cơ quan có trách nhiệm kiểm tra xem các sản phẩm kỹ thuật (như sản phẩm công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông, phương tiện, v.v.) lưu thông trên thị trường Phần Lan có đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn hóa hay không?

Mục đích của các tiêu chuẩn là mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Công tác tiêu chuẩn hóa ở Phần Lan là tự nguyện và dựa trên sự đồng thuận.

Ở Phần Lan, các hoạt động tiêu chuẩn hóa do Hiệp hội Tiêu chuẩn Phần Lan (SFS) với 9 chi nhánh chịu trách nhiệm. SFS và các chi nhánh phối hợp với các bên tham gia có liên quan của Phần Lan trong công tác tiêu chuẩn hóa quốc tế.

SFS là thành viên của Ủy ban Tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), và đại diện cho Phần Lan ở cả CEN và ISO.

SFS thành lập các ủy ban và các nhóm tiêu chuẩn hóa theo các lĩnh vực  ví dụ như quản lý chất lượng và môi trường, công nghệ thông tin, an toàn cháy nổ, đo lường, đồ chơi và bao bì.

Bất cứ ai quan tâm đến việc xây dựng và giám sát tiêu chuẩn hóa trong một lĩnh vực cụ thể có thể đăng ký tham gia các uỷ ban và các nhóm tiêu chuẩn hoá của SFS.

  1. Dán nhãn CE

 Một số sản phẩm khi tiêu thụ tại thị trường Phần Lan cũng như thị trường châu Âu yêu cầu phải được dán nhãn CE.

CE được viết tắt từ cụm từ "Conformité Européenne" có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản  phẩm tuân theo pháp luật của EU và cho phép sản phẩm đươc lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu.Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp  lý để có được tiêu chuẩn CE Marking.

Chứng nhận CE cũng được coi như "hộ chiếu thương mại" để sản phẩm vào thị trường EU.

Các sản phẩm yêu cầu phải dán nhãn CE:

– Máy móc công nghiệp;

– Thiết bị điện và điện tử bao gồm AC 50V~1000V, DC 75V~1500V;

– Thiết bị điện và điện tử;

– Thiết bị y tế;

– Thiết bị y tế cấy dưới da;

– Các thiết bị y tế ống nghiệm;

– Thang máy;

– Sản phẩm chống cháy nổ;

– Đồ chơi trẻ em;

– Thiết bị áp lực đơn;

– Thiết bị khí đốt;

– Thiết bị đầu cuối, truyền thông có dây và không dây;

– Thiết bị cân không tự động;

– Thiết bị bảo vệ cá nhân;

– Nồi hơi nước nóng;

– Vật liệu xây dựng;

– Cáp dùng cho giao thông vận tải cá nhân;

– Thiết bị áp lực;

– Các loại thuốc nổ dân dụng;

– Du thuyền;

– Dụng cụ đo lường;

– Thùng để đóng gói;

– Pháo hoa.

Việc dán nhãn CE lên sản phẩm cũng được EU quy định nghiêm ngặt. Với mỗi sản phẩm khác nhau quy định về việc dán nhãn cũng sẽ khác nhau. Một số quy định chung như sau:

Kích thước của biểu tượng dấu "CE" khi tăng hay giảm thì tỷ lệ vẫn phải được giữ nguyên;

Dấu "CE" được đặt theo chiều thẳng đứng và kích thước không được nhỏ hơn 5mm;

Dấu "CE" phải đặt ở vị trí không bị các logo khác che khuất.

  1. Đánh giá hợp chuẩn

Đánh giá tính hợp chuẩn là một bước bắt buộc đối với các nhà sản xuất khi muốn lưu thông hàng hoá ở châu Âu, trong đó có Phần Lan. Mục đích của việc đánh giá tính hợp chuẩn là để đảm bảo việc nhà sản xuất tuân thủ qui định của EU trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Luật sản phẩm của châu Âu cho nhà sản xuất một số cơ hội chọn lựa liên quan đến công tác đánh giá tính hợp chuẩn, phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm khi sử dụng sản phẩm. Các chọn lựa này có thể là tự chứng nhận, kiểm tra theo chủng loại, hệ thống kiểm tra chất lượng sản xuất, và hệ thống bảo đảm chất lượng toàn diện.

Để thúc đẩy quá trình chứng nhận tiêu chuẩn cho sản phẩm cuối cùng, doanh nghiệp có thể tham gia các chương trình đánh giá tính hợp chuẩn tự nguyện. Hệ thống chứng nhận của CEN là Keymark, dấu CENCER, và Nhóm Hiệp định Tiêu chuẩn châu Âu. CENELEC cũng có một chương trình riêng, xem tại đây. Còn ETSI không cung cấp các dịch vụ đánh giá tính hợp chuẩn.

Nhà nhập khẩu phải có tài liệu chứng minh sự hợp chuẩn. Với những hàng rủi ro thấp, thường không có yêu cầu đặc biệt, chỉ cần Bản khai Hợp chuẩn của nhà cung cấp là đủ. Với hàng rủi ro cao, thuộc tính hàng hóa có thể phải được xác minh bằng kết quả kiểm định của phòng xét nghiệm hay kết quả kiểm tra hàng. Trong một số trường hợp (ví dụ hàng hữu cơ) cần có xác nhận độc lập. Yêu cầu chứng minh tình hợp chuẩn được đề cập trong nhiều chỉ thị và văn bản pháp luật khác của EU, nhưng những quy định thực tế ở mỗi nước có thể khác nhau. Khi cần kết quả và chứng chỉ kiểm định, chỉ những phòng thí nghiệm và tổ chức cấp chứng chỉ được EU công nhận sẽ được sử dụng. Chứng nhận được cấp bởi một tổ chức được quốc tế công nhận khẳng định khả năng của tổ chức có liên quan và nâng cao độ tin cậy của kết quả kiểm định và chứng chỉ của họ. Nếu các nhà chức trách châu Âu không chấp nhận tài liệu được trình, có thể cần thêm kiểm định và kiểm tra khi hàng đến châu Âu, dẫn đến chậm trễ và tốn kém thêm.

Sưu tầm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.