Hội nghị Giao ban Khoa học và Công nghệ Vùng Bắc Trung Bộ năm 2018

Chiều nay, ngày 21/6/2018 tại Đại học Vinh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Giao ban Khoa học và Công nghệ Vùng Bắc Trung Bộ năm 2018. Đây là hoạt động thường niên của Bộ KH&CN được tổ chức 2 năm một lần tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ KH&CN, đồng chí Bùi Thế Duy -  Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện của Bộ KH&CN, Giám đốc các sở KH&CN 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và cán bộ ngành khoa học 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 2 năm qua, các tỉnh vùng Bắc Trung bộ đã có 529 nhiệm vụ, dự án KH&CN cấp tỉnh được triển khai, trong đó khoa học tự nhiên chiếm 6,99%, Khoa học kỹ thuật và công nghệ chiếm 17,01%, Y - Dược chiếm 12,28%, khoa học nông nghiệp chiếm 34, 4%, khoa học xã hội chiếm 25,54%, khoa học nhân văn chiếm 3,78%.

Giai đoạn 2016-2018 vừa qua, các tỉnh vùng Bắc Trung bộ đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đề án, kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện công tác quản lý, thực hiện công tác KH&CN trên địa bàn. Do đó KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều kết quả ngiên cứu, phát triển KH&CN góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mực tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và phát triển của toàn vùng.

Toàn cảnh Hội nghị

Các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ ngoài việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ của từng địa phương sẽ xây dựng mô hình trung tâm khoa học và công nghệ cấp vùng đủ năng lực giải quyết những vấn đề lớn gắn với tiềm năng lợi thế của vùng, làm cầu nối chuyển giao cho các tỉnh Bắc Trung bộ và cả nước.

Ông Đỗ Việt Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN trao đổi nội dung cơ chế tự chủ và vấn đề tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN – một trong những vấn đề được Sở KH&CN 6 tỉnh hết sức quan tâm

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triền KH&CN địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ KH&CN khi làm việc với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2016-2018. Các đơn vị thuộc bộ đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động KH&CN địa phương như: Triển khai Nghị định 54/NQ-CP về cơ chế tự chủ, vấn đề tổ chức lại  các tổ chức sự nghiệp KH&CN công lập, tổ chức lại các đơn vị quản lý thuộc Sở KH&CN theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW; Triển khai Luật chuyển giao công nghệ; Triển khai Luật quản lý và sử dụng tài sản công, Nghị định 70/2018/NĐ-CP; Công tác đào tạo nguồn nhân lực KH&CN.

Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị - Trần Ngọc Lân cho biết đã có nhiều hoạt động tiến tới tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Chính phủ

Tại Hội nghị, các sở KH&CN đã có những trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động KHCN tại địa phương mình. Các Sở KH&CN trao đổi kinh nghiệm, xác định phương án tự chủ về tài chính theo Nghị định 54 và sắp xếp tổ chức lại các đơn vị quản lý thuộc Sở KH&CN theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 18 NQ-TW nhằm phát huy hiệu quả các đơn vị sự nghiệp KH&CN.  

Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An cho biết Sở đang xây dựng Đề án về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Đối với Sở KH&CN Nghệ An, theo ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Sở đã có những tổ chức hỗ trợ sớm và tích cực vào cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đạt các giải khởi nghiệp. Bên cạnh đó, đã phối hợp với các sở Tài chính và Tư pháp triển khai đánh giá các đề tài, dự án có hiệu quả tốt để đưa và chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, ông Thành cũng cho biết Sở đang xây dựng Đề án về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. "Sở sẽ cổ phần hóa Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vào năm 2020; thực hiện tự chủ thường xuyên đối với Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (TDC) và lộ trình sẽ cổ phần hóa Trung tâm này vào năm 2025. Sở cũng sẽ thực hiện sáp nhập hai đơn vị của Sở là Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn với Trung tâm Thông tin KHCN&TH.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều ý kiến tại hội nghị nêu rõ, hiện nay hầu hết các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc xây dựng các phương án sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp KH&CN do thiếu hướng dẫn kịp thời, đồng bộ của Bộ KH&CN cũng như các cơ quan Trung ương. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa thực hiện nhiệm vụ có quy mô lớn, chưa đầu tư nghiên cứu theo chuỗi giá trị sản phẩm. Công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN chưa được đẩy mạnh; nhiều sản phẩm có thế mạnh của vùng chưa được đầu tư phát triển thỏa đáng,…

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định: Trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ thực sự trở thành đòn bẩy cho công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển đất nước bền vững. Những giải pháp và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hiện nay phải có tác động mạnh mẽ tới năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tính chủ động, đổi mới, sáng tạo thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ, trọng tâm là nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, của khu vực vào thực tế sản xuất, đời sống, phục vụ tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông  Chu Ngọc Anh cho biết Chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được sự quan tâm của chính phủ. Đối với Nghệ An, Chương trình này đã có kết quả đáng ghi nhận và đánh giá cá sự nỗ lực cố gắng mà  các sở KH&CN vùng Bắc Trung bộ đã làm được trong thời gian qua.

Bộ Trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới cần tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu các sản phẩm của địa phương. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp, ươm tạo công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp, sáng tạo; phát triển mạnh mẽ các loại hình dịch vụ KH&CN.

Người đứng đầu ngành KH&CN nhấn mạnh: các sở cần chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW; nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18- NQ/TW phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tinh gọn theo quy định song vẫn nâng cao được năng lực và tính hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Kết thúc Hội Nghị Bộ trưởng đã tặng hoa cho đơn vị tổ chức thành công Hội nghị Giao ban KH&CN Vùng Bắc Trung bộ năm nay là Sở KH&CN Nghệ An và đơn vị sẽ tổ chức Hội nghị Giao ban KH&CN Vùng Bắc Trung bộ năm 2020 là Sở KH&CN Quảng Trị. /.

 

 

Tin khác


 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.