Hội nghị tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025 tại huyện Kỳ Sơn

Ngày 21/9, Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Kỳ Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nghị quyết số 06 -NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội thảo khoa học xây dựng chương trình hành động của UBND huyện thực hiện nghị quyết số 06 -NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đến dư hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cần - Phó giám đốc Sở KH&CN, đồng chí Nguyễn Quý Hiếu Trưởng phòng quản lý cơ sở. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND 21 xã, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ. Tập trung nguồn lực triển khai các định hướng phát triển khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ trong các ngành và lĩnh vực. Áp dụng khoa học và công nghệ trong quản lý nhà nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền ứng dụng khoa học và công nghệ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động huyện đã đề ra các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền  nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, trước hết là người đứng đầu, coi phát triển khoa học công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết để cán bộ đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã thay đổi hình thức sản xuất, canh tác giúp người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, bảo đảm sản xuất bền vững.

Ưu tiên ngân sách sự nghiệp kinh tế của huyện để đầu tư nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đã được khẳng định.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ làm cầu nối cho các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và các hoạt động về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa tại cấp xã.

Hỗ trợ tư vấn xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, tiếp cận thông tin về thị trường để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về KH&CN. Rà soát sắp xếp bố trí hợp lý nhằm khuyến khích lực lượng cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện

                                                 Phòng KT&HT huyện Kỳ Sơn

Tin khác

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.