« Quay lại

Hội thảo phổ biến, hướng dẫn mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương

Ngày 26/7/2019 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng tổ chức Hội thảo với mục tiêu triển khai Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào thực tế.

Tới tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Quyền vụ trưởng vụ Hợp chuẩn, hợp quy, Ông Trần Đức Thắng - Vụ trưởng vụ Tài Chính, Ông Ngô Văn Long - Phòng nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng - Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục TCĐLCL, Ông Đỗ Gia Khánh - Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo  Sở Khoa học và công nghệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc và Miền trung đến tham dự.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc.

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết đinh số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung và công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan tại địa phương và trường hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được soát xét, thay đổi và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thì áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 31/12/2015 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 4109/QĐ – BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có tiêu chuẩn TCVN ISO 901: 2015 – hệ thống quản lý chất lượng, các yêu cầu.

Triển khai quy định tại Quyết đinh số 19/2014/QĐ-TTg,  Bộ KH&CN đã tổ chức xây dựng mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Mục đích của việc xây dựng mô hình khung HTQLCL cho cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương tập trung vào việc xác định phạm vi áp dụng HTQLCL; hướng dẫn việc áp dụng theo các điều khoản của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và mẫu quy trình xử lý công việc tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Ngày 21/01/2019, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN công bố mô hình khung theo TCVN ISO 9001: 2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

Mô hình khung được ban hành mang tính hướng dẫn, tham khảo nên căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan chủ động, tham khảo mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương theo TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung HTQLCL ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN, phối hợp với đơn vị chủ trì, tổ chức tư vấn để xây dựng, áp dụng, chuyển đổi việc áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; tích hợp với các quy định, phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính, nhân lực, quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đồng thời lồng ghép HTQLCL với các hệ thống quản lý hiện có, sử dụng cùng một cấu trúc về các yêu cầu như đã nêu trong TCVN ISO 9001:2015 để điều hành.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng và Đại diện vụ Hợp chuẩn hợp quy, vụ tài chính, Phòng nghiệp vụ TCCL chia sẻ, trao đổi, thảo luận  và trả lời  những khó khăn, vướng mắc  tại Hội thảo

Trong quá trình thực hiện căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quyết định các nội dung chính trong mẫu quy trình xử lý công việc cho phù hợp với các nội dung: mục đích, phạm vi áp dụng; nội dung của quy trình và các biểu mẫu.

 Đối với các biểu mẫu trong mẫu quy trình xử lý công việc, các cơ quan căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để tích hợp, xây dựng cho phù hợp với các quy định tại Thông tư số 01/2018/VP-CP ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và quy định liên quan khác.

 Trường hợp có các thủ tục hành chính tương đồng về nội dung và các bước triển khai, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước nghiên cứu, xây dựng quy trình xử lý công việc chung cho các thủ tục hành chính này tránh cồng kềnh cho hệ thống tài liệu.

Thông qua cuộc Hội thảo, các đơn vị địa phương có cơ hội tham luận,  thảo luận, chia sẻ và trao đổi những khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương./

 

                                                                  Tin bài và ảnh: Thái Thị Hồng Liên

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg  ngày 05/3/2014 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

- Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 công bố mô hình khung theo TCVN ISO 9001: 2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

 

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.