« Quay lại

Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An với công tác khoa học - Công nghệ, đào tạo tập huấn kỹ thuật

Là đơn vị sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Nông thôn Nghệ An, trong những năm qua Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An đã có nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đào tạo tập huấn.

Trung tâm xác định khoa học công nghệ, công tác sự nghiệp là nhiệm vụ quan trọng đồng hành song song với sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong giai đoạn tới của đơn vị bởi KHCN, công tác sự nghiệp là khâu then chốt, bước đột phá, đi trước đón đầu trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng con giống, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, việc thực hiện các đề tài, dự án KHCN, chuyên đề sự nghiệp góp phần tạo thêm công ăn việc làm, doanh thu cho đơn vị và thu nhập cho người lao động, là cơ hội để tiếp cận với các quy trình công nghệ mới, tiên tiến, các đối tượng nuôi, hình thức nuôi mới có hiệu quả cũng như hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các quy trình.

Năm 2019, đơn vị triển khai thực hiện 02 dự án khoa học công nghệ. Dự án KHCN cấp tỉnh:  "Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm sinh sản nhân tạo giống cá Leo (Wallago Attu Bloch &Schneider, 1801) tại Nghệ An", trong năm 2019 đã triển khai thực hiện dự án đã tiến hành cho sinh sản nhân tạo giống cá Leo, qua một năm thực hiện đã sản xuất được trên 2 vạn con cá giống, kích cỡ 6 - 8 cm, cung ứng ra thị trường cho người nuôi và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác của dự án theo đúng nội dung, mục tiêu và kế hoạch của dự án đề ra. Hiện tại, đơn vị đang nuôi và lưu giữ đã cá bố mẹ để tiếp tục cho sinh sản nhân tạo, triển khai thực hiện dự án trong năm 2020 theo đúng kế hoạch, tiến độ của dự án. Bên cạnh đó, dự án KHCN nông thôn miền núi cấp bộ "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất cá Rô phi lai xa dòng Israel quy mô hàng hóa tại Nghệ An". Trong tháng 7/2019, đơn vị đã tổ chức đấu thầu, nhập đàn cá bố mẹ, các vật tư thiết yếu đảm bảo cho việc thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã sản xuất được trên 950.000 con cá giống, kích cỡ 3 - 5 cm đảm bảo chất lượng để phục vụ nuôi thương phẩm các mô hình của dự án và cung cấp cho người nuôi trên địa bàn.

Mô hình sản xuất thử nghiệm sinh sản nhân tạo giống cá Leo

Dự án cũng đã triển khai thả nuôi thương phẩm 03 mô hình của dự án với qui mô 2 ha, lượng cá giống thả 40.000 con, trong đó ngày 15/8/2019 thả nuôi 02 ao với qui mô 1 ha, ngày 15/10/2019 thả nuôi 01 ao qui mô 1 ha, mật độ thả các mô hình 2 con/m2, quá trình chăm sóc, quản lý, theo dõi cho thấy cá sinh trưởng và phát triển nhanh, tỷ lệ sống đạt cao.. Đến nay, các ao nuôi thả ngày 15/8/2019 đã tiến hành thu hoạch, kích cỡ cá TB đạt 840g/con, tỷ lệ sống đạt trên 90%, sản lượng đạt 7.500 kg/ao (5.000 m2/ao), năng suất đạt 15 tấn/ha/vụ, giá thành sản xuất 23.000 - 24.000 đ/kg, giá bán 29.000 đ/kg, lợi nhuận ước đạt 5.000 - 6.000 đ/kg cá (70 - 80 triệu đồng/ha). Mô hình thả ngày 15/10/2019 cỡ cá khi thả 2,4g/con, sau hai tháng nuôi kích cỡ cá đạt trung bình 83g/con, dự kiến đến tháng 3/2020 cá đạt kích cỡ thương phẩm tiến hành thu hoạch, đánh giá mô hình.

Bên cạnh đó, dự án cũng đã triển khai tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ cho cán bộ thực hiện dự án và tổ chức 01 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Rô phi lai xã dòng Israel cho 50 học viên là những hộ nuôi cá rô phi trong vùng theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện tại, đơn vị đang tiếp tục triển khai sản xuất cá giống và thực hiện các nội dung khác của dự án theo kế hoạch đề ra trong năm 2019 và năm 2020.

Công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật đã được Trung tâm chú trọng. Trong năm 2019, được sự hỗ trợ kinh phí từ Trung tâm khuyến nông Quốc gia, đơn vị đã chủ trì, tổ chức được 02 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học cho 60 cán bộ khuyến nông, đối tượng chuyển giao, cộng tác viên khuyến nông trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm tập huấn Qui trình nuôi thương phẩm cá rô phi đơn tính theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Nghệ AnQuy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm Tôm thẻ chân trắng theo công nghệ Biofloc tại Nghệ An. Năm 2020, đơn vị tiếp tục đăng ký 04 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản với Trung tâm khuyến Nông Quốc gia để thực hiện.

Trong năm 2020, Trung tâm sẽ tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến để đẩy mạnh sản xuất các đối tượng mà nhu cầu thị trường cao, giá bán ổn định, sản xuất có hiệu quả. Mạnh dạn thay thế, không sản xuất các đối tượng thị trường tiêu thụ chậm, giá trị thấp, sản xuất không có hiệu quả để tập trung sản xuất các đối tượng theo xu hướng thị trường cần. Tập trung nguồn lực sản xuất thành công giống tôm thẻ chân trắng và nuôi Lươn thương phẩm trong bể không bùn tại Nghệ An để cung ứng ra thị trường. Xác định đây là hai đối tượng chủ lực, có tiềm năng, có hiệu quả mà đơn vị đưa vào kế hoạch, đẩy mạnh sản xuất trong những năm tiếp theo. Đưa một số diện tích ao nuôi vào nuôi thương phẩm các đối tượng dễ tiêu thụ, có giá trị kinh tế. Đẩy mạnh sản xuất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị, đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định. Xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, có uy tín, có thương hiệu. Chỉ đạo, thống nhất công tác kế toán trong toàn đơn vị về một đầu mối đi vào ổn định tiến tới tự chủ về tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật sản xuất, du nhập, nuôi thử nghiệm, sản xuất giống các đối tượng giống mới có giá trị kinh tế cao, đa dạng hình thức nuôi. Năm 2019, từ nguồn vốn ngân sách của Nhà nước phục vụ nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện 03 chuyên đề sự nghiệp và 01 mô hình. Chuyên đề "Ứng dụng công nghệ hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống Hàu Thái Bình Dương tại Nghệ An" được Trại sản xuất giống thủy sản Quỳnh Liên triển khai thực hiện. Trong tháng 4/2019, đơn vị đã triển khai nhập Hàu bố mẹ về triển khai sản xuất thử nghiệm. Đến nay, đã sản xuất được 1 triệu con Hàu giống, kích cỡ 3 - 5 mm, đảm bảo chất lượng cung ứng cho người nuôi, hoàn thành 100%.  Chuyên đề "Ứng dụng công nghệ hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống ốc nhồi tại Nghệ An" được Trại sản xuất giống thủy sản Yên Lý triển khai thực hiện. Đơn vị đã nhập 300kg ốc nhồi bố mẹ về triển khai sản xuất giống theo đúng kế hoạch đề ra. Từ tháng 4/2019 đến nay, đã sản xuất được trên 20 vạn con ốc giống, kích cỡ 0,04 - 0,05 g/con, cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nội dung của chuyên đề đặt ra. Chuyên đề "Ứng dụng công nghệ hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống Ngao hai cồi tại Nghệ An" được Trại sản xuất giống thủy sản Diễn Hải triển khai thực hiện nhập 150kg ngao hai cồi bố mẹ đảm bảo tiêu chuẩn về nuôi vỗ, phục vụ cho công tác sản xuất giống. Kết quả sản xuất giống đến nay đã sản xuất được trên 4 triệu con Ngao giống, kích cỡ 2 - 3 vạn con/kg, cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nội dung, kế hoạch của chuyên đề. Mô hình "Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm Tôm Sú Moana trong ao đất tại Nghệ An" được đơn vị phối hợp thực hiện với hộ ông Thái Văn Thành tại xã Quỳnh Lộc - TX. Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An trên quy mô 6.000 m2, mật độ thả 30con/m2. Qua quá trình nuôi tôm sinh trưởng phát triển tốt, ít bị dịch bệnh, sau 130 ngày nuôi, tôm loại lớn đạt kích cỡ trung bình 32 con/kg, tôm loại nhỏ đạt cỡ 37 con/kg, tỷ lệ sống đạt 76,6%, tổng sản lượng thu được trên 3.800 kg tôm thương phẩm. Hoàn thành 100% nội dung, mục tiêu, kế hoạch của mô hình đề ra.

Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng là thế mạnh của Trung tâm

Các chuyên đề sự nghiệp, mô hình hàng năm được đơn vị lựa chọn nội dung thực hiện mang tính cấp thiết cao, sát với thực tế, giải quyết những vấn đề kỹ thuật còn hạn chế, tiếp cận những cái mới nhằm nâng cao giá trị sản xuất thủy sản và được đơn vị triển khai nghiêm túc, đảm bảo nội dung, mục tiêu và đúng tiến độ đạt hiệu quả cao, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện chương trình bảo tồn ngồn quỹ gen, giống gốc. Đơn vị đã nhập 14.000 con cá rô phi chọn giống, kích cỡ 400 - 500 con/kg, từ Trung tâm chọn giống cá Rô phi Quảng Nam và ngày 8/5/2019 nhập 1.100 con cá Chép chọn giống dòng V1, kích cỡ trung bình 9,3 gam/con; nhập 1.100 con cá trắm cỏ chọn giống, kích cỡ trung bình 6,0 gam/con từ Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc để triển khai thực hiện chương trình. Kết quả vận chuyển về đơn vị tỷ lệ sống đạt 100%. Cá sau khi thả nuôi được chăm sóc, quản lý chặt chẽ, theo đúng quy trình kỹ thuật, cá sinh trưởng phát triển tốt.

Trong năm 2020,  để đẩy mạnh các hoạt động về khoa học công nghệ, đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ nhằm tạo thêm công ăn việc làm, tăng nguồn thu cho đơn vị và bổ sung các quy trình công nghệ mới, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của đơn vị sẽ bám sát ngành, Sở KHCN hàng năm tham gia đề xuất danh mục, đăng ký thực hiện các đề tài dự án KHCN các cấp hàng năm. Khuyến khích các cá nhân trong đơn vị đăng ký, tìm kiếm, thu hút được các đề tài, dự án KHCN các cấp về triển khai thực hiện tại đơn vị. Có cơ chế, chính sách khi các cá nhân, tập thể tìm kiếm được các chương trình để khuyến khích các cán bộ tham gia. Đẩy mạnh công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, các quy trình công nghệ trong lĩnh vực thủy sản cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị. Tăng cường việc phối kết hợp với các tổ chức, đơn vị chủ trì thực hiện dự án trong và ngoài tỉnh để tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án KHCN các cấp. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn quy trình kỹ thuật cho nông ngư dân thông qua các chương trình đào tạo nghề, Trung tâm khuyến nông Quốc gia và các chương trình khác… Xây dựng quy chế về triển khai thực hiện đề tài, dự án KHCN, chuyên đề, mô hình cụ thể, trách nhiệm, hiệu quả gắn với nghĩa vụ, quyền lợi cụ thể, rõ ràng, có chế độ động viên khen thưởng, khuyến khích người lao động tham gia thực hiện. Lựa chọn nội dung, danh mục đề tài, dự án, chuyên đề, đối tượng thực hiện phải phù hợp với điều kiện sinh thái, năng lực của đơn vị và đặc biệt là phải áp dụng được vào thực tiến sản xuất, có hiệu quả cho đơn vị sau khi hoàn thành dự án, chuyên đề. Tăng cường liên kết, hợp tác tham gia thực hiện đề tài, dự án KHCN, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; hợp tác nghiên cứu, khảo nghiệm, du nhập các đối tượng có giá trị phù hợp điều kiện của Nghệ An, hợp tác nghiên cứu và triển khai các ứng dụng về cải tiến thức ăn, cải tiến công nghệ sản xuất giống sạch bệnh, giống đa bội thể... đa dạng đối tượng, loại hình sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm./.

Trương Toản

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.