« Quay lại

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể lãnh đạo

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy về kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2020, sáng này 30/12/2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể lãnh đạo.

Tham dự hội nghị là tập thể lãnh đạo của Sở KH&CN, BCH Đảng ủy, trưởng phó phòng các đơn vị, trưởng phó các tổ chức đoàn thể. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Đặng Ngọc Hùng - Ban tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Công Trí - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Tiến Nam - UBKT tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hà - Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Sở báo cáo kiểm điểm tập thể, trong đó chỉ rõ: Tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật của nhà nước cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc quán triệt, học tập được thông qua các hội nghị toàn thể, hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, "Ngày pháp luật", hệ thống phần mềm quản lý điều hành, website, Tạp chí KH&CN, Chuyên san KHXHNV; Tạp chí truyền hình; chỉ đạo bằng văn bản đến các phòng, đơn vị thuộc sở, UBND các huyện, thành, thị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thành chương trình hành động, đề án công tác, kế hoạch hoạt động của ngành, của từng đơn vị. Kết quả nhận thức của cán bộ, CCVC, người lao động được nâng cao, thống nhất hành động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên tất cả các lĩnh vực. Đảng ủy, BGĐ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và quyết liệt các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, năm 2020 Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Số liệu khảo sát đánh giá KH&CN chỉ số TFP đóng góp vào sự tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt 41,15%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 18. Hội đồng thi đua cụm kinh tế đề xuất là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" và Kế hoạch 13-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW. Sở đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt công tác của ngành: Các chương trình, kế hoạch công tác, đề án, công tác tổ chức cán bộ và tài chính, tài sản đều được bàn bạc công khai, lấy ý kiến và trí tuệ của tập thể trước lúc Giám đốc Sở quyết định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thực hiện quản lý, điều hành theo chế độ Thủ trưởng. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển; công tác xét nâng bậc lương; việc cử người tham gia bồi dưỡng, đào đạo; quản lý sử dụng biên chế và kinh phí, quản lý tài sản;… đều được thảo luận thống nhất trong tập thể lãnh đạo Sở, gắn với quyền lợi và đề cao trách nhiệm của thủ trưởng, thực hiện dân chủ trong lãnh đạo theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cán bộ, công chức đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Sở KH&CN và 6 Chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ đảm bảo chất lương, đúng thời gian đúng quy định, sau đại hội tinh thần cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy các cấp phát huy tốt vai trò, các nội dung chương trình, kế hoạch được triển khai bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tham gia đóng góp có chất lượng các văn kiện Đại hội đảng bộ các huyện, đại hội đảng bộ Khối CCQ cấp tỉnh, đại hôi đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc. Nhiều ý kiến góp ý của sở được quan tâm và đánh giá cao.

Tham dự hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến đánh giá hỏa động 1 năm qua của Tập thể lãnh đạo Sở, đồng thời, góp ý thêm về một số mặt tồn tại và hạn chế cần khắc phục để tập thể lãnh đạo sở hoàn thiện và hoạt động tốt hơn./.

Hải Yến

 

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.