Thông tin tìm kiếm
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
20/07/2019
Chỉ thị về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2
05/07/2019
Quyết định phê duyệt đề án thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
3
20/06/2019
Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 50/KL-TW ngày 30 tháng 5 năm 2019
4
20/06/2019
kế hoạch triển khai đề án "Phát triển một số sản phẩm hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025"
5
20/06/2019
Về việc triển khai thực hiện kết luận số 52-KL/TW ngày 3052019 của Ban Bí thư
6
19/06/2019
Về việc học bổng thạc sỹ, tiến sỹ tại Trung Quốc
7
18/06/2019
Về việc xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KHCN"
8
06/06/2019
Về việc gửi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
9
04/06/2019
Thông báo kết luận giao ban tháng 6/2019
10
30/05/2019
Thông báo về việc triển khai ủng hộ xây dựng công trình chào mừng 65 ngày thành lập Đảng bộ Khối
11
04/01/2016
quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học công nghệ Nghệ An
12
26/02/2013
Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An.
13
25/01/2011
Quyết định về việc chuyển đổi hoạt động của trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính Phủ
14
22/11/2010
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
15
02/08/2010
Quyết định 54/2010/QĐ-UBND về bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An
16
20/11/2008
Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
Thông tin chi tiết

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.