THÔNG TIN LIÊN HỆ    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa"

Điện thoại: 0383.565011

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Email: skhcnnghean@gmail.com