• HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

    GIÚP TIN HỌC HÓA VIỆC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ THEO MÔ HÌNH "MỘT CỬA", ĐỒNG THỜI CHO PHÉP TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ MỌI LÚC MỌI NƠI.
    ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
  • ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

    ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TẠI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VỚI THỦ TỤC HẾT SỨC ĐƠN GIẢN, GIÚP NGƯỜI DÂN TIẾT KIỆM ĐƯỢC THỜI GIAN MÀ HIỆU QUẢ VẪN ĐẠT ĐƯỢC TỐI ĐA.
    ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa"

Điện thoại: 0383.565011

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Email: skhcnnghean@gmail.com