« Quay lại

Bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ của người Đan Lai ở Con Cuông

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay, dân số đông và chiếm giữ một vị trí quan trọng trong bức tranh tổng thể của đất nước, là vùng đất có lịch sử lâu đời và rất vẻ vang. Nghệ An không chỉ là địa phương có truyền thống yêu nước và cách mạng rất đỗi tự hào mà còn là vùng đất có những sắc thái văn hoá đa dạng và độc đáo. Để làm nên những đặc trưng văn hoá tiêu biểu đó không thể không nhắc tới các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Trong những năm qua, thực hiện Đề án: "Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát" theo Quyết định số: 280/2006/QĐ-TTg, ngày 19/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An và huyện Con Cuông đã quan tâm giúp đỡ đồng bào, đưa họ đến định cư ở những vùng đất mới với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Pù Mát.

Qua triển khai nghiên cứu về cộng đồng người Đan Lai ở giai đoạn I cho thấy, trong những năm qua sự mai một bản sắc văn hoá dân tộc, đặc biệt là văn hoá các dân tộc thiểu số, trong đó có người Đan Lai đang diễn ra phổ biến. Cần sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, khách quan của các nhà khoa học để có được một công trình nghiên cứu toàn diện và sâu sắc về người Đan Lai ở Nghệ An với chất lượng tốt, và nó thực sự là công trình có giá trị góp phần bảo tồn và phát triển bền vững cộng đồng người Đan Lai ở Nghệ An. Vì vậy, nhóm tác giả Bùi Minh Thuận và cộng sự đã đề xuất xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển văn hóa và ngôn ngữ Đan Lai giai đoạn II.

Bản Cò Phạt (Vùng lõi VQG Pù Mát) - Nơi thực hiện mô hình đề tài.

Với mục tiêu Xây dựng mô hình, ứng dụng các giải pháp nhằm bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ của người Đan Lai ở Con Cuông Nghệ An. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành sưu tầm, xử lý, thẩm định một số tư liệu. Cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất có liên quan tới ngôn ngữ - văn hoá của người Đan Lai ở Nghệ An. Trên cơ sở đó để góp phần bổ sung, chỉnh lý, một số tư liệu và những kết quả trong các công trình nghiên cứu trước đây. Với các nội dung cụ thể: Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai dự án; Xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển văn hóa và ngôn ngữ; Xây dựng không gian văn hóa tại Nhà văn hóa cộng đồng bản Cò Phạt; Tập huấn cho cán bộ chủ chốt địa phương; Hội thảo khoa học và Học tập tri thức bản địa.

Kết quả, đã xây dựng thành công mô hình bảo tồn các đặc trưng văn hóa và ngôn ngữ của cộng đồng người Đan Lai nơi triển khai dự án; Báo cáo khoa học của đề tài; Bản thảo cuốn sách "Đặc trưng văn hóa, ngôn ngữ của người Đan Lai ở Nghệ An";  Bộ tài liệu về ngôn ngữ người Đan Lai phục vụ cho công tác giảng dạy và 02 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN hoặc tạp chí chuyên ngành. Đề tài được thực hiện đã góp phần bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ cho cộng đồng người Đan Lai ở miền Tây Nghệ An, phát huy vai trò của đời sống văn hóa tộc người đối với quá trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân bản địa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng miền Tây Nghệ An. Từ kết quả thực hiện của đề tài, đã biên soạn thành giáo trình giảng dạy lịch sử - văn hóa địa phương cho sinh viên, học viên Trường Đai học Vinh, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bản thảo sách về văn hóa và ngôn ngữ của người Đan Lai ở Nghệ An. Những kết quả đạt được cũng phục vụ cho việc biên soạn và giảng dạy về lịch sử văn hóa địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà của người Đan Lai trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

        Kết quả đạt được từ đề tài cung cấp cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người gắn với xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở miền Tây Nghệ An; Là cơ sở khoa học để các nhà quản lý đưa ra các chính sách và chiến lược nhằm phát triển miền Tây Nghệ An theo định hướng mà Đề án phát triển miền Tây tỉnh Nghệ An đã phê duyệt. Giúp từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội cho đồng bào Đan Lai; Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao trình độ nguồn nhân lực ở miền Tây Nghệ An; Đồng thời, giáo dục và nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người dân, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, nâng cao nhận thức ứng xử và bảo tồn các thiết chế văn hóa cho đồng bào các dân tộc./.

Lê Phương

 

 

 

 

 

 

Tin khác


 

 

Tiện ích - Download Tiện ích - Download


Tiện ích - download hết hạn.

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.