« Quay lại

Quá trình xây dựng, khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý cam “Vinh” tỉnh Nghệ An

1. Quá trình xây dựng chỉ dẫn địa lý cam "Vinh"

Ngày 31/5/2007, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Quyết định số 386/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho cam quả của tỉnh Nghệ An. Diện tích đất vùng trồng cam được công nhận mang chỉ dẫn địa lý "Vinh" là 1.681,48ha, bao gồm 05 huyện: Nghi Lộc (xã Nghi Hoa: 0,76ha, xã Nghi Diên: 1,3ha), Hưng Nguyên (xã Hưng Trung: 19,10ha), Nghĩa Đàn (xã Nghĩa Sơn: 513,5ha, xã Nghĩa Lâm: 141,35ha, xã Nghĩa Bình: 68,18 ha, xã Nghĩa Hồng: 38,27ha, xã Nghĩa Hiếu: 186,40ha), Quỳ Hợp (xã Minh Hợp: 534,81ha), Tân Kỳ (xã Tân Phú: 77,2ha, xã Tân Long: 46,1ha, xã Tân An: 54,52ha) và có 04 giống cam được công nhận mang chỉ dẫn địa lý: cam Xã Đoài 1 (giống cam Xã Đoài được trồng tại vùng Xã Đoài, gồm các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc); cam Xã Đoài 2 (giống cam Xã Đoài được trồng tại vùng Phủ Quỳ, gồm các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ); cam Vân Du; cam Sông Con.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 08/11/2010, Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho cam quả. Ngày 08/8/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3482/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội sản xuất và kinh doanh cam "Vinh". Hội sản xuất và kinh doanh cam "Vinh" đã Đại hội lần thứ nhất và bầu ban chấp hành hội gồm có 9 thành viên, Chủ tịch Hội là ông Hoàng Minh Giám đốc công ty Nông nghiệp Xuân Thành.

 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trao cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý ngày 17/11/2010

 

2. Các hoạt động quản lý khai thác và phát triển CDĐL cam "Vinh"

  Sở KH&CN đã hỗ trợ Hội sản xuất, kinh doanh cam "Vinh" in ấn lô gô, bao bì, tổ chức thông tin, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá và phát triển thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cam "Vinh" trên các phương tiện thông tin đại chúng và giới thiệu sản phẩm trên Sàn giao dịch công nghệ thiết bị của Sở KH&CN. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho một số DN, HTX sản xuất, kinh doanh cam quả. Hàng năm Sở Công Thương đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về các sản phẩm của Nghệ An trong đó có cam "Vinh" như: Tham gia các đoàn xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế (Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Đức, Pháp...) trưng bày và giới thiệu về hình ảnh các sản phẩm Nghệ An trong đó có cam "Vinh" và một số sản phẩm từ cam. Làm việc với đoàn Chuyên gia tư vấn Nhật Bản về việc nghiên cứu khảo sát phát triển sản phẩm mới từ nông sản (trong đó có cam "Vinh"); Tổ chức, tham gia các hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa tỉnh Nghệ An với tỉnh An Giang tại thành phố Vinh; tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, miền Trung - Tây Nguyên và Ninh Bình. Cam "Vinh" và các sản phẩm chế biến từ cam được đổng đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng quan tâm; Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cam trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử: Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia gian hàng miễn phí trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Nghệ An (Công ty CP trang trại nông sản Phủ Quỳ, HTX nông nghiệp tổng hợp Tấn Thanh); Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website bán hàng (Công ty CP trang trại nông sản Phủ Quỳ); Tổ chức gian hàng quảng bá tiềm năng Nghệ An tham dự các Hội nghị, Hội thảo và Hội chợ trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Thiết kế, biên soạn, in đĩa DVD giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Nghệ An tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư hàng năm.

          3. Hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cho cây cam

Xây dựng mô hình VietGAP tại Quỳ Hợp; Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình tưới nước nhỏ giọt cho cây Cam vùng tại Quỳ Hợp; Tân Kỳ (2ha);  Mô hình sử dụng thuốc trừ sâu sinh học; Ứng dụng KHKT sản xuất giống sạch bệnh, bảo quản cam; Xây dựng mô hình bảo quản cam trên cây bằng chế phẩm Vetean, quy mô 2 ha tại huyện Quỳ Hợp. Đang xúc tiến xây dựng và triển khai các đề tài, dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cam theo chuỗi liên kết giá trị; Đề tài:  Đánh giá đất đai làm cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch các loại cây có múi tại các huyện miền núi Nghệ An, nội dung chủ yếu tập trung vào tập trung vào đánh giá hiện trạng các vùng đất trồng cam tại cac huyện miền núi và đề xuất giải pháp quy hoạch và phát triển bền vững cây có múi tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An; Dự án: Thử nghiệm, ứng dụng một số loại thuốc có nguồn gốc sinh học vào phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại trên cam tại Nghệ An, nội dung chủ yếu tập trung vào: Điều tra khảo sát đánh giá dịch hại và hiện trạng sử dụng thuốc BVTV trên cây cam, Xây dựng các thí nghiệm và xây dựng mô hình diện rộng thử nghiệm một số loại thuốc sinh học vào phòng trừ dịch hại trên cây cam trong điều kiện của Nghệ An, Đề xuất giải pháp trong quản sử dụng và quản lý thuốc BVTV trên cây cam .

4. Diện tích, năng suất, sản lượng sản xuất cây cam trên địa bàn tỉnh

  Theo số liệu báo cáo của Sở NN&PTNT diện tích cam, năng suất, sản lượng cam của tỉnh không ngừng tăng lên qua các năm (2014, 2015, 2016), như sau:

Cây Cam

Đơn vị tính

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tính đến T7/2017

Diện tích hiện có

Ha

3.057

3.542

4.757

5.069

Trong đó: Trồng mới

Ha

496

1.132

1.215

 

Diện tích cho SP

Ha

1.860

2.039

2.082

 

Năng suất

Tạ/ha

130,00

140,21

155,19

 

Sản lượng

Tấn

24.150

28.588

32.310

 

  Tính đến tháng 7 năm 2017, toàn tỉnh có 5.069ha đựợc trồng tập trung tại các huyện Quỳ Hợp (2.628ha), Nghĩa Đàn (697ha), Thanh Chương (331ha), Con Cuông (306ha), Yên Thành (306ha), Tân Kỳ (141ha), Anh Sơn (115ha)...

  Diện tích cây cam trồng đạt chuẩn VietGap là 52ha (huyện Yên Thành có 16ha cam Xã Đoài, huyện Nghi Lộc có 16ha cam Xã Đoài và  huyện Quỳ Hợp có 20ha. Tổng diện tích được tưới theo công nghệ cao của Israel (tưới nhỏ giọt là 182ha tập trung tại huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp).

 

Ban chỉ đạo khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý cam Vinh sáng ngày 09/10/2017 tại UBND tỉnh

5. Quy hoạch trồng cam

Theo Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

  + Năm 2020: Tổng diện tích quy hoạch đạt 8.270ha, sản lượng đạt khoảng 87 nghìn tấn/năm. Trong đó: Diện tích cây cam quýt 5.600ha, sản lượng 55 nghìn tấn (diện tích cam 5.150ha, trong đó diện tích cam tập trung 3.870ha, sản lượng 40 nghìn tấn); cây chanh 1.900ha đạt sản lượng 23 nghìn tấn; cây bưởi 770ha đạt sản lượng 9 nghìn tấn.

  + Đến năm 2030: Tổng diện tích quy hoạch là 10.160ha, sản lượng đạt khoảng 141 nghìn tấn. Trong đó: Diện tích cây cam quýt 7.000ha, sản lượng 99 nghìn tấn (diện tích cam 6.440ha, trong đó cam tập trung 5.150ha, sản lượng 74 nghìn tấn); cây chanh 2.300ha đạt sản lượng 31 nghìn tấn; cây bưởi 860ha đạt sản lượng 11 nghìn tấn

Như vậy, tính đến tháng 9 năm 2017, các hoạt động về khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý cam "Vinh" tỉnh Nghệ An đã triển khai nội dung:  Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý cam "Vinh"; Xây dựng dự thảo quy chế hoạt động và đã có công văn xin ý kiến các thành viên ban chỉ đạo; Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ KHCN đột xuất năm 2017 về Tổ chức quản lý và cung ứng tem truy xuất nguồn gốc về chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho cam quả; Thành lập đoàn liên ngành về học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phía Bắc về tổ chức lễ hội và xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng địa phương và đề xuất kế hoạch hoạt động để phát triển thương hiệu; Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội cam "Vinh" lần thứ nhất dự kiến tháng 12/2017 (Kỷ niệm 10 năm được cấp văn bằng chỉ dẫn địa lý cam Vinh 2007-2017)./.

Hải Yến

Tin khác


 

 

Tiện ích - Download Tiện ích - Download


Tiện ích - download hết hạn.

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.