HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG NGHỆ AN
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Nghệ An
Địa chỉ Khối Yên Phúc B - phường Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 844890; Fax: 038 - 835260
E-mail: cctcdlna@hn.vnn.vn
Chức năng
Quản lý Nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Năng lực R-D
Có năng lực kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đối với: khối lượng, dung tích, áp suất, điện, độ dài, taximetBẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG NGHỆ AN
Nội dung:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Nghệ An
Địa chỉ Khối Yên Phúc B - phường Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 844890; Fax: 038 - 835260
E-mail: cctcdlna@hn.vnn.vn
Chức năng
Quản lý Nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Năng lực R-D
Có năng lực kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đối với: khối lượng, dung tích, áp suất, điện, độ dài, taximetNHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG NGHỆ AN
Ngày xuất bản: ngày 18 tháng 04 năm 2021
Nội dung:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Nghệ An
Địa chỉ Khối Yên Phúc B - phường Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 844890; Fax: 038 - 835260
E-mail: cctcdlna@hn.vnn.vn
Chức năng
Quản lý Nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Năng lực R-D
Có năng lực kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đối với: khối lượng, dung tích, áp suất, điện, độ dài, taximetBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây