HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NGHỆ AN
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Giới thiệu lãnh đạo

Giám đốc: Trần Quốc Thành

Phó giám đốc: Hoàng Nghĩa Nhạc

                        Nguyễn Viết Hùng

Địa chỉ: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383.844 550

Fax: 0383.844 550

 

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân tỉnh Nghệ An, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tụê; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An.

 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NGHỆ AN
Nội dung:
Giới thiệu lãnh đạo

Giám đốc: Trần Quốc Thành

Phó giám đốc: Hoàng Nghĩa Nhạc

                        Nguyễn Viết Hùng

Địa chỉ: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383.844 550

Fax: 0383.844 550

 

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân tỉnh Nghệ An, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tụê; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An.

 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NGHỆ AN
Ngày xuất bản: ngày 18 tháng 04 năm 2021
Nội dung:
Giới thiệu lãnh đạo

Giám đốc: Trần Quốc Thành

Phó giám đốc: Hoàng Nghĩa Nhạc

                        Nguyễn Viết Hùng

Địa chỉ: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383.844 550

Fax: 0383.844 550

 

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân tỉnh Nghệ An, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tụê; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An.

 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây