HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Phân viện điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Ngõ 74 Nguyễn Sỹ Sách - Hưng Bình - Tp Vinh
ĐT: 038 - 845205; Fax: 038 - 833753
Chức năng
- Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tấc điều tra quy hoạch rừng phục vụ chiến lược phát triển lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ
- Xây dựng các phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp và dự án đầu tư cấp vùng, tỉnh.
- Thực hiện các hoạt động hợp tác khoa học kỹ thuật về điều tra quy hoạch rừng.
- Đo đạc, xây dựng bản đồ địa hình, giải thửa ruộng đất, giao đất, giao rừng
- Thiết kế, sản xuất lâm nghiệp (trồng rừng, khai thác rừng, khoán nuôi rừng…)
- Điều tra cơ bản về tài nguyên rừng (Thục vật, động vật, đất đai…)
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu ứng dụng trong công tác điều tra rừng
- Nghiên cứu đa dạng sinh học
- Nghiên cứu các mô hình sản suất Lâm – Nông - Nghiệp nông thôn miền núiBẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ
Nội dung:
Phân viện điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Ngõ 74 Nguyễn Sỹ Sách - Hưng Bình - Tp Vinh
ĐT: 038 - 845205; Fax: 038 - 833753
Chức năng
- Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tấc điều tra quy hoạch rừng phục vụ chiến lược phát triển lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ
- Xây dựng các phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp và dự án đầu tư cấp vùng, tỉnh.
- Thực hiện các hoạt động hợp tác khoa học kỹ thuật về điều tra quy hoạch rừng.
- Đo đạc, xây dựng bản đồ địa hình, giải thửa ruộng đất, giao đất, giao rừng
- Thiết kế, sản xuất lâm nghiệp (trồng rừng, khai thác rừng, khoán nuôi rừng…)
- Điều tra cơ bản về tài nguyên rừng (Thục vật, động vật, đất đai…)
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu ứng dụng trong công tác điều tra rừng
- Nghiên cứu đa dạng sinh học
- Nghiên cứu các mô hình sản suất Lâm – Nông - Nghiệp nông thôn miền núiNHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ
Ngày xuất bản: ngày 18 tháng 04 năm 2021
Nội dung:
Phân viện điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Ngõ 74 Nguyễn Sỹ Sách - Hưng Bình - Tp Vinh
ĐT: 038 - 845205; Fax: 038 - 833753
Chức năng
- Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tấc điều tra quy hoạch rừng phục vụ chiến lược phát triển lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ
- Xây dựng các phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp và dự án đầu tư cấp vùng, tỉnh.
- Thực hiện các hoạt động hợp tác khoa học kỹ thuật về điều tra quy hoạch rừng.
- Đo đạc, xây dựng bản đồ địa hình, giải thửa ruộng đất, giao đất, giao rừng
- Thiết kế, sản xuất lâm nghiệp (trồng rừng, khai thác rừng, khoán nuôi rừng…)
- Điều tra cơ bản về tài nguyên rừng (Thục vật, động vật, đất đai…)
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu ứng dụng trong công tác điều tra rừng
- Nghiên cứu đa dạng sinh học
- Nghiên cứu các mô hình sản suất Lâm – Nông - Nghiệp nông thôn miền núiBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây