HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Hưng Đông - Tp Vinh
ĐT: 038 - 851981 / 852387; Fax: 038 - 851981
Chức năng
- Nghiên cứu ứng dụng KHCN phục vụ phát triên nông nghiệp bền vững cho vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh, thích nghi vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh: xác định hệ thống nhất cây trồng và vụ mùa thích hợp loại đất từng địa phương thuộc vùng.
- Chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình hệ thống nông nghiệp bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Thông tin, tư vấn về khoa học nông nghiệp
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu chọn tạo các giống lúa, lạc, đậu đỏ, cây ăn quả.
- Nghiên cứu biện pháp tiến bộ KHKT thâm canh, phòng trừ sâu bệnh.
- Cơ cấu cây trồng, hệ thống nông nghiệp hợp lý.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ
Nội dung:
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Hưng Đông - Tp Vinh
ĐT: 038 - 851981 / 852387; Fax: 038 - 851981
Chức năng
- Nghiên cứu ứng dụng KHCN phục vụ phát triên nông nghiệp bền vững cho vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh, thích nghi vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh: xác định hệ thống nhất cây trồng và vụ mùa thích hợp loại đất từng địa phương thuộc vùng.
- Chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình hệ thống nông nghiệp bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Thông tin, tư vấn về khoa học nông nghiệp
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu chọn tạo các giống lúa, lạc, đậu đỏ, cây ăn quả.
- Nghiên cứu biện pháp tiến bộ KHKT thâm canh, phòng trừ sâu bệnh.
- Cơ cấu cây trồng, hệ thống nông nghiệp hợp lý.
 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ
Ngày xuất bản: ngày 18 tháng 04 năm 2021
Nội dung:
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Hưng Đông - Tp Vinh
ĐT: 038 - 851981 / 852387; Fax: 038 - 851981
Chức năng
- Nghiên cứu ứng dụng KHCN phục vụ phát triên nông nghiệp bền vững cho vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh, thích nghi vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh: xác định hệ thống nhất cây trồng và vụ mùa thích hợp loại đất từng địa phương thuộc vùng.
- Chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình hệ thống nông nghiệp bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Thông tin, tư vấn về khoa học nông nghiệp
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu chọn tạo các giống lúa, lạc, đậu đỏ, cây ăn quả.
- Nghiên cứu biện pháp tiến bộ KHKT thâm canh, phòng trừ sâu bệnh.
- Cơ cấu cây trồng, hệ thống nông nghiệp hợp lý.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây