HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN NGHỆ AN: TRẦN QUỐC THÀNH
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
gd thanh


Địa chỉ cơ quan: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0913016117   -   0383.509766

Email: tqthanh@ngheandost.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; An ninh- Quốc phòng; Kế hoạch – Tài chính; Quản lý Khoa học; Thanh tra; Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học; Thanh tra; Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Theo dõi, phối hợp với các ngành: các Ban của Đảng; các Viện, Trường đóng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng lương của cơ quan.

- Trưởng ban: Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng;

- Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Bí mật nhà nước.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo: Nông nghiệp nông thôn; Chính quyền điện tử; Chương trình mục tiêu quốc gia; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh; Đề án Khu vực phòng thủ- BCĐ 38 và 166...

- Trực tiếp sinh hoạt cùng phòng Thanh tra.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN NGHỆ AN: TRẦN QUỐC THÀNH
Nội dung:
gd thanh


Địa chỉ cơ quan: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0913016117   -   0383.509766

Email: tqthanh@ngheandost.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; An ninh- Quốc phòng; Kế hoạch – Tài chính; Quản lý Khoa học; Thanh tra; Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học; Thanh tra; Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Theo dõi, phối hợp với các ngành: các Ban của Đảng; các Viện, Trường đóng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng lương của cơ quan.

- Trưởng ban: Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng;

- Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Bí mật nhà nước.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo: Nông nghiệp nông thôn; Chính quyền điện tử; Chương trình mục tiêu quốc gia; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh; Đề án Khu vực phòng thủ- BCĐ 38 và 166...

- Trực tiếp sinh hoạt cùng phòng Thanh tra.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN NGHỆ AN: TRẦN QUỐC THÀNH
Ngày xuất bản: ngày 18 tháng 04 năm 2021
Nội dung:
gd thanh


Địa chỉ cơ quan: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0913016117   -   0383.509766

Email: tqthanh@ngheandost.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; An ninh- Quốc phòng; Kế hoạch – Tài chính; Quản lý Khoa học; Thanh tra; Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học; Thanh tra; Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Theo dõi, phối hợp với các ngành: các Ban của Đảng; các Viện, Trường đóng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng lương của cơ quan.

- Trưởng ban: Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng;

- Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Bí mật nhà nước.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo: Nông nghiệp nông thôn; Chính quyền điện tử; Chương trình mục tiêu quốc gia; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh; Đề án Khu vực phòng thủ- BCĐ 38 và 166...

- Trực tiếp sinh hoạt cùng phòng Thanh tra.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây