HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN NGHỆ AN : HOÀNG NGHĨA NHẠC
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
nhac jpg


Địa chỉ cơ quan: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0912.079.544    -   0383.565.299

Email: hnnhac@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực công tác được giao.

Trực tiếp giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo về mặt công tác:

- Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở.

- Các Tổ chức KH&CN.

- Công tác truyền thông KH&CN.

- Phát triển tiềm lực KH&CN.

- Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Thông tin KHCN& Tin học và Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Theo dõi, phối hợp và chỉ đạo về hoạt động KH&CN tại các huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh và Ngành Nông nghiệp Nông thôn; các nhiệm vụ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn miền núi; Chương trình phát triển quỹ gen.

- Phó trưởng ban các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng; Dân chủ cơ sở; Dân vận.

- Giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công ủy quyền.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo: Mỗi xã một sản phẩm – Ocop; Biển Đông, Hải đảo tỉnh Nghệ An; Triển khai chương trình giáo dục phổ thông; Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

- Trực tiếp sinh hoạt cùng phòng Quản lý Khoa học.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN NGHỆ AN : HOÀNG NGHĨA NHẠC
Nội dung:
nhac jpg


Địa chỉ cơ quan: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0912.079.544    -   0383.565.299

Email: hnnhac@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực công tác được giao.

Trực tiếp giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo về mặt công tác:

- Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở.

- Các Tổ chức KH&CN.

- Công tác truyền thông KH&CN.

- Phát triển tiềm lực KH&CN.

- Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Thông tin KHCN& Tin học và Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Theo dõi, phối hợp và chỉ đạo về hoạt động KH&CN tại các huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh và Ngành Nông nghiệp Nông thôn; các nhiệm vụ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn miền núi; Chương trình phát triển quỹ gen.

- Phó trưởng ban các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng; Dân chủ cơ sở; Dân vận.

- Giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công ủy quyền.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo: Mỗi xã một sản phẩm – Ocop; Biển Đông, Hải đảo tỉnh Nghệ An; Triển khai chương trình giáo dục phổ thông; Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

- Trực tiếp sinh hoạt cùng phòng Quản lý Khoa học.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN NGHỆ AN : HOÀNG NGHĨA NHẠC
Ngày xuất bản: ngày 18 tháng 04 năm 2021
Nội dung:
nhac jpg


Địa chỉ cơ quan: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0912.079.544    -   0383.565.299

Email: hnnhac@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực công tác được giao.

Trực tiếp giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo về mặt công tác:

- Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở.

- Các Tổ chức KH&CN.

- Công tác truyền thông KH&CN.

- Phát triển tiềm lực KH&CN.

- Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Thông tin KHCN& Tin học và Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Theo dõi, phối hợp và chỉ đạo về hoạt động KH&CN tại các huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh và Ngành Nông nghiệp Nông thôn; các nhiệm vụ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn miền núi; Chương trình phát triển quỹ gen.

- Phó trưởng ban các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng; Dân chủ cơ sở; Dân vận.

- Giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công ủy quyền.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo: Mỗi xã một sản phẩm – Ocop; Biển Đông, Hải đảo tỉnh Nghệ An; Triển khai chương trình giáo dục phổ thông; Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

- Trực tiếp sinh hoạt cùng phòng Quản lý Khoa học.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây