HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: CHI CỤC BẢO VỀ THỰC VẬT NGHỆ AN
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 18/04/2021 23:34
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Chi cục Bảo về thực vật Nghệ An
 
Địa chỉ
19 Trân Phú - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 854182/843220; Fax: 038 - 835005
Website chính thức: https://chicuctrongtrotbvtvna.gov.vn
Chức năng
- Quản lý nhà nước về công tác bảo về thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo về thực vật trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giống, công nghệ bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và thuốc bảo vệ thực vật.
- Tổ chức nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề cụ thể về BVTV ở địa phương và áp dụng những thành tựu KHCN và BVTV, KDTV và sản xuất.
Năng lực R-D
- Tiếp nhận thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: BVTV; giống cây trồng; kiểm dịch thực vật và khử trùng.
- Tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm các chuyên đề cụ thể vầ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật ở địa phương và áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật vào sản xuất.BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: CHI CỤC BẢO VỀ THỰC VẬT NGHỆ AN
Nội dung:
Chi cục Bảo về thực vật Nghệ An
 
Địa chỉ
19 Trân Phú - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 854182/843220; Fax: 038 - 835005
Website chính thức: https://chicuctrongtrotbvtvna.gov.vn
Chức năng
- Quản lý nhà nước về công tác bảo về thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo về thực vật trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giống, công nghệ bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và thuốc bảo vệ thực vật.
- Tổ chức nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề cụ thể về BVTV ở địa phương và áp dụng những thành tựu KHCN và BVTV, KDTV và sản xuất.
Năng lực R-D
- Tiếp nhận thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: BVTV; giống cây trồng; kiểm dịch thực vật và khử trùng.
- Tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm các chuyên đề cụ thể vầ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật ở địa phương và áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật vào sản xuất.NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: CHI CỤC BẢO VỀ THỰC VẬT NGHỆ AN
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 18/04/2021 23:34
Nội dung:
Chi cục Bảo về thực vật Nghệ An
 
Địa chỉ
19 Trân Phú - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 854182/843220; Fax: 038 - 835005
Website chính thức: https://chicuctrongtrotbvtvna.gov.vn
Chức năng
- Quản lý nhà nước về công tác bảo về thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo về thực vật trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giống, công nghệ bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và thuốc bảo vệ thực vật.
- Tổ chức nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề cụ thể về BVTV ở địa phương và áp dụng những thành tựu KHCN và BVTV, KDTV và sản xuất.
Năng lực R-D
- Tiếp nhận thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: BVTV; giống cây trồng; kiểm dịch thực vật và khử trùng.
- Tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm các chuyên đề cụ thể vầ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật ở địa phương và áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật vào sản xuất.Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây