HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG NGHỆ AN
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 18/04/2021 23:32
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Nghệ An
Địa chỉ Khối Yên Phúc B - phường Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 844890; Fax: 038 - 835260
E-mail: cctcdlna@hn.vnn.vn
Chức năng
Quản lý Nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Năng lực R-D
Có năng lực kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đối với: khối lượng, dung tích, áp suất, điện, độ dài, taximetBẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG NGHỆ AN
Nội dung:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Nghệ An
Địa chỉ Khối Yên Phúc B - phường Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 844890; Fax: 038 - 835260
E-mail: cctcdlna@hn.vnn.vn
Chức năng
Quản lý Nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Năng lực R-D
Có năng lực kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đối với: khối lượng, dung tích, áp suất, điện, độ dài, taximetNHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG NGHỆ AN
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 18/04/2021 23:32
Nội dung:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Nghệ An
Địa chỉ Khối Yên Phúc B - phường Hưng Bình - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 - 844890; Fax: 038 - 835260
E-mail: cctcdlna@hn.vnn.vn
Chức năng
Quản lý Nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Năng lực R-D
Có năng lực kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đối với: khối lượng, dung tích, áp suất, điện, độ dài, taximetBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây