HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (THUỘC ĐẠI HỌC VINH)
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 18/04/2021 23:29
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Trung tâm môi trường và phát triển nông thôn (Thuộc đại học Vinh)
Địa chỉ 182 Lê Duẩn - Tp Vinh
Điện thoại: 038 - 855452; Fax: 038 - 552570
E-mail: Vinh_Uni@hn.vnn.vn
Chức năng
- Nghiên cứu khoa học và khai thác chương trình, đề tài, dự án KHCN về nông - lâm - ngư nghiệp và bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu các vấn đề phát triển nông thôn, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu quy hoạch và quản lý tổng hợp nông thôn và môi trường.
- Nghiên cứu và triển khai các mô hình phát triển KT-XH trong điều khiện sinh thái nhân văn của miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn.
- Nghiên cứu đề xuất các chính sách có liên quan tới PTNT và tài nguyên môi trường.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (THUỘC ĐẠI HỌC VINH)
Nội dung:
Trung tâm môi trường và phát triển nông thôn (Thuộc đại học Vinh)
Địa chỉ 182 Lê Duẩn - Tp Vinh
Điện thoại: 038 - 855452; Fax: 038 - 552570
E-mail: Vinh_Uni@hn.vnn.vn
Chức năng
- Nghiên cứu khoa học và khai thác chương trình, đề tài, dự án KHCN về nông - lâm - ngư nghiệp và bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu các vấn đề phát triển nông thôn, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu quy hoạch và quản lý tổng hợp nông thôn và môi trường.
- Nghiên cứu và triển khai các mô hình phát triển KT-XH trong điều khiện sinh thái nhân văn của miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn.
- Nghiên cứu đề xuất các chính sách có liên quan tới PTNT và tài nguyên môi trường.
 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (THUỘC ĐẠI HỌC VINH)
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 18/04/2021 23:29
Nội dung:
Trung tâm môi trường và phát triển nông thôn (Thuộc đại học Vinh)
Địa chỉ 182 Lê Duẩn - Tp Vinh
Điện thoại: 038 - 855452; Fax: 038 - 552570
E-mail: Vinh_Uni@hn.vnn.vn
Chức năng
- Nghiên cứu khoa học và khai thác chương trình, đề tài, dự án KHCN về nông - lâm - ngư nghiệp và bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu các vấn đề phát triển nông thôn, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu quy hoạch và quản lý tổng hợp nông thôn và môi trường.
- Nghiên cứu và triển khai các mô hình phát triển KT-XH trong điều khiện sinh thái nhân văn của miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn.
- Nghiên cứu đề xuất các chính sách có liên quan tới PTNT và tài nguyên môi trường.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây