HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 18/04/2021 23:26
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Hưng Đông - Tp Vinh
ĐT: 038 - 851981 / 852387; Fax: 038 - 851981
Chức năng
- Nghiên cứu ứng dụng KHCN phục vụ phát triên nông nghiệp bền vững cho vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh, thích nghi vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh: xác định hệ thống nhất cây trồng và vụ mùa thích hợp loại đất từng địa phương thuộc vùng.
- Chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình hệ thống nông nghiệp bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Thông tin, tư vấn về khoa học nông nghiệp
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu chọn tạo các giống lúa, lạc, đậu đỏ, cây ăn quả.
- Nghiên cứu biện pháp tiến bộ KHKT thâm canh, phòng trừ sâu bệnh.
- Cơ cấu cây trồng, hệ thống nông nghiệp hợp lý.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ
Nội dung:
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Hưng Đông - Tp Vinh
ĐT: 038 - 851981 / 852387; Fax: 038 - 851981
Chức năng
- Nghiên cứu ứng dụng KHCN phục vụ phát triên nông nghiệp bền vững cho vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh, thích nghi vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh: xác định hệ thống nhất cây trồng và vụ mùa thích hợp loại đất từng địa phương thuộc vùng.
- Chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình hệ thống nông nghiệp bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Thông tin, tư vấn về khoa học nông nghiệp
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu chọn tạo các giống lúa, lạc, đậu đỏ, cây ăn quả.
- Nghiên cứu biện pháp tiến bộ KHKT thâm canh, phòng trừ sâu bệnh.
- Cơ cấu cây trồng, hệ thống nông nghiệp hợp lý.
 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 18/04/2021 23:26
Nội dung:
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ Hưng Đông - Tp Vinh
ĐT: 038 - 851981 / 852387; Fax: 038 - 851981
Chức năng
- Nghiên cứu ứng dụng KHCN phục vụ phát triên nông nghiệp bền vững cho vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, hiệu quả kinh tế cao, chống chịu sâu bệnh, thích nghi vùng Bắc Trung Bộ
- Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh: xác định hệ thống nhất cây trồng và vụ mùa thích hợp loại đất từng địa phương thuộc vùng.
- Chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình hệ thống nông nghiệp bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Thông tin, tư vấn về khoa học nông nghiệp
Năng lực R-D     
- Nghiên cứu chọn tạo các giống lúa, lạc, đậu đỏ, cây ăn quả.
- Nghiên cứu biện pháp tiến bộ KHKT thâm canh, phòng trừ sâu bệnh.
- Cơ cấu cây trồng, hệ thống nông nghiệp hợp lý.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây