HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHỆ AN
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 18/04/2021 23:12
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ ngành Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin Nghệ An
 Theo quyết định số 731/BCVT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Nghệ An
 
TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Học hàm, học vị
Chức danh
Hội đồng
 
Ông Hồ Quang Thành
Giám đốc Sở BCVT
Cử nhân Vật lý, Thạc sỹ Quản lý
Chủ tịch
 
Ông Phan Nguyên Hào
P.Giám đốc Sở BCVT
Kỹ sư toán điều khiển
Phó Chủ tịch
 
Ông Trương Minh Hợi
Phòng CNTT Sở BCVT
Cử nhân CNTT
Uỷ viên–Thư ký
 
Ông Phan Bình Giang
Giám đốc Trung tâm CNTT
Cử nhân CNTT
Uỷ viên
 
Ông Hoàng Hữu Việt
Trường Đại học Vinh
Thạc sỹ CNTT
Uỷ viên
 
Ông Lê Thế Vinh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Thạc sỹ Vật lý điện tử
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Hoài Nam
Phó GĐ Bưu điện tỉnh Nghệ An
Tiến sỹ
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Thanh Lương
Trưởng đài Truyền báo truyền số liệu Nghệ An, trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 1 (VDC1)
Kỹ sư toán tin
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Cảnh Hoá
Trưởng Trung tâm kỹ thuật-Công ty viến thông Viettel Nghệ An
Kỹ sư điện tử viễn thông
Uỷ viên
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHỆ AN
Nội dung:
Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ ngành Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin Nghệ An
 Theo quyết định số 731/BCVT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Nghệ An
 
TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Học hàm, học vị
Chức danh
Hội đồng
 
Ông Hồ Quang Thành
Giám đốc Sở BCVT
Cử nhân Vật lý, Thạc sỹ Quản lý
Chủ tịch
 
Ông Phan Nguyên Hào
P.Giám đốc Sở BCVT
Kỹ sư toán điều khiển
Phó Chủ tịch
 
Ông Trương Minh Hợi
Phòng CNTT Sở BCVT
Cử nhân CNTT
Uỷ viên–Thư ký
 
Ông Phan Bình Giang
Giám đốc Trung tâm CNTT
Cử nhân CNTT
Uỷ viên
 
Ông Hoàng Hữu Việt
Trường Đại học Vinh
Thạc sỹ CNTT
Uỷ viên
 
Ông Lê Thế Vinh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Thạc sỹ Vật lý điện tử
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Hoài Nam
Phó GĐ Bưu điện tỉnh Nghệ An
Tiến sỹ
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Thanh Lương
Trưởng đài Truyền báo truyền số liệu Nghệ An, trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 1 (VDC1)
Kỹ sư toán tin
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Cảnh Hoá
Trưởng Trung tâm kỹ thuật-Công ty viến thông Viettel Nghệ An
Kỹ sư điện tử viễn thông
Uỷ viên
 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHỆ AN
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 18/04/2021 23:12
Nội dung:
Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ ngành Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin Nghệ An
 Theo quyết định số 731/BCVT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Nghệ An
 
TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Học hàm, học vị
Chức danh
Hội đồng
 
Ông Hồ Quang Thành
Giám đốc Sở BCVT
Cử nhân Vật lý, Thạc sỹ Quản lý
Chủ tịch
 
Ông Phan Nguyên Hào
P.Giám đốc Sở BCVT
Kỹ sư toán điều khiển
Phó Chủ tịch
 
Ông Trương Minh Hợi
Phòng CNTT Sở BCVT
Cử nhân CNTT
Uỷ viên–Thư ký
 
Ông Phan Bình Giang
Giám đốc Trung tâm CNTT
Cử nhân CNTT
Uỷ viên
 
Ông Hoàng Hữu Việt
Trường Đại học Vinh
Thạc sỹ CNTT
Uỷ viên
 
Ông Lê Thế Vinh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Thạc sỹ Vật lý điện tử
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Hoài Nam
Phó GĐ Bưu điện tỉnh Nghệ An
Tiến sỹ
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Thanh Lương
Trưởng đài Truyền báo truyền số liệu Nghệ An, trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 1 (VDC1)
Kỹ sư toán tin
Uỷ viên
 
Ông Nguyễn Cảnh Hoá
Trưởng Trung tâm kỹ thuật-Công ty viến thông Viettel Nghệ An
Kỹ sư điện tử viễn thông
Uỷ viên
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây