HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 18/04/2021 23:12
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Giáo dục
TT
Họ và tên
Chức vụ, nơi công tác
Đảm nhiệm
1
Ô.Lê Tiến Hưng
Giám đốc Sở GD&ĐT
Chủ tịch hội đồng
2
B.Bùi Thi Thu Phương
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
Phó Chủ tịch hội đồng
3
Ô.Đậu Văn Đình
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
Phó Chủ tịch hội đồng
4
Ô.Nguyễn Đình Anh
Q.TP GDCN
Uỷ viên thường trực
5
Ô.Hoàng Đức Lục
TP Trung học Phổ thông
Uỷ viên
6
Ô.Thái Huy Vinh
TP Tiểu Học
Uỷ viên
7
B.Phạm Thị Phương
TP Mầm Non
Uỷ viên
8
Ô.Nguyễn Văn Trác
TP GDTX
Uỷ viên
9
Ô.Phan Xuân Đạm
Hiệu Trưởng Trường CĐSP
Uỷ viên
10
Ô.Nguyên Trọng Tài
Hiệu Trưởng Trường CĐYT
Uỷ viên
11
Ô.Lê Tài Hoè
Hiệu Trưởng Trường Trung Học VH-NT
Uỷ viên
12
Ô.Phạm Ngọc Đỉnh
Hiệu Trưởng Trường Trung Học KT-KT
Uỷ viên
13
Ô.Hồ Phi Hùng
TP GĐ&ĐT Quuỳnh Lưu
Uỷ viên
14
Ô.Nguyễn Minh Châu
TP GĐ&ĐT Vinh
Uỷ viên
15
B.Đinh Lệ Thanh
Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
Uỷ viên
 
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC
Nội dung:
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Giáo dục
TT
Họ và tên
Chức vụ, nơi công tác
Đảm nhiệm
1
Ô.Lê Tiến Hưng
Giám đốc Sở GD&ĐT
Chủ tịch hội đồng
2
B.Bùi Thi Thu Phương
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
Phó Chủ tịch hội đồng
3
Ô.Đậu Văn Đình
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
Phó Chủ tịch hội đồng
4
Ô.Nguyễn Đình Anh
Q.TP GDCN
Uỷ viên thường trực
5
Ô.Hoàng Đức Lục
TP Trung học Phổ thông
Uỷ viên
6
Ô.Thái Huy Vinh
TP Tiểu Học
Uỷ viên
7
B.Phạm Thị Phương
TP Mầm Non
Uỷ viên
8
Ô.Nguyễn Văn Trác
TP GDTX
Uỷ viên
9
Ô.Phan Xuân Đạm
Hiệu Trưởng Trường CĐSP
Uỷ viên
10
Ô.Nguyên Trọng Tài
Hiệu Trưởng Trường CĐYT
Uỷ viên
11
Ô.Lê Tài Hoè
Hiệu Trưởng Trường Trung Học VH-NT
Uỷ viên
12
Ô.Phạm Ngọc Đỉnh
Hiệu Trưởng Trường Trung Học KT-KT
Uỷ viên
13
Ô.Hồ Phi Hùng
TP GĐ&ĐT Quuỳnh Lưu
Uỷ viên
14
Ô.Nguyễn Minh Châu
TP GĐ&ĐT Vinh
Uỷ viên
15
B.Đinh Lệ Thanh
Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
Uỷ viên
 
 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 18/04/2021 23:12
Nội dung:
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Giáo dục
TT
Họ và tên
Chức vụ, nơi công tác
Đảm nhiệm
1
Ô.Lê Tiến Hưng
Giám đốc Sở GD&ĐT
Chủ tịch hội đồng
2
B.Bùi Thi Thu Phương
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
Phó Chủ tịch hội đồng
3
Ô.Đậu Văn Đình
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
Phó Chủ tịch hội đồng
4
Ô.Nguyễn Đình Anh
Q.TP GDCN
Uỷ viên thường trực
5
Ô.Hoàng Đức Lục
TP Trung học Phổ thông
Uỷ viên
6
Ô.Thái Huy Vinh
TP Tiểu Học
Uỷ viên
7
B.Phạm Thị Phương
TP Mầm Non
Uỷ viên
8
Ô.Nguyễn Văn Trác
TP GDTX
Uỷ viên
9
Ô.Phan Xuân Đạm
Hiệu Trưởng Trường CĐSP
Uỷ viên
10
Ô.Nguyên Trọng Tài
Hiệu Trưởng Trường CĐYT
Uỷ viên
11
Ô.Lê Tài Hoè
Hiệu Trưởng Trường Trung Học VH-NT
Uỷ viên
12
Ô.Phạm Ngọc Đỉnh
Hiệu Trưởng Trường Trung Học KT-KT
Uỷ viên
13
Ô.Hồ Phi Hùng
TP GĐ&ĐT Quuỳnh Lưu
Uỷ viên
14
Ô.Nguyễn Minh Châu
TP GĐ&ĐT Vinh
Uỷ viên
15
B.Đinh Lệ Thanh
Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
Uỷ viên
 
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây