Văn bản theo Lĩnh vực: TC Đo lường Chất lượng - TBT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
41 15/2013/TT-BKHCN 12/07/2013 Thông tư sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT – BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
42 80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
43 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT 28/02/2013 Thông tư liên tịch Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy
44 28/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
45 27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ
46 26/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
47 97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
48 16/2012/TT-BKHCN 27/08/2012 Thông tư Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
49 24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
50 07/2012/TT-BKHCN 02/04/2012 Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 quy định về giải thưởng chất lượng Quốc gia
51 29/2011/TT-BKHCN 05/11/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
52 17/2011/TT-BKHCN 30/06/2016 Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về Giải thưởng chất lượng Quốc gia
53 104/2009/NĐ-CP 09/11/2009 Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiẻm bằng phương tiện giao cơ giới đường bộ
54 05/2007/QH12 21/11/2007 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
55 21/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
56 127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
57 14/2007/BKHCN 25/07/2007 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/206/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
58 09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa
59 89/2006/NĐ-CP 30/08/2006 Nghị định Về nhãn hàng hóa
60 68/2006/QH11 29/06/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây