HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Chương đạt nhiều kết quả tích cực
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 29 tháng 11 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện nên các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, có những bứt phá mới trong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.
Trong  lĩnh vực trồng trọt,  huyện đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, đầu tư thâm canh vụ Xuân, ổn định sản xuất Hè thu, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông hàng hoá, tích cực vận động nhân dân đưa các giống mới vào sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất, sản lượng, giá trị tăng cao. Tham mưu xây dựng Đề án "Phát triển một số cây trồng hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2015-2020". Trong đó tập trung phát triển hai loại cây đó là cây cam (gồm cam Xã Đoài và cam V2) và cây bưởi Diễn. Kết quả đến nay đã tạo được vùng sản xuất nguyên liệu tập trung hơn 4.500 ha chè công nghiệp; 500 ha Cam xã đoài, cam V2 và gần 100 ha Bưởi diễn, hàng năm ổn định hơn 2000 ha sắn nguyên liệu, và trồng mới hơn 20.000 ha rừng. Sản xuất thành vùng tập trung, khai thác lợi thế so sánh của huyện nhà, sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa, như diện tích chè công nghiệp đã và đang khẳng định hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, là một trong những cây chủ lực của huyện, người làm chè đã sống được và làm giàu từ cây chè. Các cơ sở chế biến liên tục được đầu tư, mở rộng sản xuất là thể hiện chuỗi sản xuất khép kín từ khâu nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ. Mối quan hệ giữa sản xuất nguyên liệu và nhà máy chế biến ngày càng chặt chẽ, bước đầu đã hình được các liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, HTX, và người dân sản xuất nguyên liệu. Các hợp đồng ổn định hàng năm có giá trị lớn được ký kết, hàng hóa được hoàn thiện, đóng gói xuất khẩu trực tiếp, là bước tiến mới trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Trong chăn nuôi, huyện đã xác định chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nên huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc phát triển chăn nuôi. Tổng đàn ngày càng tăng, đặc biệt nhờ thực hiện tốt các cơ chế chính sách như thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ bò đực giống, tham mưu xây dựng đề án phối giống bò BBB... nên chất lượng đàn bò ngày càng được nâng lên. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt Dự án gà Thanh Chương, đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể "Gà Thanh Chương". Gà Thanh Chương gắn mã truy xuất bằng tem điện tử. Đến nay sản phẩm gà Thanh Chương đã trở thành hàng hóa trên thị trường được nhiều người ưa chuộng.
Công tác ứng dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ cao vào sản xuất được chú trọng ưu tiên. Huyện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhất là tiến bộ về giống lúa lai, ngô lai, lạc lai đưa vào sản xuất đại trà đã tạo bước đột phá trong sản xuất. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI, ICM; sản xuất rau an toàn; chăn nuôi gà thịt theo hướng VietGap. Xây dựng được 7 nhà màng với diện tích gần 01 ha để sản xuất dưa lưới, các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, đến nay đã có 28,5 ha chè công nghiệp, 20 ha cam, 10 ha bưởi, 5 ha ổi được công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Công tác cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh, hơn 100% diện tích lúa được làm đất và thu hoạch bằng cơ giới hóa. Các diện tích sản xuất ngô, lạc và rau màu các loại bước đầu cũng được ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất qua đó giúp tăng hiệu suất cũng như hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đến nay toàn huyện có hơn 150 máy gặt đập liên hợp, 1.500 máy cày các loại, 03 cái máy cấy, 01 hệ thống máy sản xuất mạ khay, hơn 1.200 máy hái chè. Việc ứng dụng tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng được đẩy mạnh, có hơn 115 ha cam áp dụng tưới nhỏ giọt, hơn 2.500 ha chè công nghiệp được áp dụng tưới phun mưa, từ đó đã giảm được những thiệt hại do hạn hán.
Công tác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp đạt kết quả khả quan. Năm 2019 tỉnh Nghệ An triển khai chương trình OCOP- Mỗi xã một sản phẩm đến tất cả các huyện, Thanh Chương là huyện vào cuộc sớm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và tích cực, đã tổ chức tập huấn đến tận các chủ thể sản phẩm, tham quan học tập kinh nghiệm đến các tỉnh đi trước, chủ động trang bị những kiến thức cần thiết cho người dân trong thực hành sản xuất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ATVSTP, chất lượng VIETGAP, như tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký thương hiệu.... đây là những yếu tố cần và đủ cho sản phẩm khi đi ra thị trường. Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019, Thanh Chương có 7 sản phẩm trên 48 sản phẩm toàn tỉnh được phân hạng. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2020, Thanh Chương có 4 sản phẩm được phan hạng, trong đó 01 sản phẩm đạt 4 sao và 03 sản phẩm 3 sao. Đây là kết quả nổi bật khi huyện tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, gắn phát triển vùng sản xuất theo chuỗi với phát triển kinh tế HTX, gắn việc hoàn thiện sản phẩm với các kênh phân phối, nhằm đáp ứng với yêu cầu thị trường mà bất kỳ chủ thể sản xuất sản phẩm hàng hóa phải thức hiện đó là mục tiêu “thỏa mãn người tiêu dùng”
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Kinh tế nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chủ yếu đang ở dạng thô, chất lượng và sức cạnh trang chưa cao. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sự liên kết 4 nhà (nhà nước-doanh nghiệp-nông dân-nhà khoa học) còn nhiều hạn chế, việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất còn lúng túng. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất đạt kết quả chưa cao, thực hiện việc phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đầu tư cho các khâu chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN , huyện sẽ tiếp tục có những cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp trong đó tập trung vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm.
Trần Phi HùngBẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Chương đạt nhiều kết quả tích cực
Nội dung:
Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện nên các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, có những bứt phá mới trong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.
Trong  lĩnh vực trồng trọt,  huyện đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, đầu tư thâm canh vụ Xuân, ổn định sản xuất Hè thu, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông hàng hoá, tích cực vận động nhân dân đưa các giống mới vào sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất, sản lượng, giá trị tăng cao. Tham mưu xây dựng Đề án "Phát triển một số cây trồng hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2015-2020". Trong đó tập trung phát triển hai loại cây đó là cây cam (gồm cam Xã Đoài và cam V2) và cây bưởi Diễn. Kết quả đến nay đã tạo được vùng sản xuất nguyên liệu tập trung hơn 4.500 ha chè công nghiệp; 500 ha Cam xã đoài, cam V2 và gần 100 ha Bưởi diễn, hàng năm ổn định hơn 2000 ha sắn nguyên liệu, và trồng mới hơn 20.000 ha rừng. Sản xuất thành vùng tập trung, khai thác lợi thế so sánh của huyện nhà, sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa, như diện tích chè công nghiệp đã và đang khẳng định hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, là một trong những cây chủ lực của huyện, người làm chè đã sống được và làm giàu từ cây chè. Các cơ sở chế biến liên tục được đầu tư, mở rộng sản xuất là thể hiện chuỗi sản xuất khép kín từ khâu nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ. Mối quan hệ giữa sản xuất nguyên liệu và nhà máy chế biến ngày càng chặt chẽ, bước đầu đã hình được các liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, HTX, và người dân sản xuất nguyên liệu. Các hợp đồng ổn định hàng năm có giá trị lớn được ký kết, hàng hóa được hoàn thiện, đóng gói xuất khẩu trực tiếp, là bước tiến mới trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Trong chăn nuôi, huyện đã xác định chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nên huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc phát triển chăn nuôi. Tổng đàn ngày càng tăng, đặc biệt nhờ thực hiện tốt các cơ chế chính sách như thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ bò đực giống, tham mưu xây dựng đề án phối giống bò BBB... nên chất lượng đàn bò ngày càng được nâng lên. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt Dự án gà Thanh Chương, đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể "Gà Thanh Chương". Gà Thanh Chương gắn mã truy xuất bằng tem điện tử. Đến nay sản phẩm gà Thanh Chương đã trở thành hàng hóa trên thị trường được nhiều người ưa chuộng.
Công tác ứng dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ cao vào sản xuất được chú trọng ưu tiên. Huyện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhất là tiến bộ về giống lúa lai, ngô lai, lạc lai đưa vào sản xuất đại trà đã tạo bước đột phá trong sản xuất. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI, ICM; sản xuất rau an toàn; chăn nuôi gà thịt theo hướng VietGap. Xây dựng được 7 nhà màng với diện tích gần 01 ha để sản xuất dưa lưới, các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, đến nay đã có 28,5 ha chè công nghiệp, 20 ha cam, 10 ha bưởi, 5 ha ổi được công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Công tác cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh, hơn 100% diện tích lúa được làm đất và thu hoạch bằng cơ giới hóa. Các diện tích sản xuất ngô, lạc và rau màu các loại bước đầu cũng được ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất qua đó giúp tăng hiệu suất cũng như hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đến nay toàn huyện có hơn 150 máy gặt đập liên hợp, 1.500 máy cày các loại, 03 cái máy cấy, 01 hệ thống máy sản xuất mạ khay, hơn 1.200 máy hái chè. Việc ứng dụng tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng được đẩy mạnh, có hơn 115 ha cam áp dụng tưới nhỏ giọt, hơn 2.500 ha chè công nghiệp được áp dụng tưới phun mưa, từ đó đã giảm được những thiệt hại do hạn hán.
Công tác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp đạt kết quả khả quan. Năm 2019 tỉnh Nghệ An triển khai chương trình OCOP- Mỗi xã một sản phẩm đến tất cả các huyện, Thanh Chương là huyện vào cuộc sớm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và tích cực, đã tổ chức tập huấn đến tận các chủ thể sản phẩm, tham quan học tập kinh nghiệm đến các tỉnh đi trước, chủ động trang bị những kiến thức cần thiết cho người dân trong thực hành sản xuất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ATVSTP, chất lượng VIETGAP, như tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký thương hiệu.... đây là những yếu tố cần và đủ cho sản phẩm khi đi ra thị trường. Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019, Thanh Chương có 7 sản phẩm trên 48 sản phẩm toàn tỉnh được phân hạng. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2020, Thanh Chương có 4 sản phẩm được phan hạng, trong đó 01 sản phẩm đạt 4 sao và 03 sản phẩm 3 sao. Đây là kết quả nổi bật khi huyện tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, gắn phát triển vùng sản xuất theo chuỗi với phát triển kinh tế HTX, gắn việc hoàn thiện sản phẩm với các kênh phân phối, nhằm đáp ứng với yêu cầu thị trường mà bất kỳ chủ thể sản xuất sản phẩm hàng hóa phải thức hiện đó là mục tiêu “thỏa mãn người tiêu dùng”
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Kinh tế nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chủ yếu đang ở dạng thô, chất lượng và sức cạnh trang chưa cao. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sự liên kết 4 nhà (nhà nước-doanh nghiệp-nông dân-nhà khoa học) còn nhiều hạn chế, việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất còn lúng túng. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất đạt kết quả chưa cao, thực hiện việc phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đầu tư cho các khâu chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN , huyện sẽ tiếp tục có những cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp trong đó tập trung vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm.
Trần Phi HùngNHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Chương đạt nhiều kết quả tích cực
Ngày xuất bản: ngày 29 tháng 11 năm 2021
Nội dung:
Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện nên các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, có những bứt phá mới trong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.
Trong  lĩnh vực trồng trọt,  huyện đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, đầu tư thâm canh vụ Xuân, ổn định sản xuất Hè thu, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông hàng hoá, tích cực vận động nhân dân đưa các giống mới vào sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất, sản lượng, giá trị tăng cao. Tham mưu xây dựng Đề án "Phát triển một số cây trồng hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2015-2020". Trong đó tập trung phát triển hai loại cây đó là cây cam (gồm cam Xã Đoài và cam V2) và cây bưởi Diễn. Kết quả đến nay đã tạo được vùng sản xuất nguyên liệu tập trung hơn 4.500 ha chè công nghiệp; 500 ha Cam xã đoài, cam V2 và gần 100 ha Bưởi diễn, hàng năm ổn định hơn 2000 ha sắn nguyên liệu, và trồng mới hơn 20.000 ha rừng. Sản xuất thành vùng tập trung, khai thác lợi thế so sánh của huyện nhà, sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa, như diện tích chè công nghiệp đã và đang khẳng định hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, là một trong những cây chủ lực của huyện, người làm chè đã sống được và làm giàu từ cây chè. Các cơ sở chế biến liên tục được đầu tư, mở rộng sản xuất là thể hiện chuỗi sản xuất khép kín từ khâu nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ. Mối quan hệ giữa sản xuất nguyên liệu và nhà máy chế biến ngày càng chặt chẽ, bước đầu đã hình được các liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, HTX, và người dân sản xuất nguyên liệu. Các hợp đồng ổn định hàng năm có giá trị lớn được ký kết, hàng hóa được hoàn thiện, đóng gói xuất khẩu trực tiếp, là bước tiến mới trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Trong chăn nuôi, huyện đã xác định chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nên huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc phát triển chăn nuôi. Tổng đàn ngày càng tăng, đặc biệt nhờ thực hiện tốt các cơ chế chính sách như thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ bò đực giống, tham mưu xây dựng đề án phối giống bò BBB... nên chất lượng đàn bò ngày càng được nâng lên. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt Dự án gà Thanh Chương, đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể "Gà Thanh Chương". Gà Thanh Chương gắn mã truy xuất bằng tem điện tử. Đến nay sản phẩm gà Thanh Chương đã trở thành hàng hóa trên thị trường được nhiều người ưa chuộng.
Công tác ứng dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ cao vào sản xuất được chú trọng ưu tiên. Huyện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhất là tiến bộ về giống lúa lai, ngô lai, lạc lai đưa vào sản xuất đại trà đã tạo bước đột phá trong sản xuất. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI, ICM; sản xuất rau an toàn; chăn nuôi gà thịt theo hướng VietGap. Xây dựng được 7 nhà màng với diện tích gần 01 ha để sản xuất dưa lưới, các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, đến nay đã có 28,5 ha chè công nghiệp, 20 ha cam, 10 ha bưởi, 5 ha ổi được công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Công tác cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh, hơn 100% diện tích lúa được làm đất và thu hoạch bằng cơ giới hóa. Các diện tích sản xuất ngô, lạc và rau màu các loại bước đầu cũng được ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất qua đó giúp tăng hiệu suất cũng như hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đến nay toàn huyện có hơn 150 máy gặt đập liên hợp, 1.500 máy cày các loại, 03 cái máy cấy, 01 hệ thống máy sản xuất mạ khay, hơn 1.200 máy hái chè. Việc ứng dụng tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng được đẩy mạnh, có hơn 115 ha cam áp dụng tưới nhỏ giọt, hơn 2.500 ha chè công nghiệp được áp dụng tưới phun mưa, từ đó đã giảm được những thiệt hại do hạn hán.
Công tác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp đạt kết quả khả quan. Năm 2019 tỉnh Nghệ An triển khai chương trình OCOP- Mỗi xã một sản phẩm đến tất cả các huyện, Thanh Chương là huyện vào cuộc sớm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và tích cực, đã tổ chức tập huấn đến tận các chủ thể sản phẩm, tham quan học tập kinh nghiệm đến các tỉnh đi trước, chủ động trang bị những kiến thức cần thiết cho người dân trong thực hành sản xuất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ATVSTP, chất lượng VIETGAP, như tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký thương hiệu.... đây là những yếu tố cần và đủ cho sản phẩm khi đi ra thị trường. Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019, Thanh Chương có 7 sản phẩm trên 48 sản phẩm toàn tỉnh được phân hạng. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2020, Thanh Chương có 4 sản phẩm được phan hạng, trong đó 01 sản phẩm đạt 4 sao và 03 sản phẩm 3 sao. Đây là kết quả nổi bật khi huyện tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, gắn phát triển vùng sản xuất theo chuỗi với phát triển kinh tế HTX, gắn việc hoàn thiện sản phẩm với các kênh phân phối, nhằm đáp ứng với yêu cầu thị trường mà bất kỳ chủ thể sản xuất sản phẩm hàng hóa phải thức hiện đó là mục tiêu “thỏa mãn người tiêu dùng”
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Kinh tế nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chủ yếu đang ở dạng thô, chất lượng và sức cạnh trang chưa cao. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sự liên kết 4 nhà (nhà nước-doanh nghiệp-nông dân-nhà khoa học) còn nhiều hạn chế, việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất còn lúng túng. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất đạt kết quả chưa cao, thực hiện việc phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đầu tư cho các khâu chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN , huyện sẽ tiếp tục có những cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp trong đó tập trung vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm.
Trần Phi HùngBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây