HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Nhật Bản về thức ăn chăn nuôi
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 06 tháng 01 năm 2022
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/718  ngày 17/11/2021, Nhật Bản thông báo về việc chỉ định Muramidase làm phụ gia thức ăn chăn nuôi (2 trang, bằng tiếng Anh; 5 trang, bằng tiếng Nhật).

Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (gọi tắt là MAFF) sẽ chỉ định Muramidase làm chất phụ gia thức ăn chăn nuôi và thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của nó theo sắc lệnh cấp bộ.

 Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/12/2021.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Nhật Bản về thức ăn chăn nuôi
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/718  ngày 17/11/2021, Nhật Bản thông báo về việc chỉ định Muramidase làm phụ gia thức ăn chăn nuôi (2 trang, bằng tiếng Anh; 5 trang, bằng tiếng Nhật).

Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (gọi tắt là MAFF) sẽ chỉ định Muramidase làm chất phụ gia thức ăn chăn nuôi và thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của nó theo sắc lệnh cấp bộ.

 Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/12/2021.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Nhật Bản về thức ăn chăn nuôi
Ngày xuất bản: ngày 06 tháng 01 năm 2022
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/718  ngày 17/11/2021, Nhật Bản thông báo về việc chỉ định Muramidase làm phụ gia thức ăn chăn nuôi (2 trang, bằng tiếng Anh; 5 trang, bằng tiếng Nhật).

Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (gọi tắt là MAFF) sẽ chỉ định Muramidase làm chất phụ gia thức ăn chăn nuôi và thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của nó theo sắc lệnh cấp bộ.

 Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/12/2021.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây