HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ sinh hoạt chuyên đề Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đột phá chiến lược trong giai đoạn mới
Ý kiến nhận xét: OK đăng bài


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 03 tháng 03 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Chiều ngày 4/3/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công và Công nghệ sinh hoạt chuyên đề "Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đột phá chiến lược trong giai đoạn mới". Tham dự buổi sinh hoạt có ông Trần Quốc Thành - Bí thư đảng ủy Sở cùng toàn bộ cán bộ đảng viên thuộc Đảng ủy Sở. Buổi sinh hoạt chuyên đề còn đại diện Công đoàn Viên chức Nghệ An và Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh tham dự.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Xuân Trung -  Chuyên viên Phòng Công nghệ và Quản lý thị trường Công nghệ đã phổ biến nội dung đổi mới sáng. Chuyên đề tập trong vào 4 nội dung trọng điểm: Quá trình phát triển nhận thức về KHCN và đổi mới sáng tạo; Thực tiễn thực hiện vai trò then chốt của khoa học - công nghệ; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là gì? Và Vận dụng thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Vấn đề đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian qua đã được quan tâm và phát huy được hiệu quả. Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào này và đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Trong buổi học chuyên đề này, Giám đốc Trần Quốc Thành mong muốn cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ quan tâm đến vấn đề này, đồng thười tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn phát huy được khả năng đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cuối buổi học tập chuyên đề lãnh đạo Sở và các các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tặng hoa cho chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3./.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập: Trần Hải Yến
Tên bài: Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ sinh hoạt chuyên đề Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đột phá chiến lược trong giai đoạn mới
Nội dung:

Chiều ngày 4/3/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công và Công nghệ sinh hoạt chuyên đề "Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đột phá chiến lược trong giai đoạn mới". Tham dự buổi sinh hoạt có ông Trần Quốc Thành - Bí thư đảng ủy Sở cùng toàn bộ cán bộ đảng viên thuộc Đảng ủy Sở. Buổi sinh hoạt chuyên đề còn đại diện Công đoàn Viên chức Nghệ An và Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh tham dự.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Xuân Trung -  Chuyên viên Phòng Công nghệ và Quản lý thị trường Công nghệ đã phổ biến nội dung đổi mới sáng. Chuyên đề tập trong vào 4 nội dung trọng điểm: Quá trình phát triển nhận thức về KHCN và đổi mới sáng tạo; Thực tiễn thực hiện vai trò then chốt của khoa học - công nghệ; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là gì? Và Vận dụng thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Vấn đề đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian qua đã được quan tâm và phát huy được hiệu quả. Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào này và đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Trong buổi học chuyên đề này, Giám đốc Trần Quốc Thành mong muốn cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ quan tâm đến vấn đề này, đồng thười tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn phát huy được khả năng đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cuối buổi học tập chuyên đề lãnh đạo Sở và các các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tặng hoa cho chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3./.
 NHUẬN BÚT


Tác giả: Hải Yến
Tiêu đề: Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ sinh hoạt chuyên đề Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đột phá chiến lược trong giai đoạn mới
Ngày xuất bản: ngày 03 tháng 03 năm 2021
Nội dung:

Chiều ngày 4/3/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công và Công nghệ sinh hoạt chuyên đề "Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đột phá chiến lược trong giai đoạn mới". Tham dự buổi sinh hoạt có ông Trần Quốc Thành - Bí thư đảng ủy Sở cùng toàn bộ cán bộ đảng viên thuộc Đảng ủy Sở. Buổi sinh hoạt chuyên đề còn đại diện Công đoàn Viên chức Nghệ An và Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh tham dự.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Xuân Trung -  Chuyên viên Phòng Công nghệ và Quản lý thị trường Công nghệ đã phổ biến nội dung đổi mới sáng. Chuyên đề tập trong vào 4 nội dung trọng điểm: Quá trình phát triển nhận thức về KHCN và đổi mới sáng tạo; Thực tiễn thực hiện vai trò then chốt của khoa học - công nghệ; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là gì? Và Vận dụng thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Vấn đề đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian qua đã được quan tâm và phát huy được hiệu quả. Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào này và đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Trong buổi học chuyên đề này, Giám đốc Trần Quốc Thành mong muốn cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ quan tâm đến vấn đề này, đồng thười tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn phát huy được khả năng đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cuối buổi học tập chuyên đề lãnh đạo Sở và các các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tặng hoa cho chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3./.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây