HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Hội thảo "Đánh giá hiệu quả mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 05 tháng 11 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Sáng 5/11, tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ườn ươm tạo công nghệ cao Thái Hòa (Thuộc Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN),  Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá hiệu quả mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An".


Đoàn công tác kiểm tra mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho cây dứa tại xóm 1-5, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

Từ năm 2020, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã được giao thực hiện xây dựng 5 mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh, với 2 loại hệ thống thực hiện trong 2 giai đoạn, áp dụng cho các đối tượng cây trồng: Cây ăn quả, chè, dứa, trên địa bàn các huyện: Anh Sơn, Thanh Chương, Thái Hòa, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Cho đến nay đơn vị đã hoàn thiện động bộ các quy trình kỹ thuật sản xuất lắp đặt các hệ thống để phù hợp với các địa hình sản xuất nông nghiệp khác nhau.

Đại biểu tham gia hội thảo tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ườn ươm tạo công nghệ cao Thái Hòa

Đoàn đại biểu đã thực địa tại các mô hình trồng dứa ở huyện Quỳnh Lưu, mô hình trồng cây ăn quả tại huyện Nghĩa Đàn và TX. Thái Hòa. Đại diện người dân tham gia mô hình ghi nhận sự hiệu quả của việc áp dụng cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời khi giúp cho cây trồng sinh trưởng tốt, tăng sản lượng, chất lượng cây trồng, đảm bảo nguồn nước tưới đầy đủ, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho HTX và người dân. Việc sử dụng hệ thống tưới tự động bằng năng lượng mặt trời, ngoài việc nâng cao chất lượng cho cây trồng còn tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành so với sử dụng các nguồn năng lượng khác để cấp nước tưới.

Mô hình cấp nước tưới nhỏ giọt tự động bằng năng lượng mặt trời cho cây ăn quả tại thị xã Thái Hòa

Theo tính toán, nếu áp dụng mô hình từ 2 - 3 ha trong năm đầu tiên chỉ mất kinh phí khoảng 92 triệu đồng, thấp hơn so với sử dụng hệ thống máy phát điện (115 triệu đồng) và sử dụng điện lưới quốc gia (100 triệu đồng).Từ năm thứ 2 trở đi, chi phí sử dụng bằng năng lượng mặt trời chỉ khoảng 8,2 triệu đồng/năm.
Với những thành quả như trên, mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh nhân rộng hơn trong thời gian tới với nhiều địa phương, nhiều loại cây trồng khác nhau./.
Hải Yến

 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Hội thảo "Đánh giá hiệu quả mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Nội dung:
Sáng 5/11, tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ườn ươm tạo công nghệ cao Thái Hòa (Thuộc Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN),  Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá hiệu quả mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An".


Đoàn công tác kiểm tra mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho cây dứa tại xóm 1-5, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

Từ năm 2020, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã được giao thực hiện xây dựng 5 mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh, với 2 loại hệ thống thực hiện trong 2 giai đoạn, áp dụng cho các đối tượng cây trồng: Cây ăn quả, chè, dứa, trên địa bàn các huyện: Anh Sơn, Thanh Chương, Thái Hòa, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Cho đến nay đơn vị đã hoàn thiện động bộ các quy trình kỹ thuật sản xuất lắp đặt các hệ thống để phù hợp với các địa hình sản xuất nông nghiệp khác nhau.

Đại biểu tham gia hội thảo tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ườn ươm tạo công nghệ cao Thái Hòa

Đoàn đại biểu đã thực địa tại các mô hình trồng dứa ở huyện Quỳnh Lưu, mô hình trồng cây ăn quả tại huyện Nghĩa Đàn và TX. Thái Hòa. Đại diện người dân tham gia mô hình ghi nhận sự hiệu quả của việc áp dụng cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời khi giúp cho cây trồng sinh trưởng tốt, tăng sản lượng, chất lượng cây trồng, đảm bảo nguồn nước tưới đầy đủ, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho HTX và người dân. Việc sử dụng hệ thống tưới tự động bằng năng lượng mặt trời, ngoài việc nâng cao chất lượng cho cây trồng còn tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành so với sử dụng các nguồn năng lượng khác để cấp nước tưới.

Mô hình cấp nước tưới nhỏ giọt tự động bằng năng lượng mặt trời cho cây ăn quả tại thị xã Thái Hòa

Theo tính toán, nếu áp dụng mô hình từ 2 - 3 ha trong năm đầu tiên chỉ mất kinh phí khoảng 92 triệu đồng, thấp hơn so với sử dụng hệ thống máy phát điện (115 triệu đồng) và sử dụng điện lưới quốc gia (100 triệu đồng).Từ năm thứ 2 trở đi, chi phí sử dụng bằng năng lượng mặt trời chỉ khoảng 8,2 triệu đồng/năm.
Với những thành quả như trên, mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh nhân rộng hơn trong thời gian tới với nhiều địa phương, nhiều loại cây trồng khác nhau./.
Hải Yến

 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Hội thảo "Đánh giá hiệu quả mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Ngày xuất bản: ngày 05 tháng 11 năm 2021
Nội dung:
Sáng 5/11, tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ườn ươm tạo công nghệ cao Thái Hòa (Thuộc Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN),  Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá hiệu quả mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An".


Đoàn công tác kiểm tra mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho cây dứa tại xóm 1-5, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

Từ năm 2020, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã được giao thực hiện xây dựng 5 mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh, với 2 loại hệ thống thực hiện trong 2 giai đoạn, áp dụng cho các đối tượng cây trồng: Cây ăn quả, chè, dứa, trên địa bàn các huyện: Anh Sơn, Thanh Chương, Thái Hòa, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Cho đến nay đơn vị đã hoàn thiện động bộ các quy trình kỹ thuật sản xuất lắp đặt các hệ thống để phù hợp với các địa hình sản xuất nông nghiệp khác nhau.

Đại biểu tham gia hội thảo tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ườn ươm tạo công nghệ cao Thái Hòa

Đoàn đại biểu đã thực địa tại các mô hình trồng dứa ở huyện Quỳnh Lưu, mô hình trồng cây ăn quả tại huyện Nghĩa Đàn và TX. Thái Hòa. Đại diện người dân tham gia mô hình ghi nhận sự hiệu quả của việc áp dụng cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời khi giúp cho cây trồng sinh trưởng tốt, tăng sản lượng, chất lượng cây trồng, đảm bảo nguồn nước tưới đầy đủ, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho HTX và người dân. Việc sử dụng hệ thống tưới tự động bằng năng lượng mặt trời, ngoài việc nâng cao chất lượng cho cây trồng còn tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành so với sử dụng các nguồn năng lượng khác để cấp nước tưới.

Mô hình cấp nước tưới nhỏ giọt tự động bằng năng lượng mặt trời cho cây ăn quả tại thị xã Thái Hòa

Theo tính toán, nếu áp dụng mô hình từ 2 - 3 ha trong năm đầu tiên chỉ mất kinh phí khoảng 92 triệu đồng, thấp hơn so với sử dụng hệ thống máy phát điện (115 triệu đồng) và sử dụng điện lưới quốc gia (100 triệu đồng).Từ năm thứ 2 trở đi, chi phí sử dụng bằng năng lượng mặt trời chỉ khoảng 8,2 triệu đồng/năm.
Với những thành quả như trên, mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh nhân rộng hơn trong thời gian tới với nhiều địa phương, nhiều loại cây trồng khác nhau./.
Hải Yến

 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây