HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Mô hình trồng Cam hữu cơ tại xã Thanh Đức
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 01 tháng 06 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Xã Thanh Đức là vùng đất miền núi của huyện Thanh Chương, nơi đây người dân còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Việc định hướng phát triển tìm sinh kế bền vững cho người dân đã được các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương trăn trở. Cây có múi đặc biệt là cây cam đã trở thành lựa chọn của người dân trong vùng. Cũng như các địa phương trong tỉnh Nghệ An, cam trồng tại Thanh Đức chủ yếu là các giống xã Đoài lòng vàng, V2,.. Đặc tính thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nên cây cam khá phát triển, tính đến hết năm 2020, diện tích cây cam xã Thanh Đức đạt  khoảng 185 ha trong đó diện tích khai thác đạt 90 ha, sản lượng thu hoạch hằng năm từ 5.400-6.500 tấn quả. Cam Thanh Đức cho chất lượng tốt, thị trường tiêu thụ trong và ngoại tỉnh.
 
Năm 2018, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp  tổng hợp Thanh Đức được thành lập, HTX tập hợp các thành viên trồng cây ăn quả phát triển theo hướng sản xuất an toàn, hỗ trợ đầu ra sản phẩm đồng thời là đầu mối tiếp nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ sản xuất. Năm 2019, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Thanh Đức đã được Chi cục Phát triển nông thôn triển khai mô hình liên kết, hỗ trợ đầu tư mô hình tưới nhỏ giọt trên quy mô 5 ha. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã tư vấn hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap trên quy mô 20 ha, kết hợp với sự đầu tư mắc màn bao quanh cây cam hạn chế sự phát triển của sâu bệnh nên đã hình thành được vùng sản xuất cam quả chất lượng, an toàn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông sản tỉnh Nghệ An ra thị trường, năm 2019 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Nghệ An đã hỗ trợ quảng bá sản phẩm cam Thanh Đức ra thị trường ngoại tỉnh. Tham gia giới thiệu sản phẩm tại các trung tâm thương mại lớn: Big C Thăng Long; hệ thống các Cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm; tham gia giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định,… Có thể nói với sự nỗ lực của người dân xã Thanh Đức, của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Đức và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã định hướng và phát triển vùng cây ăn quả Thanh Đức trở thành vùng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm thân thiện môi trường, phát triển bền vững.

(Anh Trần Mạnh Chiến - Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm và đội ngũ kỹ thuật kiểm tra vườn cam hữu cơ tại xã Thanh Đức)
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã kết nối và mời Anh Trần Mạnh Chiến Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm là chuỗi cửa hàng chuyên bán thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ nổi tiếng của Hà Nội về kiểm tra thực tế vùng sản xuất cam Thanh Đức, định hướng sản xuất cam hữu cơ cho người dân trong vùng. Một số hộ dân đã tiên phong chuyển đổi sang phương thức cach tác hữu cơ, thuận tự  nhiên. Sử dụng phân chuồng đã qua xử lý kết hợp bổ sung chế phẩm vi sinh, giúp cải tạo đất, tăng độ mùn, giúp rễ cây phát triển, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả. Kết quả thực tế cho thấy canh tác theo hướng hữu cơ khá khả quan, trong lúc các vườn cam trong vùng bị rụng quả nhiều khi gặp thời tiết bất thuận thì tại các vườn cam cach tác hữu cơ tỷ lệ quả rụng giảm hẳn, cây cam cho sức sống mãnh liệt hơn. Cam quả cho chất lượng tốt hơn, vị ngon, tép dòn hơn so với các vườn cam cùng giống trong vùng. Vụ cam năm 2020, vườn cam canh tác hữu cơ của anh Trần Điển Vy đã được Chuỗi cửa hàng Thực phẩm sạch Bác Tôm kiểm tra đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm. Những quả cam Thanh Đức có thể nói từ vô danh trên thị trường đã tiếp cận thị trường Hà Nội với cương vị mới và được người tiêu dùng Thủ đô đón nhận.
Anh Trần Văn Nga, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Đức hồ hởi: Xây dựng và phát triển thương hiệu Cam Thanh Đức trên thị trường để người tiêu dùng trong cả nước biết đến là mong muốn, là nhiệm vụ của HTX và điều đó đã góp phần nâng cao sức tiệu thụ cam cho bà con trong vùng. Thời gian tới chúng tôi sẽ phát triển thêm diện tích cam VietGap, cam hữu cơ, Ban giám đốc Hợp tác xã cũng như chính quyền xã Thanh Đức mong muốn xây dựng Thanh Đức trở thành vùng cam sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm thu hút du khách cả nước khi về Nghệ An./.
                                                                         Thái Tuấn
                                                       Chi cục QLCL NLS & TS Nghệ An
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập: Trần Hải Yến
Tên bài: Mô hình trồng Cam hữu cơ tại xã Thanh Đức
Nội dung:
Xã Thanh Đức là vùng đất miền núi của huyện Thanh Chương, nơi đây người dân còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Việc định hướng phát triển tìm sinh kế bền vững cho người dân đã được các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương trăn trở. Cây có múi đặc biệt là cây cam đã trở thành lựa chọn của người dân trong vùng. Cũng như các địa phương trong tỉnh Nghệ An, cam trồng tại Thanh Đức chủ yếu là các giống xã Đoài lòng vàng, V2,.. Đặc tính thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nên cây cam khá phát triển, tính đến hết năm 2020, diện tích cây cam xã Thanh Đức đạt  khoảng 185 ha trong đó diện tích khai thác đạt 90 ha, sản lượng thu hoạch hằng năm từ 5.400-6.500 tấn quả. Cam Thanh Đức cho chất lượng tốt, thị trường tiêu thụ trong và ngoại tỉnh.
 
Năm 2018, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp  tổng hợp Thanh Đức được thành lập, HTX tập hợp các thành viên trồng cây ăn quả phát triển theo hướng sản xuất an toàn, hỗ trợ đầu ra sản phẩm đồng thời là đầu mối tiếp nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ sản xuất. Năm 2019, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Thanh Đức đã được Chi cục Phát triển nông thôn triển khai mô hình liên kết, hỗ trợ đầu tư mô hình tưới nhỏ giọt trên quy mô 5 ha. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã tư vấn hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap trên quy mô 20 ha, kết hợp với sự đầu tư mắc màn bao quanh cây cam hạn chế sự phát triển của sâu bệnh nên đã hình thành được vùng sản xuất cam quả chất lượng, an toàn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông sản tỉnh Nghệ An ra thị trường, năm 2019 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Nghệ An đã hỗ trợ quảng bá sản phẩm cam Thanh Đức ra thị trường ngoại tỉnh. Tham gia giới thiệu sản phẩm tại các trung tâm thương mại lớn: Big C Thăng Long; hệ thống các Cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm; tham gia giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định,… Có thể nói với sự nỗ lực của người dân xã Thanh Đức, của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Đức và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã định hướng và phát triển vùng cây ăn quả Thanh Đức trở thành vùng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm thân thiện môi trường, phát triển bền vững.

(Anh Trần Mạnh Chiến - Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm và đội ngũ kỹ thuật kiểm tra vườn cam hữu cơ tại xã Thanh Đức)
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã kết nối và mời Anh Trần Mạnh Chiến Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm là chuỗi cửa hàng chuyên bán thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ nổi tiếng của Hà Nội về kiểm tra thực tế vùng sản xuất cam Thanh Đức, định hướng sản xuất cam hữu cơ cho người dân trong vùng. Một số hộ dân đã tiên phong chuyển đổi sang phương thức cach tác hữu cơ, thuận tự  nhiên. Sử dụng phân chuồng đã qua xử lý kết hợp bổ sung chế phẩm vi sinh, giúp cải tạo đất, tăng độ mùn, giúp rễ cây phát triển, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả. Kết quả thực tế cho thấy canh tác theo hướng hữu cơ khá khả quan, trong lúc các vườn cam trong vùng bị rụng quả nhiều khi gặp thời tiết bất thuận thì tại các vườn cam cach tác hữu cơ tỷ lệ quả rụng giảm hẳn, cây cam cho sức sống mãnh liệt hơn. Cam quả cho chất lượng tốt hơn, vị ngon, tép dòn hơn so với các vườn cam cùng giống trong vùng. Vụ cam năm 2020, vườn cam canh tác hữu cơ của anh Trần Điển Vy đã được Chuỗi cửa hàng Thực phẩm sạch Bác Tôm kiểm tra đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm. Những quả cam Thanh Đức có thể nói từ vô danh trên thị trường đã tiếp cận thị trường Hà Nội với cương vị mới và được người tiêu dùng Thủ đô đón nhận.
Anh Trần Văn Nga, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Đức hồ hởi: Xây dựng và phát triển thương hiệu Cam Thanh Đức trên thị trường để người tiêu dùng trong cả nước biết đến là mong muốn, là nhiệm vụ của HTX và điều đó đã góp phần nâng cao sức tiệu thụ cam cho bà con trong vùng. Thời gian tới chúng tôi sẽ phát triển thêm diện tích cam VietGap, cam hữu cơ, Ban giám đốc Hợp tác xã cũng như chính quyền xã Thanh Đức mong muốn xây dựng Thanh Đức trở thành vùng cam sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm thu hút du khách cả nước khi về Nghệ An./.
                                                                         Thái Tuấn
                                                       Chi cục QLCL NLS & TS Nghệ An
 NHUẬN BÚT


Tác giả: Thái Tuấn
Tiêu đề: Mô hình trồng Cam hữu cơ tại xã Thanh Đức
Ngày xuất bản: ngày 01 tháng 06 năm 2021
Nội dung:
Xã Thanh Đức là vùng đất miền núi của huyện Thanh Chương, nơi đây người dân còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Việc định hướng phát triển tìm sinh kế bền vững cho người dân đã được các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương trăn trở. Cây có múi đặc biệt là cây cam đã trở thành lựa chọn của người dân trong vùng. Cũng như các địa phương trong tỉnh Nghệ An, cam trồng tại Thanh Đức chủ yếu là các giống xã Đoài lòng vàng, V2,.. Đặc tính thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nên cây cam khá phát triển, tính đến hết năm 2020, diện tích cây cam xã Thanh Đức đạt  khoảng 185 ha trong đó diện tích khai thác đạt 90 ha, sản lượng thu hoạch hằng năm từ 5.400-6.500 tấn quả. Cam Thanh Đức cho chất lượng tốt, thị trường tiêu thụ trong và ngoại tỉnh.
 
Năm 2018, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp  tổng hợp Thanh Đức được thành lập, HTX tập hợp các thành viên trồng cây ăn quả phát triển theo hướng sản xuất an toàn, hỗ trợ đầu ra sản phẩm đồng thời là đầu mối tiếp nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ sản xuất. Năm 2019, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Thanh Đức đã được Chi cục Phát triển nông thôn triển khai mô hình liên kết, hỗ trợ đầu tư mô hình tưới nhỏ giọt trên quy mô 5 ha. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã tư vấn hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap trên quy mô 20 ha, kết hợp với sự đầu tư mắc màn bao quanh cây cam hạn chế sự phát triển của sâu bệnh nên đã hình thành được vùng sản xuất cam quả chất lượng, an toàn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông sản tỉnh Nghệ An ra thị trường, năm 2019 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Nghệ An đã hỗ trợ quảng bá sản phẩm cam Thanh Đức ra thị trường ngoại tỉnh. Tham gia giới thiệu sản phẩm tại các trung tâm thương mại lớn: Big C Thăng Long; hệ thống các Cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm; tham gia giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định,… Có thể nói với sự nỗ lực của người dân xã Thanh Đức, của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Đức và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã định hướng và phát triển vùng cây ăn quả Thanh Đức trở thành vùng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm thân thiện môi trường, phát triển bền vững.

(Anh Trần Mạnh Chiến - Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm và đội ngũ kỹ thuật kiểm tra vườn cam hữu cơ tại xã Thanh Đức)
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã kết nối và mời Anh Trần Mạnh Chiến Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm là chuỗi cửa hàng chuyên bán thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ nổi tiếng của Hà Nội về kiểm tra thực tế vùng sản xuất cam Thanh Đức, định hướng sản xuất cam hữu cơ cho người dân trong vùng. Một số hộ dân đã tiên phong chuyển đổi sang phương thức cach tác hữu cơ, thuận tự  nhiên. Sử dụng phân chuồng đã qua xử lý kết hợp bổ sung chế phẩm vi sinh, giúp cải tạo đất, tăng độ mùn, giúp rễ cây phát triển, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả. Kết quả thực tế cho thấy canh tác theo hướng hữu cơ khá khả quan, trong lúc các vườn cam trong vùng bị rụng quả nhiều khi gặp thời tiết bất thuận thì tại các vườn cam cach tác hữu cơ tỷ lệ quả rụng giảm hẳn, cây cam cho sức sống mãnh liệt hơn. Cam quả cho chất lượng tốt hơn, vị ngon, tép dòn hơn so với các vườn cam cùng giống trong vùng. Vụ cam năm 2020, vườn cam canh tác hữu cơ của anh Trần Điển Vy đã được Chuỗi cửa hàng Thực phẩm sạch Bác Tôm kiểm tra đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm. Những quả cam Thanh Đức có thể nói từ vô danh trên thị trường đã tiếp cận thị trường Hà Nội với cương vị mới và được người tiêu dùng Thủ đô đón nhận.
Anh Trần Văn Nga, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Đức hồ hởi: Xây dựng và phát triển thương hiệu Cam Thanh Đức trên thị trường để người tiêu dùng trong cả nước biết đến là mong muốn, là nhiệm vụ của HTX và điều đó đã góp phần nâng cao sức tiệu thụ cam cho bà con trong vùng. Thời gian tới chúng tôi sẽ phát triển thêm diện tích cam VietGap, cam hữu cơ, Ban giám đốc Hợp tác xã cũng như chính quyền xã Thanh Đức mong muốn xây dựng Thanh Đức trở thành vùng cam sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm thu hút du khách cả nước khi về Nghệ An./.
                                                                         Thái Tuấn
                                                       Chi cục QLCL NLS & TS Nghệ An
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây