HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Nghiệm thu dự án: “ Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh”
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Chiều ngày 24/12, tại văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án “ Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh” do Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh làm chủ trì, ông Trần Minh Tuệ làm chủ nhiệm, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở, chủ trì buổi nghiệm thu.

Thành viên thực hiện dự án
Tại buổi nghiệm thu, thành viên nhóm thực hiện đã báo cáo quá trình triển khai dự án với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS)  tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong chẩn đoán bệnh nhờ được chia sẻ các hình ảnh ở các bệnh viện trên địa bàn . Sau hơn 1 năm thực hiện, dự án đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra và đạt nhiều hiệu quả về kinh tế cũng như xã hội: Đã được thực hiện tại 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh; Với việc sử dụng hệ thống PACS lưu trữ hình ảnh số giúp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu phục vụ in, giảm công sức thời gian tìm kiếm trong quá trình khám chữa bệnh từ bệnh nhân, bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ bảo hiểm; Bệnh nhân khám chữa bệnh cũng giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả chữa bệnh; Mọi hình ảnh chụp được số hóa được lưu trữ theo thông tin của từng bệnh nhân nên có thể tra cứu dễ dàng ở mọi lúc mọi nơi; Ngoài ra hệ thống lưu trữ này có thể phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu được dễ dàng hơn.

Thành viên phản biện đánh giá dự án
Qua báo cáo trình bày, hội đồng phản biện đã đánh giá rất cao kết qủa thực hiện của dự án. Dự án được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, bám sát yêu cầu đề ra, có tác động lớn trong lĩnh vực y tế. Hội đồng cũng đề xuất ban chủ nhiệm xây dựng đề án nhằm triển khai nhân rộng mô hình cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Dự án được thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Xuất sắc./.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Nghiệm thu dự án: “ Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh”
Nội dung:
Chiều ngày 24/12, tại văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án “ Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh” do Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh làm chủ trì, ông Trần Minh Tuệ làm chủ nhiệm, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở, chủ trì buổi nghiệm thu.

Thành viên thực hiện dự án
Tại buổi nghiệm thu, thành viên nhóm thực hiện đã báo cáo quá trình triển khai dự án với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS)  tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong chẩn đoán bệnh nhờ được chia sẻ các hình ảnh ở các bệnh viện trên địa bàn . Sau hơn 1 năm thực hiện, dự án đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra và đạt nhiều hiệu quả về kinh tế cũng như xã hội: Đã được thực hiện tại 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh; Với việc sử dụng hệ thống PACS lưu trữ hình ảnh số giúp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu phục vụ in, giảm công sức thời gian tìm kiếm trong quá trình khám chữa bệnh từ bệnh nhân, bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ bảo hiểm; Bệnh nhân khám chữa bệnh cũng giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả chữa bệnh; Mọi hình ảnh chụp được số hóa được lưu trữ theo thông tin của từng bệnh nhân nên có thể tra cứu dễ dàng ở mọi lúc mọi nơi; Ngoài ra hệ thống lưu trữ này có thể phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu được dễ dàng hơn.

Thành viên phản biện đánh giá dự án
Qua báo cáo trình bày, hội đồng phản biện đã đánh giá rất cao kết qủa thực hiện của dự án. Dự án được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, bám sát yêu cầu đề ra, có tác động lớn trong lĩnh vực y tế. Hội đồng cũng đề xuất ban chủ nhiệm xây dựng đề án nhằm triển khai nhân rộng mô hình cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Dự án được thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Xuất sắc./.
 NHUẬN BÚT


Tác giả: Thúy Vinh
Tiêu đề: Nghiệm thu dự án: “ Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh”
Ngày xuất bản: ngày 26 tháng 12 năm 2021
Nội dung:
Chiều ngày 24/12, tại văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án “ Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh” do Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh làm chủ trì, ông Trần Minh Tuệ làm chủ nhiệm, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở, chủ trì buổi nghiệm thu.

Thành viên thực hiện dự án
Tại buổi nghiệm thu, thành viên nhóm thực hiện đã báo cáo quá trình triển khai dự án với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS)  tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong chẩn đoán bệnh nhờ được chia sẻ các hình ảnh ở các bệnh viện trên địa bàn . Sau hơn 1 năm thực hiện, dự án đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra và đạt nhiều hiệu quả về kinh tế cũng như xã hội: Đã được thực hiện tại 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh; Với việc sử dụng hệ thống PACS lưu trữ hình ảnh số giúp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu phục vụ in, giảm công sức thời gian tìm kiếm trong quá trình khám chữa bệnh từ bệnh nhân, bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ bảo hiểm; Bệnh nhân khám chữa bệnh cũng giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả chữa bệnh; Mọi hình ảnh chụp được số hóa được lưu trữ theo thông tin của từng bệnh nhân nên có thể tra cứu dễ dàng ở mọi lúc mọi nơi; Ngoài ra hệ thống lưu trữ này có thể phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu được dễ dàng hơn.

Thành viên phản biện đánh giá dự án
Qua báo cáo trình bày, hội đồng phản biện đã đánh giá rất cao kết qủa thực hiện của dự án. Dự án được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, bám sát yêu cầu đề ra, có tác động lớn trong lĩnh vực y tế. Hội đồng cũng đề xuất ban chủ nhiệm xây dựng đề án nhằm triển khai nhân rộng mô hình cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Dự án được thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Xuất sắc./.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây