HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống xoài bản địa Tương Dương”
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 21 tháng 12 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Chiều ngày 17/12, tại VP Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống xoài bản địa Tương Dương” do ks Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm, trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tương Dương làm chủ trì, ông Trần Quốc Thành -  Giám đốc Sở, chủ trì buổi nghiệm thu.

Thành viên báo cáo dự án
Xoài là sản phẩm đặc trưng của huyện Tương Dương và được người tiêu dùng rất ưa thích bởi vị đậm đà, thơm ngon nhưng những năm gần đây đã không được chăm sóc đầu tư, bị thoái hóa và sâu bệnh nhiều làm giảm đi năng suất và thương hiệu của sản phẩm. Từ lí do đó, dự án đã được đưa vào triển khai từ tháng 6/2019 đến nay với mục tiêu chính là xây dựng mô hình phục hồi, nhân giống và trồng thương phẩm giống xoài bản địa huyện Tương Dương nhằm bảo tồn và phát triển sản phẩm địa phương.

Thành viên Hội đồng phản biện đánh giá dự án
Tại buổi nghiệm thu, đơn vị triển khai dự án đã báo cáo quá trình thực hiện của nhóm với các mục tiêu cụ thể: Lựa chọn, tuyển chọn được 20 cây ưu tú đầu dòng, cải tạo và phục hồi giống xoài; Xây dựng mô hình thương phẩm, mô hình phục hồi, cải tạo có năng suất giống xoài bản địa Tương Dương. Qua báo cáo được trình bày, Hội đồng phản biện đã đánh giá cao quá trình thực hiện của nhóm dự án với quy trình kỹ thuật tốt, hiệu quả, số liệu đầy đủ chính xác. Bên cạnh đó cần bổ sung về hiệu quả kinh tế, những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án; Tiêu chí về cây cải tạo, cây phục hồi, kết quả về năng suất của cây; Phần nội dung cần sắp xếp trình bày cho logic hơn. Cần có kiến nghị bàn giao kỹ thuật cũng như khai thác vườn ươm trong thời gian tới và phần kết luận cần bổ sung kiến nghị phát triển sản phẩm, trở thành sản phẩm chủ lực về cây ăn quả trong những năm tới nhằm xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý .
Hội đồng thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Khá./.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống xoài bản địa Tương Dương”
Nội dung:
Chiều ngày 17/12, tại VP Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống xoài bản địa Tương Dương” do ks Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm, trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tương Dương làm chủ trì, ông Trần Quốc Thành -  Giám đốc Sở, chủ trì buổi nghiệm thu.

Thành viên báo cáo dự án
Xoài là sản phẩm đặc trưng của huyện Tương Dương và được người tiêu dùng rất ưa thích bởi vị đậm đà, thơm ngon nhưng những năm gần đây đã không được chăm sóc đầu tư, bị thoái hóa và sâu bệnh nhiều làm giảm đi năng suất và thương hiệu của sản phẩm. Từ lí do đó, dự án đã được đưa vào triển khai từ tháng 6/2019 đến nay với mục tiêu chính là xây dựng mô hình phục hồi, nhân giống và trồng thương phẩm giống xoài bản địa huyện Tương Dương nhằm bảo tồn và phát triển sản phẩm địa phương.

Thành viên Hội đồng phản biện đánh giá dự án
Tại buổi nghiệm thu, đơn vị triển khai dự án đã báo cáo quá trình thực hiện của nhóm với các mục tiêu cụ thể: Lựa chọn, tuyển chọn được 20 cây ưu tú đầu dòng, cải tạo và phục hồi giống xoài; Xây dựng mô hình thương phẩm, mô hình phục hồi, cải tạo có năng suất giống xoài bản địa Tương Dương. Qua báo cáo được trình bày, Hội đồng phản biện đã đánh giá cao quá trình thực hiện của nhóm dự án với quy trình kỹ thuật tốt, hiệu quả, số liệu đầy đủ chính xác. Bên cạnh đó cần bổ sung về hiệu quả kinh tế, những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án; Tiêu chí về cây cải tạo, cây phục hồi, kết quả về năng suất của cây; Phần nội dung cần sắp xếp trình bày cho logic hơn. Cần có kiến nghị bàn giao kỹ thuật cũng như khai thác vườn ươm trong thời gian tới và phần kết luận cần bổ sung kiến nghị phát triển sản phẩm, trở thành sản phẩm chủ lực về cây ăn quả trong những năm tới nhằm xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý .
Hội đồng thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Khá./.
 NHUẬN BÚT


Tác giả: Thúy Vinh
Tiêu đề: Nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống xoài bản địa Tương Dương”
Ngày xuất bản: ngày 21 tháng 12 năm 2021
Nội dung:
Chiều ngày 17/12, tại VP Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống xoài bản địa Tương Dương” do ks Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm, trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tương Dương làm chủ trì, ông Trần Quốc Thành -  Giám đốc Sở, chủ trì buổi nghiệm thu.

Thành viên báo cáo dự án
Xoài là sản phẩm đặc trưng của huyện Tương Dương và được người tiêu dùng rất ưa thích bởi vị đậm đà, thơm ngon nhưng những năm gần đây đã không được chăm sóc đầu tư, bị thoái hóa và sâu bệnh nhiều làm giảm đi năng suất và thương hiệu của sản phẩm. Từ lí do đó, dự án đã được đưa vào triển khai từ tháng 6/2019 đến nay với mục tiêu chính là xây dựng mô hình phục hồi, nhân giống và trồng thương phẩm giống xoài bản địa huyện Tương Dương nhằm bảo tồn và phát triển sản phẩm địa phương.

Thành viên Hội đồng phản biện đánh giá dự án
Tại buổi nghiệm thu, đơn vị triển khai dự án đã báo cáo quá trình thực hiện của nhóm với các mục tiêu cụ thể: Lựa chọn, tuyển chọn được 20 cây ưu tú đầu dòng, cải tạo và phục hồi giống xoài; Xây dựng mô hình thương phẩm, mô hình phục hồi, cải tạo có năng suất giống xoài bản địa Tương Dương. Qua báo cáo được trình bày, Hội đồng phản biện đã đánh giá cao quá trình thực hiện của nhóm dự án với quy trình kỹ thuật tốt, hiệu quả, số liệu đầy đủ chính xác. Bên cạnh đó cần bổ sung về hiệu quả kinh tế, những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án; Tiêu chí về cây cải tạo, cây phục hồi, kết quả về năng suất của cây; Phần nội dung cần sắp xếp trình bày cho logic hơn. Cần có kiến nghị bàn giao kỹ thuật cũng như khai thác vườn ươm trong thời gian tới và phần kết luận cần bổ sung kiến nghị phát triển sản phẩm, trở thành sản phẩm chủ lực về cây ăn quả trong những năm tới nhằm xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý .
Hội đồng thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Khá./.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây