HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Tập huấn ứng dụng công nghệ xử lý nước ngầm (giải pháp hữu ích số 1048) xây dựng mô hình xử lý và cung cấp nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình tại vùng chưa có nước sạch trên địa bàn tỉnh nghệ an
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 21 tháng 04 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

 Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng huyện, lãnh đạo chính quyền xã, các tổ chức đoàn thể và hơn 50 người/địa phương đại diện cho các hộ dân trong xã Cam Lâm và Mậu Đức.

Ông Phạm Xuân Mạnh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Con Cuông phát biểu tại Lớp Tập huấn

Xã Cam Lâm và Mậu Đức là hai xã vùng cao thuộc huyện Con Cuông, kinh tế - xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nguồn nước chủ yếu mà hộ dân, trường học, trạm y tế đang sử dụng là nguồn nước ngầm và nguồn nước từ các khe, suối, … chất lượng nguồn nước khó đảm bảo về chất lượng sinh hoạt, ăn uống. Hiện nay, các xã này chưa có hệ thống xử lý, cấp nước sinh hoạt tập trung, có một số hộ dân có điều kiện cũng tự trang bị một số hệ thống xử lý nước được bán trên thị trường. Tuy nhiên, chất lượng nước đầu ra chưa thể đánh giá được, chi phí đầu tư khá đắt…

Công nghệ xử lý nước ngầm mà Trung tâm ứng dụng để tập huấn được xuất phát từ một giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận và đã được ứng dụng ở một số tỉnh thành trên cả nước. Hệ thống này có giá thành tương đối rẻ, phù hợp với kinh tế của các hộ gia đình nông thôn và miền núi. Hơn nữa hệ thống cũng không quá phức tạp, người dân có thể tự lắp đặt. Từ những đặc điểm này, có thể thấy sản phẩm này rất phù hợp với khó khăn của địa phương cũng như điều kiện của người dân.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm đã phân tích về các ưu điểm, tác dụng của công nghệ, nhưng lợi ích và sức khỏe trong sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đạt chuẩn theo quy định của bộ Y tế, ... Cán bộ chuyên môn cũng đã hướng dẫn bà con các phương pháp tự sản xuất hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt quy mộ hộ gia đình với công suất từ 3 – 5m3/ngày.

            Sau khi hướng dẫn củ thể, chi tiết bằng lý thuyết, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt quy mô 7-10m3/ngày cho Trường Tiểu học xã Cam Lâm và Trường Mầm non xã Mậu Đức (là 2 trường có tổ chức ăn bán trú cho học sinh).

Hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt công suất từ 7-10m3/ngày được lắp đặt tại Trường Mầm Non xã Mậu Đức.

           Thông qua lớp Tập huấn về công nghệ xử lý nước sinh hoạt theo giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế với các phương pháp thi công dễ thực hiện, giá thành vật tư, nguyên liệu rẻ, có sẵn trên thị trường sẽ giúp cho bà con nhận thức được việc sử dụng nguồn nước đảm bảo; tự xây dựng được hệ thống xử lý, cấp nước để có nguồn nước đạt chuẩn phục vụ cho sinh hoạt, góp phần đảm bảo chỉ tiêu về nước sạch để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Tập huấn ứng dụng công nghệ xử lý nước ngầm (giải pháp hữu ích số 1048) xây dựng mô hình xử lý và cung cấp nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình tại vùng chưa có nước sạch trên địa bàn tỉnh nghệ an
Nội dung:

 Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng huyện, lãnh đạo chính quyền xã, các tổ chức đoàn thể và hơn 50 người/địa phương đại diện cho các hộ dân trong xã Cam Lâm và Mậu Đức.

Ông Phạm Xuân Mạnh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Con Cuông phát biểu tại Lớp Tập huấn

Xã Cam Lâm và Mậu Đức là hai xã vùng cao thuộc huyện Con Cuông, kinh tế - xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nguồn nước chủ yếu mà hộ dân, trường học, trạm y tế đang sử dụng là nguồn nước ngầm và nguồn nước từ các khe, suối, … chất lượng nguồn nước khó đảm bảo về chất lượng sinh hoạt, ăn uống. Hiện nay, các xã này chưa có hệ thống xử lý, cấp nước sinh hoạt tập trung, có một số hộ dân có điều kiện cũng tự trang bị một số hệ thống xử lý nước được bán trên thị trường. Tuy nhiên, chất lượng nước đầu ra chưa thể đánh giá được, chi phí đầu tư khá đắt…

Công nghệ xử lý nước ngầm mà Trung tâm ứng dụng để tập huấn được xuất phát từ một giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận và đã được ứng dụng ở một số tỉnh thành trên cả nước. Hệ thống này có giá thành tương đối rẻ, phù hợp với kinh tế của các hộ gia đình nông thôn và miền núi. Hơn nữa hệ thống cũng không quá phức tạp, người dân có thể tự lắp đặt. Từ những đặc điểm này, có thể thấy sản phẩm này rất phù hợp với khó khăn của địa phương cũng như điều kiện của người dân.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm đã phân tích về các ưu điểm, tác dụng của công nghệ, nhưng lợi ích và sức khỏe trong sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đạt chuẩn theo quy định của bộ Y tế, ... Cán bộ chuyên môn cũng đã hướng dẫn bà con các phương pháp tự sản xuất hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt quy mộ hộ gia đình với công suất từ 3 – 5m3/ngày.

            Sau khi hướng dẫn củ thể, chi tiết bằng lý thuyết, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt quy mô 7-10m3/ngày cho Trường Tiểu học xã Cam Lâm và Trường Mầm non xã Mậu Đức (là 2 trường có tổ chức ăn bán trú cho học sinh).

Hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt công suất từ 7-10m3/ngày được lắp đặt tại Trường Mầm Non xã Mậu Đức.

           Thông qua lớp Tập huấn về công nghệ xử lý nước sinh hoạt theo giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế với các phương pháp thi công dễ thực hiện, giá thành vật tư, nguyên liệu rẻ, có sẵn trên thị trường sẽ giúp cho bà con nhận thức được việc sử dụng nguồn nước đảm bảo; tự xây dựng được hệ thống xử lý, cấp nước để có nguồn nước đạt chuẩn phục vụ cho sinh hoạt, góp phần đảm bảo chỉ tiêu về nước sạch để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Tập huấn ứng dụng công nghệ xử lý nước ngầm (giải pháp hữu ích số 1048) xây dựng mô hình xử lý và cung cấp nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình tại vùng chưa có nước sạch trên địa bàn tỉnh nghệ an
Ngày xuất bản: ngày 21 tháng 04 năm 2021
Nội dung:

 Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng huyện, lãnh đạo chính quyền xã, các tổ chức đoàn thể và hơn 50 người/địa phương đại diện cho các hộ dân trong xã Cam Lâm và Mậu Đức.

Ông Phạm Xuân Mạnh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Con Cuông phát biểu tại Lớp Tập huấn

Xã Cam Lâm và Mậu Đức là hai xã vùng cao thuộc huyện Con Cuông, kinh tế - xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nguồn nước chủ yếu mà hộ dân, trường học, trạm y tế đang sử dụng là nguồn nước ngầm và nguồn nước từ các khe, suối, … chất lượng nguồn nước khó đảm bảo về chất lượng sinh hoạt, ăn uống. Hiện nay, các xã này chưa có hệ thống xử lý, cấp nước sinh hoạt tập trung, có một số hộ dân có điều kiện cũng tự trang bị một số hệ thống xử lý nước được bán trên thị trường. Tuy nhiên, chất lượng nước đầu ra chưa thể đánh giá được, chi phí đầu tư khá đắt…

Công nghệ xử lý nước ngầm mà Trung tâm ứng dụng để tập huấn được xuất phát từ một giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận và đã được ứng dụng ở một số tỉnh thành trên cả nước. Hệ thống này có giá thành tương đối rẻ, phù hợp với kinh tế của các hộ gia đình nông thôn và miền núi. Hơn nữa hệ thống cũng không quá phức tạp, người dân có thể tự lắp đặt. Từ những đặc điểm này, có thể thấy sản phẩm này rất phù hợp với khó khăn của địa phương cũng như điều kiện của người dân.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm đã phân tích về các ưu điểm, tác dụng của công nghệ, nhưng lợi ích và sức khỏe trong sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đạt chuẩn theo quy định của bộ Y tế, ... Cán bộ chuyên môn cũng đã hướng dẫn bà con các phương pháp tự sản xuất hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt quy mộ hộ gia đình với công suất từ 3 – 5m3/ngày.

            Sau khi hướng dẫn củ thể, chi tiết bằng lý thuyết, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt quy mô 7-10m3/ngày cho Trường Tiểu học xã Cam Lâm và Trường Mầm non xã Mậu Đức (là 2 trường có tổ chức ăn bán trú cho học sinh).

Hệ thống xử lý và cấp nước sinh hoạt công suất từ 7-10m3/ngày được lắp đặt tại Trường Mầm Non xã Mậu Đức.

           Thông qua lớp Tập huấn về công nghệ xử lý nước sinh hoạt theo giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế với các phương pháp thi công dễ thực hiện, giá thành vật tư, nguyên liệu rẻ, có sẵn trên thị trường sẽ giúp cho bà con nhận thức được việc sử dụng nguồn nước đảm bảo; tự xây dựng được hệ thống xử lý, cấp nước để có nguồn nước đạt chuẩn phục vụ cho sinh hoạt, góp phần đảm bảo chỉ tiêu về nước sạch để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây