HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Tương Dương tổ chức tập huấn địa phương học
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 30 tháng 08 năm 2022
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Sáng ngày 26/8/2022, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức tập huấn địa phương học tại Khách sạn Hòa Bình - Khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương.

Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 26/8/2022 tại Khách sạn Hòa Bình - Khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương ngày 26/8/2022 và tại Homestay Khe Cớ (bản Quang Phúc, xã Tam Đình) ngày 27/8/2022. Tổ chức tập huấn có Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hóa & TT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách văn hóa Trung tâm văn hóa, Thao và Truyền thông huyện và cử phóng viên dự và đưa tin. Về cấp xã, có lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách văn hóa các xã, thị trấn; Các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch, kinh doanh Homestay; Các CLB dân ca, dân vũ các dân tộc tại các bản làm du lịch cộng đồng.
Đợt tập huấn do TS. Vi Văn An, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam và  ông Dương Minh Bình, TGĐ Công ty phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam giảng dạy. Thông qua tập huấn nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại địa bàn huyện Tương Dương; Phổ biến kiến thức, kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng bền vững (truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch./.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Tương Dương tổ chức tập huấn địa phương học
Nội dung:
Sáng ngày 26/8/2022, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức tập huấn địa phương học tại Khách sạn Hòa Bình - Khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương.

Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 26/8/2022 tại Khách sạn Hòa Bình - Khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương ngày 26/8/2022 và tại Homestay Khe Cớ (bản Quang Phúc, xã Tam Đình) ngày 27/8/2022. Tổ chức tập huấn có Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hóa & TT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách văn hóa Trung tâm văn hóa, Thao và Truyền thông huyện và cử phóng viên dự và đưa tin. Về cấp xã, có lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách văn hóa các xã, thị trấn; Các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch, kinh doanh Homestay; Các CLB dân ca, dân vũ các dân tộc tại các bản làm du lịch cộng đồng.
Đợt tập huấn do TS. Vi Văn An, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam và  ông Dương Minh Bình, TGĐ Công ty phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam giảng dạy. Thông qua tập huấn nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại địa bàn huyện Tương Dương; Phổ biến kiến thức, kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng bền vững (truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch./.
 NHUẬN BÚT


Tác giả: Hải Yến
Tiêu đề: Tương Dương tổ chức tập huấn địa phương học
Ngày xuất bản: ngày 30 tháng 08 năm 2022
Nội dung:
Sáng ngày 26/8/2022, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức tập huấn địa phương học tại Khách sạn Hòa Bình - Khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương.

Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 26/8/2022 tại Khách sạn Hòa Bình - Khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương ngày 26/8/2022 và tại Homestay Khe Cớ (bản Quang Phúc, xã Tam Đình) ngày 27/8/2022. Tổ chức tập huấn có Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hóa & TT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách văn hóa Trung tâm văn hóa, Thao và Truyền thông huyện và cử phóng viên dự và đưa tin. Về cấp xã, có lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách văn hóa các xã, thị trấn; Các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch, kinh doanh Homestay; Các CLB dân ca, dân vũ các dân tộc tại các bản làm du lịch cộng đồng.
Đợt tập huấn do TS. Vi Văn An, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam và  ông Dương Minh Bình, TGĐ Công ty phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam giảng dạy. Thông qua tập huấn nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại địa bàn huyện Tương Dương; Phổ biến kiến thức, kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng bền vững (truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch./.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây