HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: TRUNG TÂM GIỐNG CHĂN NUÔI NGHỆ AN
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 18/04/2021 23:34
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An
Địa chỉ 76 Nguyễn Sỹ Sách - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 -842144; Fax: 038 - 831310
Chức năng
- Quản lý thống nhất hệ thống chăn nuôi từ tỉnh đến cơ sở.
- Tổ chức sản xuất giống vật nuôi, dịch vụ con giống. Khảo , kiểm nghiệm con giống mới trước khi đưa vào chăn nuôi đại trà.
- Trực tiếp chỉ đạo triển khai các dự án, áp dụng tiến bộ KHKT chuyên ngành thuộc lĩnh vực chuyên ngành giống chăn nuôi.
- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và áp dụng vào sản xuất.
Năng lực R-D
- Di truyền vật nuôi, phát hiện, phòng chống và điều trị dịch bệnh gia súc (bò, lợn, gia cầm...).
- Hiệu quả dinh dưỡng thức ăn tác động đến quá trình sinh trưởng phát triển gia súc.
- Chuyển giao TBKT về chăn nuôi gia súc cho nông dân.BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: TRUNG TÂM GIỐNG CHĂN NUÔI NGHỆ AN
Nội dung:
Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An
Địa chỉ 76 Nguyễn Sỹ Sách - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 -842144; Fax: 038 - 831310
Chức năng
- Quản lý thống nhất hệ thống chăn nuôi từ tỉnh đến cơ sở.
- Tổ chức sản xuất giống vật nuôi, dịch vụ con giống. Khảo , kiểm nghiệm con giống mới trước khi đưa vào chăn nuôi đại trà.
- Trực tiếp chỉ đạo triển khai các dự án, áp dụng tiến bộ KHKT chuyên ngành thuộc lĩnh vực chuyên ngành giống chăn nuôi.
- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và áp dụng vào sản xuất.
Năng lực R-D
- Di truyền vật nuôi, phát hiện, phòng chống và điều trị dịch bệnh gia súc (bò, lợn, gia cầm...).
- Hiệu quả dinh dưỡng thức ăn tác động đến quá trình sinh trưởng phát triển gia súc.
- Chuyển giao TBKT về chăn nuôi gia súc cho nông dân.NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: TRUNG TÂM GIỐNG CHĂN NUÔI NGHỆ AN
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 18/04/2021 23:34
Nội dung:
Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An
Địa chỉ 76 Nguyễn Sỹ Sách - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 -842144; Fax: 038 - 831310
Chức năng
- Quản lý thống nhất hệ thống chăn nuôi từ tỉnh đến cơ sở.
- Tổ chức sản xuất giống vật nuôi, dịch vụ con giống. Khảo , kiểm nghiệm con giống mới trước khi đưa vào chăn nuôi đại trà.
- Trực tiếp chỉ đạo triển khai các dự án, áp dụng tiến bộ KHKT chuyên ngành thuộc lĩnh vực chuyên ngành giống chăn nuôi.
- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và áp dụng vào sản xuất.
Năng lực R-D
- Di truyền vật nuôi, phát hiện, phòng chống và điều trị dịch bệnh gia súc (bò, lợn, gia cầm...).
- Hiệu quả dinh dưỡng thức ăn tác động đến quá trình sinh trưởng phát triển gia súc.
- Chuyển giao TBKT về chăn nuôi gia súc cho nông dân.Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây