Phát triển kinh tế du lịch tỉnh nghệ An: Thực Trạng và giải pháp

Phát triển kinh tế du lịch tỉnh nghệ An: Thực Trạng và giải pháp

Kinh tế du lịch đã và đang dần trở thành động lực quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia nói chung và Nghệ An nói riêng. Những đóng góp về lợi ích mà ngành kinh tế du lịch mang lại cho các doanh nghiệp, cá nhân và cả nền kinh tế là không nhỏ. Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang ngày càng phát triển bởi những tiềm năng được khai thác và có hiệu quả, số lượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan trên địa bàn tăng lên.

883/TB-SKHCN

Thông báo chuyển trụ sở làm việc tạm thời của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

lượt xem: 56 | lượt tải:22

165/QĐ-SKHCN

Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh

lượt xem: 149 | lượt tải:43

05/2024/TT-BKHCN

Thông tư số 05/2024/TT-BKHCN ngày 09/7/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TTBKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

lượt xem: 71 | lượt tải:20

24/KL-TTra

Kết luận thanh tra về quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

lượt xem: 235 | lượt tải:25

805/TB-SKHCN

Thông báo: Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

lượt xem: 290 | lượt tải:22

23/KL-TTra

Kết luận Thanh tra về quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

lượt xem: 319 | lượt tải:32

452-BC/TU

Báo cáo tổng kêt Nghị quyết sô 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triên khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

lượt xem: 295 | lượt tải:23

1647/QĐ-UBND

Quyết định: Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

lượt xem: 301 | lượt tải:24

1619/QĐ-UBND

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

lượt xem: 308 | lượt tải:26

Số 3508//QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Quỳ Hợp

lượt xem: 307 | lượt tải:26
 
Thực trạng và giải pháp xây dựng Nghệ An thành Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thực trạng và giải pháp xây dựng Nghệ An thành Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) được thông qua tại Đại hội XIII nêu rõ mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ mới là: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... Đẩy mạnh phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực, thế giới”.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây