Văn bản theo Lĩnh vực: Quản lý CN - Sở hữu trí tuệ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 370/QĐ-BKHCN 13/03/2024 Quyết định 370/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh Quyết định 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"
2 23/2023/TT-BKHCN 30/11/2023 THÔNG TƯ 23/2023/TT-BKHCN NGÀY 30/11/2023 HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 65/2023/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ BẢO ĐẢM THÔNG TIN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
3 6059/TB-SHTT 11/07/2022 Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022
4 3810/QĐ-BKHCN 18/12/2019 Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ
5 1045/KL-SKHCN 18/11/2019 Kết luận thanh tra vế sở hữu công nghiệp
6 728/KL-KHCN-Ttra 20/08/2019 Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ và đo lường phương tiện đo nhóm 2
7 112/BTG.TCHC 08/04/2019 Đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến xuất bản ấn phẩm giả
8 320/QĐ-UBND 19/01/2017 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020
9 số 4693-CV/TU 21/09/2015 Công văn số 4693-CV/TU về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh
10 05/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11 26/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12 24/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về Ban hành Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13 5529/QĐ-UBND 22/11/2013 Quyết định số 5529/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 Về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020
14 60/2013/QĐ-UBND 20/11/2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 về Ban hành Quy định về xét thưởng công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15 Số 114 /2007/QĐ-UBND 08/10/2007
16 Số 113/2007/QĐ-UBND 08/10/2007
17 88 02/01/2005
18 35 02/01/2005
19 32 02/01/2005
20 31 02/01/2005
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây