Văn bản theo Lĩnh vực: TC Đo lường Chất lượng - TBT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 26/KL-TDC 20/01/2021 Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các tổ chức đánh giá phù hợp, các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2 314/BCTDC-TBT 18/12/2020 BÁO CAO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TCDLCL NAM 2020
3 2088/TDC-HCQT 01/07/2020
4 749/KL-SKHCN- TTra 14/08/2020 Kết luận Thanh tra về thanh tra hành chính Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
5 272009/TT-BKHCN 26/12/2019 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều nghị định số 132/2008-NĐ-CP ngày 31/12/2008 và nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của chính phủ về giải thưởng Quốc gia
6 616/QĐ-UBND 12/03/2020 Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
7 686/QĐ-UBND 18/03/2020 Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
8 4115/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
9 4055/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
10 2013/QĐ-UBND 15/06/2020 Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
11 67/KH-UBND 07/02/2020 Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
12 8261/KH-BCT 31/10/2019 Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
13 3965/TDT-DL 10/12/2019 Về việc kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam
14 07/2019/TT-BKHCN 26/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung, một số điều của thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/92013 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về đo lường với phương tiện đo nhóm 2
15 1250/QĐ-BKHCN 14/05/2019 Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
16 133QĐ-TDC 16/09/2019 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
17 1216/TĐC-ĐL 07/05/2019 Thông báo về việc thực hiện quy định tại thông tư số 08/2018/TT-BKHCN
18 357/KL-SKHCN.TTra 06/05/2019 Kết luận thanh tra về thanh tra hành chính Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
19 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học công nghệ và phân công thu thập, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học công nghệ
20 43/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định về nhãn hàng hóa
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây