Văn bản theo Lĩnh vực: Hoạt động KHCN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 312/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Hưng Nguyên
2 669/UBND-KTHT 14/04/2022 V/v tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An năm 2022
3 669/UBND-KTHT 14/04/2022 V/v tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An năm 2022
4 91/QĐ-SKHCN 31/03/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
5 92-SKHCN 31/03/2022 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
6 704/BKHCN-TCCB 03/04/2022 Về việc tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I, hạng II năm 2022.
7 139/PTTTDN-DN 03/04/2022 Ký công văn triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số gửi Sở KH&CN các tỉnh, thành phố
8 365-SKHCN-QLCN&SHTT 28/03/2022 V/v phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi Techfest Nghệ An open 2022
9 663/QĐ-UBND 14/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (đợt 1) năm 2022
10 10/2021/TT-BKHCN 16/11/2021 THÔNG TƯ
Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
11 192/BC-SAKHCN-TTra 09/03/2022 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý 1 năm 2022
12 164/QĐ-BKHCN 22/02/2022 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
13 65/QĐ-SKHCN 28/02/2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra sở
14 (Ban hành kèm theo Quyết định số 153 /Q 20/02/2022 KẾ HOẠCH
Triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17 tháng 11 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
15 356/QĐ-UBND 10/02/2022 Quyết định về việc công nhận sáng kiến Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đợt 2 năm 2021 (Thuộc lĩnh vực Quản lý Nhà nước)
16 TT/SKHCN 08/02/2022 Tờ trình V/ v đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021
17 27/KL-SKHCN-TTra 10/01/2022 Kết luận của thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa
18 9/KH-UBND 09/01/2022 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 5/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản giai đoạn 2021-2025
19 5241/QĐ-UBND 30/12/2021 V/v phê duyệt ĐA phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm tạo nền tảng đột phá phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025
20 07/SKHCN-QLKH 04/01/2022 Về việc đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đợt 2 năm 2022 và năm 2023
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây