Văn bản theo Lĩnh vực: Tổ chức

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 856/QĐ-BKHCN 10/05/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2 1709/UBND-KSTT 15/03/2022 Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
3 272//SNV-CCHC 29/01/2024 V/v định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền CCHC năm 2024
4 5158/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
5 09/KH-ĐU 24/02/2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
6 691/QĐ-UBND 28/03/2024 Vv phê duyệt vị trí việc làm và cơcấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An (Sở Khoa học và Công nghệ)
7 1643/TB-SNV 08/07/2022 Thông báo tiếp nhận vào công chức các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022
8 SKHCN-TĐC 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
9 37/QĐ-TDC 18/03/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
10 91/QĐ-SKHCN 01/04/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
11 92-SKHCN 01/04/2022 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
12 01/2022/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An
13 4/YS-UBND 10/01/2022 Y sao Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
14 2920/QĐ-UBND 12/08/2021 QUYẾT ĐỊNH 2920/QĐ-UBND NĂM 2021 VỀ ĐỀ ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021-2025
15 1797-BKHCN-PTTTDN 19/07/2021 V/v đổi mới mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
16 25/BBNVMR 19/07/2021 V/v cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
17 4405/UBND-VX 19/07/2021 Triển khai Thông báo kết luận Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An ngày 19-20/6/2021.
18 282/HD-BCĐ 19/05/2021 HƯỚNG DẪN Tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021
19 3118/UBND.VX 20/05/2021 v/v sơ kết 5 năm thực hiện NQ 06 TU
20 17/CT-UBND 19/05/2021 CHỈ THỊ Về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây