STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4023/QĐ-UBND 05/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức,viên chức và người lao độngtrong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An.
2 246/QĐ-SKHCN 04/12/2023 V/v Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài "Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hồ sơ tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
3 23/2023/TT-BKHCN 29/11/2023 THÔNG TƯ 23/2023/TT-BKHCN NGÀY 30/11/2023 HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 65/2023/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ BẢO ĐẢM THÔNG TIN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
4 21/2023/TT-BKHCN 20/11/2023 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ
5 1189/SKHCN-QLCN 05/11/2023 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6 64/2023/TT-BTC 30/10/2023 Thông tư 64/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch hướng dẫn Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7 1124/TB.SKHCN 23/10/2023 Đăng ký hồ sơ tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 2)
8 3376/QĐ-UBND 17/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (đợt 2) và năm 2024 (đợt 1)
9 3291/QĐ-UBND 15/10/2023 QUYẾTĐỊNHVề việc công nhận tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệmvà phê duyệt thuyết minh dự ánkhoa học công nghệ “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm vách hỗn hợp tế bào lợi khuẩn Lactobacillus hamnosus và Saccharomyces cerevisiaetrong chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
10 861/ATBXHN-TTra 03/10/2023 V/v phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN
11 103/KH-SKHCN 03/10/2023 Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện trong ngành KHCN năm 2023
12 213/QĐ-SKHCN 03/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
13 717KH-UBND 24/09/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghe An open 2023)
14 203/QĐ-SKHCN 13/09/2023 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN CẤP tỉnh "Dụ án: ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Neo-Polymic xử lý môi trường thủy hải sản tại tỉnh Nghệ An"
15 1919//QĐ-BKHCN 27/08/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
16 3492/SHTT-PCCS 25/08/2023 Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
17 193/QĐ-SKHCN 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận kết quả thực hiệnnhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
18 195/QĐ-SKHCN 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
19 3449//SHTT-PCCS 21/08/2023 V/v thông báo về Nghị định quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật SHTT
20 2567/QĐ-UBND 20/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Vê việc công nhận tổ chúc chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh đê tài “Nghiên cứu thục trạng và đề xuất hoàn thiện chính sách phát triên nguôn nhân lực y tế cơ sỏ’ tại vùng miền Tây, tỉnh Nghệ An”
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây