HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Hưng Nguyên: Tập huấn kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ
Ý kiến nhận xét: Sáng 16/6, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên phối hợp v?...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ hai - 20/06/2022 21:52
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Sáng 16/6, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN), Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình.
Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 cán bộ và hội viên xã Xuân Lam đã được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giới thiệu khái quát về chế phẩm sinh học Compost Maker; tác dụng và những kết quả đã được sử dụng ở các địa phương khác. Ngoài ra các học viên còn được tiếp thu quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học Compost Maker sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình và tổ chức thực hành sản xuất tại chỗ.
 

Sử dựng phân bón hữu cơ sinh học và các chế phẩm sinh học Compost Maker( Men ủ) bón vào đất làm tăng khả năng phân giải lân khó tiêu, Xenlulo và vi sinh vật cố định Nitơ trong đất, sự kết hợp hài hòa giữa phân bón hữu cơ sinh học và phân bón hóa học, hạn chế sự lãng phí phân hóa học rửa trôi, tăng độ mùn cho đất, giữ độ ẩm và chống được sâu bệnh, giảm ô nhiễm môi trường. Dùng phân hữu cơ sinh học còn góp phần không làm dư hóa chất, các kim loại nặng có trong nông sản.
Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sử dụng các nguồn phân hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường.
TH: Quỳnh Anh

 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Hưng Nguyên: Tập huấn kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ
Nội dung:
Sáng 16/6, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN), Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình.
Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 cán bộ và hội viên xã Xuân Lam đã được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giới thiệu khái quát về chế phẩm sinh học Compost Maker; tác dụng và những kết quả đã được sử dụng ở các địa phương khác. Ngoài ra các học viên còn được tiếp thu quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học Compost Maker sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình và tổ chức thực hành sản xuất tại chỗ.
 

Sử dựng phân bón hữu cơ sinh học và các chế phẩm sinh học Compost Maker( Men ủ) bón vào đất làm tăng khả năng phân giải lân khó tiêu, Xenlulo và vi sinh vật cố định Nitơ trong đất, sự kết hợp hài hòa giữa phân bón hữu cơ sinh học và phân bón hóa học, hạn chế sự lãng phí phân hóa học rửa trôi, tăng độ mùn cho đất, giữ độ ẩm và chống được sâu bệnh, giảm ô nhiễm môi trường. Dùng phân hữu cơ sinh học còn góp phần không làm dư hóa chất, các kim loại nặng có trong nông sản.
Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sử dụng các nguồn phân hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường.
TH: Quỳnh Anh

 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Hưng Nguyên: Tập huấn kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ
Ngày xuất bản: Thứ hai - 20/06/2022 21:52
Nội dung:
Sáng 16/6, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN), Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình.
Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 cán bộ và hội viên xã Xuân Lam đã được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giới thiệu khái quát về chế phẩm sinh học Compost Maker; tác dụng và những kết quả đã được sử dụng ở các địa phương khác. Ngoài ra các học viên còn được tiếp thu quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học Compost Maker sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình và tổ chức thực hành sản xuất tại chỗ.
 

Sử dựng phân bón hữu cơ sinh học và các chế phẩm sinh học Compost Maker( Men ủ) bón vào đất làm tăng khả năng phân giải lân khó tiêu, Xenlulo và vi sinh vật cố định Nitơ trong đất, sự kết hợp hài hòa giữa phân bón hữu cơ sinh học và phân bón hóa học, hạn chế sự lãng phí phân hóa học rửa trôi, tăng độ mùn cho đất, giữ độ ẩm và chống được sâu bệnh, giảm ô nhiễm môi trường. Dùng phân hữu cơ sinh học còn góp phần không làm dư hóa chất, các kim loại nặng có trong nông sản.
Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sử dụng các nguồn phân hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường.
TH: Quỳnh Anh

 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây