STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 122020NQ-HĐND 13/11/2022 Nghị quyết số 122020NQ-HĐND ngày 13112020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
2 346/BC-UBND 13/10/2021 Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm; kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021
3 906/SKHCN-VP 13/10/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 10 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
4 298/BC -UBND 13/10/2021 Báo cáo thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi Tỉnh Nghệ An từ 2016 đến nay
5 341/BC-UBND 11/10/2021 Việc thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2016 đến nay
6 72-KH/ĐU 28/09/2021 Kế hoạch nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong dảng bộ sở KHCN Nghệ An giai đoạn 2021-2025
7 194/BC-QTMT 14/09/2021 Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức Khoa học công nghệ công lập
8 817/SKHCN-VP 14/09/2021 V/v tổng hợp danh mục sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần
9 236-CV/ĐUK 14/09/2021 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19
10 03/NQ 14/09/2021 NQ: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII,Nhiệm kỳ 2021-2026
11 811/SKHCN-VP 14/09/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021
12 335/BC-UBND 13/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021
13 519/KH-UBND 11/09/2021 Kế hoạch xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14 337/BC-UBND 10/09/2021 Báo cáo kết quả hoạt động KH-CN đến ngày 31/7/2021 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đến 31/12/2021
15 814/SKHCN-VP 10/09/2021 Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 9 tháng năm 2021
16 3285/QĐ-UBND 08/09/2021 V/v phê duyệt thuyết minh, tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án KH&CN
17 1748/SNV-CCVC 07/09/2021 V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
18 721/TB-SKHCN 07/09/2021 V/v đăng ký hồ sơ tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ năm 2021( đợt 2) và năm 2022( đợt 1)
19 05/2021 07/09/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
20 199/KH-UBND 07/09/2021 Thực hiện Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về thiết lập khu vực cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19
Tìm kiếm văn bản
5k
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây