STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 856/QĐ-BKHCN 09/05/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2 17/KL-Ttra 24/04/2024 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực thi công vụ, tại trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ Nghệ An
3 1042/TB-BKHCN 28/03/2024 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ KH&CN tại Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2024.
4 1038/BKHCN-ĐP 27/03/2024 Bố trí kinh phí triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương hằng năm
5 320/KH-SKHCN 27/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An
6 691/QĐ-UBND 27/03/2024 Vv phê duyệt vị trí việc làm và cơcấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An (Sở Khoa học và Công nghệ)
7 525/QĐ-BKHCN 27/03/2024 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN
8 02/2024/TT-BKHCN 27/03/2024 Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
9 205/YS-UBND 26/03/2024 Y sao Đính chính Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.
10 622/QĐ-UBND 20/03/2024 Quyết định phê duyệt và công bố cải cách hành chính năm 2023 của các Sở ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện , thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An
11 370/QĐ-BKHCN 12/03/2024 Quyết định 370/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh Quyết định 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"
12 1469/UBND-VX 28/02/2024 V/v triển khai Nghị định về giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
13 105/QĐ-BKHCN 31/01/2024 Quyết định 105/QĐ-BKHCN 2024 công bố hệ thống hóa VBQPPL lĩnh vực quản lý Nhà nước thời kỳ 2019-2023
14 104/QĐ-BKHCN 30/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
15 104/QĐ-BKHCN 30/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
16 272//SNV-CCHC 28/01/2024 V/v định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền CCHC năm 2024
17 01/2024/TT-BKHCN 17/01/2024 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
18 08/KL-TTra 14/01/2024 Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng hàng hóa
19 17/KH-UBND 09/01/2024 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2024
20 24/TB.SKHCN 07/01/2024 Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An về việc đăng ký hồ sơ tuyển chọn chủ nhiệm vàcơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 (Đợt 1)
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây