STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 122020NQ-HĐND 13/11/2022 Nghị quyết số 122020NQ-HĐND ngày 13112020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
2 861/TB-CNTY 20/10/2021 Thông báo về việc triển khai hoạt động cổng thông tin điện tử trang Website của Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh Nghệ An
3 3821/QĐ-UBND 20/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền điều hành công việc
4 3826/QĐ-UBND 20/10/2021 ND
Trích yếu: V/v phê duyệt "Đề án phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
5 5022/SYT-NVY 20/10/2021 V/v hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (HỎA TỐC)
6 211/SY-UBND 20/10/2021 Sao y Báo cáo triển khai Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
7 938/SKHCN-TTin 20/10/2021 V/v góp ý hệ thống Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị vào vận hành trường khi hoạt động chính thức
8 271-CV/ĐUK 20/10/2021 Về một số điểm mới trong HD thi hành ĐLĐ
9 1548/STT&TT-BCXB 18/10/2021 Điểm báo tuần 41
10 346/BC-UBND 13/10/2021 Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm; kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021
11 906/SKHCN-VP 13/10/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 10 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
12 298/BC -UBND 13/10/2021 Báo cáo thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi Tỉnh Nghệ An từ 2016 đến nay
13 341/BC-UBND 11/10/2021 Việc thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2016 đến nay
14 72-KH/ĐU 28/09/2021 Kế hoạch nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong dảng bộ sở KHCN Nghệ An giai đoạn 2021-2025
15 194/BC-QTMT 14/09/2021 Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức Khoa học công nghệ công lập
16 817/SKHCN-VP 14/09/2021 V/v tổng hợp danh mục sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần
17 236-CV/ĐUK 14/09/2021 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19
18 03/NQ 14/09/2021 NQ: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII,Nhiệm kỳ 2021-2026
19 811/SKHCN-VP 14/09/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021
20 335/BC-UBND 13/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021
Tìm kiếm văn bản
5k
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây