STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 07/2023 24/05/2023 Thông tư quy định thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
2 347/KH-UBND 23/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3 464/SKHCN-TTKHCN&TH 15/05/2023 THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA Khóa đào tạo về phát triển mô hình kinh doanh tại Nghệ An Gửi Sở KH&CN các tỉnh vùng BTB
4 463/SKHCN-TTKHCN&TH 15/05/2023 THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA Khóa đào tạo về phát triển mô hình kinh doanh tại Nghệ An Gửi cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
5 04/2023/TT-BKHCN 14/05/2023 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
6 1244/QĐ-UBND 07/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhậntổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh dự án khoa học và công nghệ “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm“Giò bê Nam Nghĩa” tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An”
7 424/KHCN-QLCN 03/05/2023 V/v báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển thị trường KHCN" trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
8 422/TB-SKHCN 03/05/2023 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng phản ánh kiến nghị TTHC
9 403/TB/SKHCN 25/04/2023 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hồ sơ xét chọn, tôn vinh trí thức lĩnh vực Khoa học và Công Nghệ năm 2023, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An
10 01/2023 23/04/2023 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, DN thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, DN CNC, hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC, cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo DN CNC.
11 378/BC-SKHCN 17/04/2023 Báo cáo giữa kỳ hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 KH&CN
12 1037/QĐ-UBND 16/04/2023 phê duyệt đề tài Sa sút trí tuệ người già
13 1036/QĐ-UBND 16/04/2023 QUYẾTĐỊNHVề việc công nhận tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh đề tài “Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo phục vụ đánh giá, dự báo trượt lở đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại một số khu vực miền núi Nghệ An
14 2865/UBND-TH 16/04/2023 v/v XD BC phục vụ giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển thị trường KHCN
15 244/KH-UBND 09/04/2023 KẾ HOẠCH Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Nghệ Angiai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
16 938/BKHCN-KHTC 05/04/2023 Công văn hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH, CN & ĐMST đến năm 2025; xây dựng kế hoạch KH, CN & ĐMST và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024
17 820/QĐ-UBND 28/03/2023 Quyết định về việc công nhận chủ trì cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh dự án khoa học công nghệ "Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng thương phẩm một số giống nho mới tại tỉnh Nghệ An"
18 2172/UBND-TH 28/03/2023 v/v tổ chức triển khai giải thưởng sáng tạo KHCN VN
19 710/QĐ-UBND 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng TBKHCN quản lý tự động các yếu tố môi trường trong nuôi tôm thẻ chân trắng 3 giai đoạn”
20 1829/UBND-TH 16/03/2023 Về việc ủy quyền đặt hàng nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở KHCN
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây