Văn bản theo Lĩnh vực: Hoạt động KHCN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 938/SKHCN-TTin 20/10/2021 V/v góp ý hệ thống Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị vào vận hành trường khi hoạt động chính thức
2 5022/SYT-NVY 20/10/2021 V/v hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (HỎA TỐC)
3 3821/QĐ-UBND 20/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền điều hành công việc
4 1548/STT&TT-BCXB 18/10/2021 Điểm báo tuần 41
5 861/TB-CNTY 20/10/2021 Thông báo về việc triển khai hoạt động cổng thông tin điện tử trang Website của Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh Nghệ An
6 298/BC -UBND 13/10/2021 Báo cáo thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi Tỉnh Nghệ An từ 2016 đến nay
7 906/SKHCN-VP 13/10/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 10 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
8 346/BC-UBND 13/10/2021 Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm; kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021
9 341/BC-UBND 11/10/2021 Việc thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2016 đến nay
10 032020NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết số 032020NQ-HĐND ngày 2272020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
11 122020NQ-HĐND 13/11/2022 Nghị quyết số 122020NQ-HĐND ngày 13112020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
12 04/2021/QĐ-UBND 14/01/2021 QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2020/NQ-HĐND NGÀY 22/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
13 SVCD 25/04/2021 Thể lệ cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng
14 1728/SNV-CCHC 17/08/2021 ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
15 184/BC-UBND 23/08/2021 V/v báo cáo kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện những tháng đầu năm 2021 kèm hình ảnh, clip tư liệu phục vụ Hội thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và giao ban cấp huyện
16 335/BC-UBND 13/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021
17 3077/QĐ-UBND 20/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Thanh Chương” dùng cho sản phẩm quả trám đen của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”
18 811/SKHCN-VP 14/09/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021
19 05/NQ 25/08/2021 NQ: Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
20 784/SKHCN-VP 01/09/2021 V/v thẩm định, phê duyệt kinh phí tổ chức các hoạt động Techfest Nghệ An 2021
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây