Văn bản theo Lĩnh vực: Hoạt động KHCN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 16/2023/TT-BKHCN 08/08/2023 Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về
việc hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN
trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN.
22 3492/SHTT-PCCS 25/08/2023 Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
23 195/QĐ-SKHCN 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
24 3449//SHTT-PCCS 21/08/2023 V/v thông báo về Nghị định quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật SHTT
25 11/2023/TT-BKHCN 25/06/2023 THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11
tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu
thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng,
duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
26 1564/QĐ-BKHCN 20/07/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
27 475/TTKHCN 08/08/2023 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư sổ 11/2023/TT-BKHCN
28 11/2023/TT-BKHCN 26/06/2023 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
29 Số: 6720/UBND-TH 10/08/2023 V/v sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học
30 15/2023/TT-BKHCN 25/07/2023 THÔNG TƯ 15/2023/TT-BKHCN NGÀY 26/07/2023 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 32/2011/TT-BKHCN VÀ 03/2014/TT-BKHCN DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
31 6453/UBND-TH 03/08/2023 V/v thực hiện Thông báo Kết luận
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
về chuyển đổi số quốc gia và
Đề án 06 của Chính phủ
32 552/BC-TCT 25/07/2023 BÁO CÁO Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữliệu dân cư, định danh và xác thực điện tửphục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 7/2023
33 353/TTRA-P1 23/07/2023 BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngành khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
34 525/BC-UBND 16/07/2023 BÁO CÁO GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀPHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2018-2022
35 13/2023 29/06/2023 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
36 11/2023 25/06/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sun một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về xây dưng quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.
37 668 /KL-SKHCN-TTra 02/07/2023 KẾT LUẬN THANH TRA
Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa
38 07/2023 24/05/2023 Thông tư quy định thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
39 347/KH-UBND 23/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
40 04/2023/TT-BKHCN 14/05/2023 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây