Văn bản theo Lĩnh vực: TC Đo lường Chất lượng - TBT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/2024/TT-BKHCN 17/01/2024 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
2 24/2023/TT-BKHCN 28/12/2023 Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
3 431/QĐ-UBND 22/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An
4 200/YS-UBND 16/08/2022 Y sao Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN ngày 10/8/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô./.
5 250/BC-TDC 24/11/2021 Kết luận Thanh tra về TCĐLCL đối với nhà máy nước
6 26/KL-TDC 19/01/2021 Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các tổ chức đánh giá phù hợp, các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7 314/BCTDC-TBT 18/12/2020 BÁO CAO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TCDLCL NAM 2020
8 2088/TDC-HCQT 01/07/2020
9 749/KL-SKHCN- TTra 14/08/2020 Kết luận Thanh tra về thanh tra hành chính Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
10 272009/TT-BKHCN 26/12/2019 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều nghị định số 132/2008-NĐ-CP ngày 31/12/2008 và nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của chính phủ về giải thưởng Quốc gia
11 616/QĐ-UBND 12/03/2020 Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
12 686/QĐ-UBND 18/03/2020 Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
13 4115/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
14 4055/QĐ-UBND 30/12/2019 Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
15 2013/QĐ-UBND 15/06/2020 Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
16 67/KH-UBND 07/02/2020 Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
17 8261/KH-BCT 31/10/2019 Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
18 3965/TDT-DL 10/12/2019 Về việc kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam
19 07/2019/TT-BKHCN 26/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung, một số điều của thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/92013 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về đo lường với phương tiện đo nhóm 2
20 1250/QĐ-BKHCN 14/05/2019 Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây