Văn bản theo CSDL: CSDL SKHCN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 203/QĐ-SKHCN 13/09/2023 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN CẤP tỉnh "Dụ án: ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Neo-Polymic xử lý môi trường thủy hải sản tại tỉnh Nghệ An"
2 717KH-UBND 24/09/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghe An open 2023)
3 1919//QĐ-BKHCN 27/08/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
4 16/2023/TT-BKHCN 08/08/2023 Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN.
5 3492/SHTT-PCCS 25/08/2023 Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng
6 195/QĐ-SKHCN 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
7 193/QĐ-SKHCN 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
8 3449//SHTT-PCCS 21/08/2023 V/v thông báo về Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT
9 11/2023/TT-BKHCN 25/06/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
10 1564/QĐ-BKHCN 20/07/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
11 2567/QĐ-UBND 20/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Vê việc công nhận tổ chúc chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh đê tài “Nghiên cứu thục trạng và đề xuất hoàn thiện chính sách phát triên nguôn nhân lực y tế cơ sỏ’ tại vùng miền Tây, tỉnh Nghệ An”
12 475/TTKHCN 08/08/2023 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư sổ 11/2023/TT-BKHCN
13 11/2023/TT-BKHCN 26/06/2023 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ kho
14 Số: 6720/UBND-TH 10/08/2023 V/v sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học
15 15/2023/TT-BKHCN 25/07/2023 THÔNG TƯ 15/2023/TT-BKHCN NGÀY 26/07/2023 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 32/2011/TT-BKHCN VÀ 03/2014/TT-BKHCN DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
16 6453/UBND-TH 03/08/2023 V/v thực hiện Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
17 28/KL-TTR 08/08/2023 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
18 303/YS-UBND 02/08/2023 Y sao Quyết định ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045
19 179/QĐ-SKHCN 30/07/2023 Quyết định công nhận kết quả dự án MT-enterga và dung dịch Alnolyte trong chăn nuôi
20 178/QĐ-SKHCN 31/07/2023 Q/Đ công nhận kết quả đề tài
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây