Văn bản theo CSDL: CSDL SKHCN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 856/QĐ-BKHCN 09/05/2024 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2 17/KL-Ttra 24/04/2024 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực thi công vụ, tại trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ Nghệ An
3 1709/UBND-KSTT 14/03/2022 Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
4 622/QĐ-UBND 20/03/2024 Quyết định phê duyệt và công bố cải cách hành chính năm 2023 của các Sở ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện , thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An
5 272//SNV-CCHC 28/01/2024 V/v định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền CCHC năm 2024
6 5158/QĐ-UBND 30/12/2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
7 09/KH-ĐU 23/02/2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
8 38/CT-UBND 21/01/2021 Chỉ thị về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030
9 3323/QĐ-UBND 15/10/2023 Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan , đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10 548/SKHCN-VP 04/06/2023 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý II năm 2023
11 64/KH-UBND 27/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022
12 56/SKHCN-VP 25/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính tại Sở Khoa học và công nghệ năm 2022
13 999/SKHCN-VP 02/11/2021 Báo cáo cải cách hành chính 2021
14 977/SKHCN-VP 13/09/2023 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2023
15 183/SKHCN-VP 09/03/2022 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2022
16 1196/SKHCN-VP 07/11/2023 Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2023
17 88/SKHCN-VP 10/02/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở KH&CN năm 2022
18 17/KH-UBND 09/01/2024 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2024
19 05/2022/NQ-HĐND 23/06/2022 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20 09/KH-ĐU 24/02/2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt , triển khai Nghị quyết số 05 -NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 20210-2030
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây